ເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນສະໝັກຕຳແໜ່ງພະນັກງານຂາຍ...


ຕໍາແໜ່ງພ/ງຂາຍ ເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ...

1.ວຽກຂາຍເປັນວຽກອິດສະຫລະ: ລັກສະນະວຽກສ່ວນຫລາຍຂອງວຽກຂາຍຈະບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ຈະເນັ້ນເດີນທາງເປັນສ່ວນຫລາຍ ເຊິ່ງການເດີນທາງເປັນກຳໄລຊີວິດໃນອາຊີບການຂາຍ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ເປີດຫູເປີດຕາ ແລະ ເປີດໂລກກະທັດຫລາຍກ່ວາການເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງອື່ນ, ເຮົາຈະໄດ້ພົບຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍ ທັງລູກຄ້າ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຖ້າໂຊກດີ ເຮົາອາດໄດ້ພົບໂອກາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງເຮົາເອງນຳອີກ.

2.ວຽກຂາຍເປັນວຽກທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ: ບໍລິສັດສ່ວນຫລາຍຈະຈູງໃຈພະນັກງານຂາຍດ້ານຄ່າຄອມມິດຊັນ ຫລື incentive ເຮັດຫລາຍໄດ້ຫລາຍ, ເຮັດໜ້ອຍໄດ້ໜ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຍຸຕິທຳສຳລັບເຮົາ ແລະ ບໍລິສັດຫລາຍ ເຮົາສາມາດກຳນົດເພດານລາຍຮັບຂອງຕົວເອງ. ໃນບາງບໍລິສັດມີການໃຫ້ຄ່າຄອມມິດຊັນກັບພະນັກງານຂາຍໃນອັດຕາທີ່ສູງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດສິນຄ້າທີ່ມີ Turnover ຊ້າ ເຊັ່ນ: ຂາຍເຄື່ອງຈັກ ຫລື ສິນຄ້ານຳເຂົ້າ.

3.ວຽກຂາຍເປັນວຽກທີ່ມີຜົນງານຈະແຈ້ງ: ບໍລິສັດຈະບໍ່ສົນໃຈວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ຫາກທ່ານສາມາດເຮັດຍອດຂາຍໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງບໍລິສັດໄດ້ ແລະ ຈະປະເມີນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຈາກຜົນງານເປັນຫລັກ ວຽກຂາຍເປັນວຽກທີ່ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງທ່ານບໍ່ເສຍລ້າ ຍິ່ງຍອດຂາຍຂອງທ່ານຫລາຍເທົ່າໃດ ມັນໝາຍເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ທ່ານມີໃນໜ້າວຽກເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຄືວຽກຫ້ອງການທີ່ຕ້ອງປຳ້ບັດທີ່ວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພະນັກງານໄດ້ຍາກກ່ວາ.

4.ວຽກຂາຍເປັນວຽກທີ່ໃຫ້ໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້: ການເປັນພະນັກງານຂາຍຈະໄດ້ພົບປະຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍ ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບສ່ວນຫລາຍລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເມື່ອທ່ານໄດ້ມີໂອກາດລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ, ທັດສະນະຄະຕິຈາກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍ່ຈະເຫັນແນວທາງ ແລະ ຂໍ້ດີ-ຂໍ້ເສຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຄົນ, ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຫາຮຽນໄດ້ຈາກຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ແຕ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການໄດ້ເຂົ້າສຳຜັດດ້ວຍຕົວເອງ ຫລື ໄດ້ສຶກສາຈາກຜູ້ທີ່ຜ່ານປະສົບການເຫລົ່ານັ້ນມາໂດຍກົງ ຍິ່ງເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍເທົ່າໃດ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະເຮັດຜິດພາດກໍ່ມີໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ເພາະການຮຽນຮູ້ທີ່ດີສຸດແມ່ນການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ.

5.ວຽກຂາຍເປັນວຽກທີ່ໃຫ້ໂອກາດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ: ການຈະສ້າງຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ແນ່ນອນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຈະໃຊ້ລະດັບຄວາມສາມາດເກົ່າໆເອົາມາຫາກິນ ເພື່ອລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນໄປໄດ້ ທ່ານຈະຕ້ອງພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ສົມກັບລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ລະດັບການສຶກສາ, ແຕ່ເປັນຄວາມສາມາດທີ່ໃຊ້ໃນວຽກ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ພາສາອັງກິດ, ການນຳສະເໜີວຽກ, ເຕັກນິກການຕໍ່ລອງ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບ ເຊິ່ງຍິ່ງຖ້າທ່ານໄດ້ພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ຫລາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຕົວທ່ານເອງຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments