Header Ads

ໂຮງໝໍຕາທົ່ງປົ່ງ ຈະມີການກວດຕາ ແລະ ຮັກສາ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕາຟຣີ (ຖ້າມີການພາຕັດເພີ່ນຈະມີຄ່າພາຕັດຟີໃຫ້) 1/3/2019 ທີ່ສູນ ICTC

ວັນທີ 1 ມີນາ 2019, ຈະມີທີມແພດຈາກຕ່າງປະເທດ ລວມກັບ ໝໍທີ່ທົ່ງປົ່ງ ຈະມີການກວດຕາ ແລະ ຮັກສາ ກ່ຽວກັບພະຍາດຕາຟີ (ຖ້າມີການພາຕັດເພີ່ນຈະມີຄ່າພາຕັດຟີໃຫ້) ສະນັ້ນຈິ່ງເຊີນຊວນທຸກຄົນ ພ້ອມທັງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມກວດຕາໄດ້
ສະຖານທີ ສູນ ICTC ເວລາ 8ໂມງ ຫາ 15 ໂມງ

ສະຖານທີ່ ຫລັກ 5 ບ້ານໂພນພະເນົາ.. ຖ້າຜ່າຕັດນ້ອຍເພິ່ນຜ່າຕັດກັບທີ່ເລີຍ ຖ້າຜ່າຕັດໃຫຍ່ຈະສົ່ງໄປສູນປົວຕາທົ່ງປົ່ງເດີ້.

4 comments

ທ ຊາວລີ said...

ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກ່ອນບໍ່ ຫລື ຮອດວັນທີ 1/3/2019 ແລ້ວໄປຮັບບໍລິກາຍເລີຍ

ນາງນີ..ສີສະຫວັດ said...

ສະຖານຢູ່ໃດ.ຂໍເບີໂທແດ່

ນາງນີ..ສີສະຫວັດ said...

ຕອບໃຫ້ແດ່.ໄປຫາມາລະ ຫາບໍ່ເຫັນ

ນາງນີ..ສີສະຫວັດ said...

ຕອບໃຫ້ແດ່.ໄປຫາມາລະ ຫາບໍ່ເຫັນ.ຂໍເບີໂທນຳ

Powered by Blogger.