ຄົບພົບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜາຈາກດວງດາວທີ່ຢູ່ໄກ 11 ປີແສງ...


ຖານປ່ອຍຍານອະວະກາດທີ່ໄດ້ແບບມາຈາກມະນຸດຕ່າງດາວຈິນຕະນາການຈາກໜັງເລື່ອງ Contact. ໜັງເລື່ອງ Contact. (ປີ 1997) ທີ່ນັກດາລາສາດສາມາດກວດຈັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜາທີ່ຖືກສົ່ງມາຈາກຫ້ວງອະວະກາດໄກໂພ້ນ ເມື່ອນໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຝງມາກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸມາຖອດສະຫັດ ພົບວ່າມັນເປັນແບບແປນຍານອະວະກາດຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຈະພາມະນຸດໜຶ່ງຄົນເດີນທາງໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງອັນເປັນປິດສະໜາໃນຫ້ວງອະວະກາດ ແລະ ມີໂອກາດບໍ ທີ່ຈິນຕະນາການໃນນິຍາຍວິທະຍາສາດຈະກາຍເປັນເລື່ອງຈິງຂຶ້ນມາໄດ້


ກັບສູ່ໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ກັບຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນວົງການດາລາສາດ ເມື່ອມີການກວດພົບສັນຍານວິທະຍຸປິດສະໜາທີ່ຄາດວ່າຈະມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກ ດາວສີແດງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກເປັນໄລຍະທາງໄກເຖິງ 11 ປີແສງ ແລະ ນັກດາລາສາດຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບໄດ້ວ່າ ສິ່ງໃດເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜານີ້.
ໂດຍສັນຍານປະຫຼາດນີ້ຖືກກວດພົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຫໍເບິ່ງດາວລະບົບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ອາເຣຊີໂບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດເປີໂຕຣິໂກ (Arecibo Observatory) ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດກໍາລັງໃຊ້ຫໍເບິ່ງດາວລະບົບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ສັງເກດການ ດາວເຄາະແດງດວງໜຶ່ງ ທີ່ມີມວນພຽງເຄິ່ງດຽວຂອງດວງອາທິດ (ດາວເຄາະແດງ ຫຼື Red dwarfs ຄືດາວຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ) ໃນໄລຍະເວລານັ້ນເອງ ພວກເຂົາກໍ່ກວດພົບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜາ ຖືກສົ່ງມາຈາກຕໍາແໜ່ງຂອງດວງດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ Ross 128 ໂດຍເປັນຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແບບຊ່ວງຈັງຫວະສັ້ນໆ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄື້ນຄວາມຖີ່ນີ້ອາດຈະຖືກສົ່ງມາຈາກດາວເຄາະດວງແດງ ແຕ່ຮູບຄື້ນນັ້ນຂ້ອນຂ້າງຈະມີຄວາມແປກປະຫຼາດ ແລະ ເປັນຮູບຄື້ນທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບຈາກດວງດາວໃດມາກ່ອນ ເຊິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທີມນັກດາລາສາດເກີດຄວາມມຶນງົງຫຼາຍ ກັບການລະບຸແຫຼ່ງກໍາເນີດສັນຍານ ແຕ່ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກໂຄງສ້າງຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລ້ວ ເບິ່ງຄືວ່າຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນອາດຈະມາຈາກຫຍັງຈັກຢ່າງ ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ວງຈັກກະວານອັນໄກໂພ້ນ.


ໃນໄລຍະເວລານີ້ຍັງມີພຽງຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງກໍາເນີດຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜານີ້ ແລະ ຍັງບໍ່ມີວິທີໃດທີ່ສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜານີ້ ອາດເກີດຈາກປາກົດການ Solar flares ຂອງດາວ Ross 128 (Solar flares ຫຼື ປາກົດການແປວສຸລິຍະ ຄືການລະເບີດໃຫຍ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພຸດ ທີ່ປົດປ່ອຍພະລັງງານອອກມາຢ່າງມະຫາສານ) ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່ຈະເກີດ Solar flares ເທິງດາວ Ross 128 ແຕ່ຂໍ້ສັງເກດຄື ຄື້ນຄວາມຖີ່ທີ່ເກີດຈາກ Solar flares ຈະມີຄ່າຄວາມຖີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ມີການກວດພົບກັນໃນຄັ້ງນີ້.


ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຄື້ນຄວາມຖີ່ປິດສະໜານີ້ ອາດຈະມາຈາກແຫຼ່ງກໍາເນີດອື່ນໃນຫ້ວງຈັກກະວານອັນໄກໂພ້ນ ເຊິ່ງມີໄລຍະການສັງເກດທີ່ຊ້ອນທັບກັບດາວ Ross 128 ໂດຍທີ່ Abel Méndez ຫົວໜ້າຂອງຫ້ອງປະຕິບັດການສໍາຫລວດດາວເຄາະ ແຫ່ງ University of Puerto Rico ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະນີ້ ເຮົາຍັງບໍ່ມີຫຍັງ ທີ່ຈະມາອະທິບາຍວ່າ ດວງດາວສາມາດໃຫ້ກໍາເນີດຄື້ນວິທະຍຸທີ່ມີຄວາມແປກປະຫຼາດນີ້ໄດ້ແນວໃດ” ແລະ ຂ່າວດີຄື ທີມງານນັກດາລາສາດ ແຫ່ງຫໍເບິ່ງດາວ ອາເຣຊີໂບ ອາດຈະໄດ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂອງເລື່ອງນີ້ໃນໄວໆ, ທີມງານຂອງ Abel Méndez ໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ເຮັດການສໍາຫລວດດາວທີ່ຕ້ອງສົງໄສອີກຄັ້ງ ທີມງານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃຫມ່ໆກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສົງໄສ ແລະ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດອະທິບາຍເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸປິດສະໜາໄດ້ ໂດຍທີ່ Abel Méndez ກ່າວກັບສື່ວ່າ “ເພາະຢາກຮູ້ໃຫ້ໄດ້ວ່າມັນແມ່ນຫຍັງ ເລີຍຮີບຮ້ອນກັບເລື່ອງນີ້”.
ຂອບໃຈທີ່ມາ: .blogspot.com


Post a Comment

0 Comments