ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການທີ່ເຮົານອນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ...


ແຮງນອນຫລາຍກໍ່ແຮງເມື່ອຍ ມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ:

1.ຫ້ອງນອນຍັງມີແສງລົບກວນ: ການນອນໃນຫ້ອງທີ່ມືດສະໜິດ ບໍ່ມີແສງສ່ອງລົບກວນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການນອນຫລັບຂອງທ່ານເປັນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແຕ່ເມື່ອຮອດຕອນເຊົ້າກໍ່ຄວນມີແສງສະຫ່ວາງສ່ອງເຂົ້າມາເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ວ່າຄວນຕື່ນນອນໄດ້ແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ການເລືອກຜ້າກັ້ງໃນຫ້ອງນອນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນເລືອກຜ້າກັ້ງທີ່ປ້ອງກັນແສງແດດໃນເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ໃຫ້ແສງແດດສ່ອງເຂົ້າມາໄດ້ແດ່ໃນຕອນເຊົ້າ.

2.ວິຕົກກັງວົນ, ສົນທະນາອອນລາຍ, ໃຊ້ອິນເຕີເນັດກ່ອນນອນ: ຄວາມວິຕົກກັງວົນເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບບໍ່ແຈບ ບາງເທື່ອເຖິງວ່າຕາຈະຫລັບ ແຕ່ສະໝອງພັດຍັງເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້ຫລັບບໍ່ແຈບ ແລະ ອາດຕື່ນກາງເດິກ, ຕາຄ້າງ ແລະ ຍັງຫລິ້ນໂທລະສັບມືຖື, ແທັບເລັດກ່ອນນອນ ແສງສີຟ້າຈາກຈໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຫລັບບໍ່ແຈບ ແລະ ອິດເມື່ອຍດວງຕານຳອີກ.

3.ໃຊ້ໂມງປຸກຫລາຍເກີນໄປ: ບາງຄົນມັກໃຊ້ປຸກເປັນເທື່ອເຕືອນໄປເລື້ອຍໆ ແບບຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ໂມງປຸກແລ້ວກົດມອດ ຫລັບຕໍ່ອີກຈັກໜ້ອຍ, ແຕ່ເຮັດຫລາຍຮອບຈົນກ່ວາຈະຕື່ນແທ້ໆກໍ່ກາຍເວລາມາດົນ ແທນທີ່ຈະນອນບາດດຽວ, ປຸກເທື່ອດຽວ ແຕ່ພັດຖືກປຸກລົບກວນຫລາຍເທື່ອ ສຽງໂມງປຸກທີ່ດັງເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຕື່ນຂຶ້ນມາຢ່າງຕົກໃຈ ເຮັດໃຫ້ອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍໄດ້ຄືກັນ.

4.ດື່ມຊາ, ກາເຟ ຫລື ແອວກໍຮໍກ່ອນນອນ: ເຖິງວ່າຈະຮູ້ສຶກຫລັບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແຕ່ຂະບວນການໄຫລວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍກໍ່ໄວຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ຫລັບບໍ່ແຈບດີ ຈຶ່ງຕື່ນນອນມາດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍອ່ອນເພຍ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments