Jack Ma ເວົ້າວ່າ ແຕ່ກ່ອນຂ້ອຍຊັງ Bill Gates ແຕ່ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນໃຈ...


ອັນໃດເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນໃຈ?


ໃນຖານະທີ່ Bill Gates ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ Microsoft ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວທັງໂລກ ແຕ່ວ່າຕອນທີ່ Jack Ma ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງ Alibaba ນັ້ນ, Bill Gates ກໍ່ເປັນຕົວມານໃຫ້ກັບຫຼາຍຄົນໆເຊັ່ນກັນ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ Jack Ma ຄົນໜຶ່ງທີ່ຄິດແບບນັ້ນ.
ຕອນທີ່ຂ້ອຍຍັງໜຸ່ມ, ຂ້ອຍຊັງ Bill Gates ສຸດໆເລີຍ, ເພາະວ່າຂ້ອຍຄິດວ່າ Microsoft ໄດ້ກອບໂກຍໂອກາດທຸກຢ່າງໄປໝົດແລ້ວ Jack Ma ກ່າວໃນງານ innovation summit ທີ່ ເມືອງ Tel Aviv ປະເທດ ອິສະຣະເອລ.
ບໍລິສັດ IBM, Oracle ພວກນີ້ກອບໂກຍໂອກາດທີ່ມີຢູ່ໄປຈົນໝົດ
Jack Ma ເວົ້າວ່າ ຕອນທີ່ລາວເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງ Alibaba ປີ 1999, ລາວເຊື່ອວ່າ ລາຄາຕ່າງໆທີ່ເສຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ໆພວກນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບບໍລິສັດເກີດໃໝ່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ບໍລິສັດ ecommerce ນ້ອງໃໝ່ນ້ອຍໆນັ້ນ ເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງເທັກໂນໂລຊີແບບນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າບັດນີ້ລາວຮູ້ແລ້ວວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງ Bill Gates ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງບໍລິສັດໃດໆທັງນັ້ນ. ນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ຄຳແກ້ໂຕທົ່ວໆໄປຂອງຄົນທົ່ວໆໄປ ທີ່ກັ້ນຕົວເອງບໍ່ໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກອບການ.


Jack Ma ເວົ້າວ່າ
ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈົ່ມນັ້ນຈົ່ມນີ້…ແຕ່ຖ້າເຈົ້າສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈົ່ມໄດ້, ຖ້າເຈົ້າສາມາດແກ້ບັນຫາໄດ້ ສິ່ງນັ້ນແຫຼະຄືໂອກາດຂອງເຈົ້າ.

ສຳລັບ Jack Ma ແລ້ວ ສິ່ງນັ້ນກໍ່ຄື ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ງ່າຍກວ່າ ແລະ ລາຄາຖືກກວ່າ ທີ່ລາວນໍາມາໃຊ້ກັບ Alibaba ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆນັ້ນເອງ…ນັ້ນຄືການແກ້ບັນຫາຂອງລາວ.

ມູນຄ່າຂອງເທັກໂນໂລຊີພວກນີ້ມັນສູງສໍາລັບພວກເຮົາ, ເພາະສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງສ້າງມັນ ແລະ ພັດທະນາມັນຂຶ້ນມາເອງ ແລະ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍໆເຂົ້າໄວ້.

ກໍ່ມີແຕ່ຊໍ່ານັ້ນແຫຼະ…ເພາະເຮົາຖືກບີບ…ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນ” Jack Ma ກ່າວ.
“ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ, ນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ໄດ້ເກີດຍ້ອນເຮົາຕ້ອງການມັນ ແຕ່ເປັນເພາະເຮົາຖືກບີບບັງຄັບ”


ຕັ້ງແຕ່ຄິດໄດ້ແບບນັ້ນ ເປັນເວລາ 2 ທົດສະວັດມາແລ້ວ, Ma ເອງກໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບ Bill Gates ແລະ ນໍາເອົາມູນນິທີ່ Gate and Melinda ມາເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນງານການກຸສົນຂອງລາວ. Jack Ma ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງຈົ່ມ ແລະ ຄົນອື່ນໆອີກ ຈົນກາຍເປັນມະຫາເສດຖີ ແບບທີ່ເຮົາເຫັນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການແຂ່ງຂັນກັນແບບບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພກັນຂອງສອງມະຫາເສດຖີກໍ່ຍັງມີເຫຼືອຢູ່

ດັ່ງທີ່ Jack Ma ໄດ້ວ່າກ່ອນທີ່ຈະປະກາດວາງມືຈາກ Alibaba ວ່າ: “ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ລວຍເທົ່າກັນ Bill Gates, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດໄດ້ດີກວ່າລາວກໍ່ຄື ຂ້ອຍກະສຽນໄວກວ່າລາວ”.


ທີ່ມາ: www.blinkist.com


Post a Comment

0 Comments