ເຕັກນິກການປະຕິເສດຄົນໃຫ້ເປັນ...


ຫລາຍທ່ານອາດເຄີຍພົບເຫດການທີ່ຖືກຊັກຊວນໃຫ້ໄປໃສ ຫລື ເຮັດຫຍັງໂດຍທີ່ໃຈຕົວເອງບໍ່ຢາກເຮັດ, ແຕ່ກໍ່ຍາກທີ່ຈະປະຕິເສດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລຳບາກໃຈ, ຫຍຸ້ງຍາກໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບສິ່ງໆນັ້ນ. ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີປະຕິເສດຄົນໃຫ້ເປັນມາແນະນຳທ່ານ.

1.ໝັ້ນໃຈວ່າປະຕິເສດແລ້ວບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ: ໃນການປະຕິເສດສິ່ງໃດໆກໍ່ແລ້ວແຕ່ ທ່ານຄວນຈະຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຊວນ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ນຳວ່າຫາກທ່ານປະຕິເສດໄປແລ້ວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງກັບເຂົາຫລືບໍ່ ຢ່າງໜ້ອຍໆກໍ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນການຮັກສານຳ້ໃຈຂອງເຂົາຄົນນັ້ນໄວ້.

2.ຫາວິທີບອກປະຕິເສດໃຫ້ເໝາະສົມ: ເມື່ອທ່ານຖືກຊັກຊວນໃຫ້ໄປໃສ ຫລື ເຮັດຫຍັງ ກໍ່ອາດຈະພົບວິທີການຊັກຊວນໃນຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ທັງການຊວນຕໍ່ໜ້າ, ຊວນທາງໂທລະສັບ, ຊວນທາງອີເມວ ແລະ ອື່ນໆອີກຫລວງຫລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ທ່ານຕອບກັບໄປກໍ່ຄວນຈະເລືອກຕອບໃຫ້ເໝາະສົມ ຫລື ໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

3.ມີເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ: ທ່ານຄວນບອກເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດພຽງສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ ເອົາແບບສັ້ນໆງ່າຍໆໄດ້ໃຈຄວາມ, ຢ່າຍືດຍາວ ເພາະມັນຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ໜ້າລຳຄານ ແລະ ບໍ່ຈິງໃຈ ຄືກັບພະຍາຍາມຫາຂໍ້ອ້າງມາປະຕິເສດຫລາຍກ່ວາ.

4.ຕອບປະຕິເສດຢ່າງສຸພາບ: ວິທີນີ້ຖືເປັນວິທີສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊັກຊວນຮູ້ສຶກເສຍນຳ້ໃຈໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ທັງຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈເຖິງເຫດຜົນທີ່ທ່ານປະຕິເສດໄດ້ດີນຳອີກ.

5.ມີຕົວຊ່ວຍໃນການປະຕິເສດ: ຫລາຍໆເທື່ອທີ່ທ່ານບໍ່ອາດຈະປະຕິເສດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ຫລື ອາດຈະຍັງກ້າໆຢ້ານໆ ລອງໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຄົນບອກປະຕິເສດແທນທ່ານກໍ່ໄດ້ຜົນຄືກັນ.

6.ເຮັດຕົວເອງໃຫ້ມີວຽກຫລາຍເຂົ້າໄວ້: ອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ຈະຫລີກເວັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະຕິເສດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ທ່ານຕ້ອງເຮັດໂຕເອງໃຫ້ມີວຽກຫລາຍ ແລະ ຫຍຸ້ງວຸ້ນວາຍໄວ້ ໂດຍອາດຈະອ້າງເລື່ອງວຽກ, ເລື່ອງສ່ວນໂຕ ຫລື ເລື່ອງໃດໆກໍແລ້ວແຕ່.

7.ຂຽນລະບາຍອາລົມກ່ອນ: ທ່ານເຊື່ອຫລືບໍ່ວ່າການຂຽນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກເຮັດ ຫລື ຂຽນລະບາຍຄວາມໃນໃຈເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງຈະປະຕິເສດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີຫລາຍຂຶ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄິດພິຈາລະນາວ່າຄວນຈະຕອບຕົກລົງ ຫລື ປະຕິເສດຫລາຍກ່ວາກັນ.

8.ຍືດເວລາ: ລອງວິທີແບບງ່າຍໆສັ້ນໆໂດຍການຍືດເວລາໃນການຕອບຕົກລົງໄປເລື້ອຍໆ ເຮັດເປັນບໍ່ສົນໃຈແດ່, ຫັນເຫການໃຫ້ຄຳຕອບແດ່ ກໍ່ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຫລາຍຄືກັນ.

9.ບໍ່ຕ້ອງຕອບກັບແຕ່ຢ່າງໃດ: ຫາກທ່ານມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ຈົນເກືອບຈະບໍ່ມີເວລາຕອບຫຍັງໃຜທັງໝົດ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໄປ ປ່ອຍປະໄວ້ແນວນັ້ນກ່ອນ ຫລື ບໍ່ກໍ່ເລືອກຕອບແຕ່ເລື່ອງທີ່ສຳຄັນໆຈະດີກ່ວາ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com


Post a Comment

0 Comments