ຮຸ້ນ Twitter ຂຶ້ນ!!! ເມື່ອປະກາດຜົນປະກອບການຫຼາຍກວ່າ Wall Street ຄາດໄວ້ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ຫຼຸດລົງ...


Twitter ໄດ້ປະກາດຜົນປະກອບການປະຈຳປີໄປ ລາຍໄດ້ແມ່ນ $758.1 ລ້ານ ເຊິ່ງແບ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ລົງທຶນທັງຫຼາຍໄປຫຼາຍເຖິງຮຸ້ນລະ $0.21 ແລະ ລາຄາຂອງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10 ເປີເຊັນ ເລີຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກໍ່ຄືຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ຊໍ້າພັດຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ.


ມາເບິ່ງໂຕເລກທີ່ໜ້າສົນໃຈກັນເລີຍ

-ລາຍໄດ້: $758.1 ລ້ານ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 29 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບກັນປີຕໍ່ປີ ຫຼາຍກວ່າທີ່ນັກວິເຄາະຄາດການໄວ້ທີ່ $702.57 ລ້ານ.

-ແບ່ງຜົນຕໍ່ຮູ້ນ: $0.21 ຕໍ່ຮຸ້ນ, ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດການໄດ້ທີ່ $0.14.

-ຜູ້ໃຊ້ປະຈຳເດືອນ: ຫຼຸດລົງ 4 ລ້ານຄົນ ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ໄປເປັນ 326 ລ້ານຄົນ.

-ຜູ້ໃຊ້ Twitter ຍັງຫຼຸດລົງອີກເມື່ອທຽບກັບເດືອນກ່ອນ ເຊິ່ງມີ 335 ລ້ານຄົນ


Twitter ອ້າງວ່າ ຍ້ອນກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເອີຣົບ (European’s new privacy regulation) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຫຼຸດລົງ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດໄດ້ກຳຈັດບົດສົນທະນາທີ່ກ່ຽວກັບການຈໍາແນກສີຜິວ, ເຊື້ອຊາດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງກັບຜູ້ຍິງ ການເຮັດແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນບັນຫາດ້ານເທັກນິກອີກດ້ວຍ ທີ່ຫຼຸດການຈໍານວນການແຈ້ງເຕືອນລົງ.
ແຕ່ Twitter ບອກວ່າ ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນກໍ່ດີແລ້ວ ເພາະມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ຫຼຸດຈໍານວນບັນຊີປອມລົງ.


Twitter ບໍ່ໄດ້ບອກຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ງານປະຈຳວັນ ແຕ່ບອກວ່າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງຫຼຸດລົງກວ່າທີ່ຄາດການເພາະການຕໍ່ສູ້ກັບ Spam.
Jack Dorsey CEO ຂອງ Twitter ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີການພັດທະນາທີ່ດີຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ Twitter ເປັນບໍລິການທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນຂອງທຸກໆມື້.”


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments