18 ຄໍາເວົ້າກິນໃຈຂອງຊາວຈີນ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຕົກຍຸກ...“ຄໍາເວົ້າກິນໃຈຂອງປະຊາຊົນຈີນ”ທີ່ກິນໃຈ ຊ່ວຍເປັນສິ່ງເຕື່ອນໃຈທີ່ດີໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກເຊັ່ນ:

1.ຊຸນວູ: “ຊົມຄົນດ້ວຍວາຈາ ມີຄ່າຍິ່ງກວ່າມອບໄຂ່ມຸກໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ, ທໍາຮ້າຍຄົນດ້ວຍວາຈາ ສາຫັດຍິ່ງກວ່າການແທງດ້ວຍຫອກດາບ”.

2.ຮົ່ວຫລົວເກິງ: “ຄົນອື່ນຊ່ວຍເຮົາ ເຮົາຈະຈື່ໄວ້ຊົ່ວຊີວິດ, ເຮົາຊ່ວຍຄົນອື່ນ ຈົ່ງຢ່າຈໍາໃສ່ໃຈ”.

3.ປັນກູ້: “ນໍ້າໃສສະອາດເກີນໄປ ຍ່ອມໄຮ້ຊຶ່ງມັດສາ, ຄົນທີ່ເຂັ້ມງວດເກີນໄປ ຍ່ອມໄຮ້ຊຶ່ງບໍລິວານ”.

4.ຫລີ່ຕ້າເຈົາ: “ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ຄວາມຫັດກຸມງຸດງິດ ຄວນຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮືດສູ້ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ບໍ່ຄວນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາທໍ້ແທ້ ແລະ ຍອມຈໍານົນຕໍ່ອຸປະສັກ”.

5.ປາຈິນ: “ໃນຊີວິດຂອງເຮົາມິດຕະພາບປຽບເໝືອນໂຄມສ່ອງສະຫວ່າງດວງໜຶ່ງ, ທີ່ຊາດສ່ອງຈິດວິນຍານຂອງເຮົາໃຫ້ສະຫວ່າງສະໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາມີແສງສີອັນງົດງາມ”.

6.ຫຍາງວ່ານຫລີ່: “ຕົນໂຕເປື້ອນກໍ່ຄິດຊິອາບນໍ້າ, ຕີນເປື້ອນກໍ່ຄິດຊິລ້າງຕີນ, ແຕ່ໃຈເປື້ອນກັບບໍ່ຄິດທີ່ຈະຊໍາລະໃຈ”.

7.ຫູຫລິນອີ້: “ສຸພາບເກີນໄປ ເສັ້ນສາຍກໍ່ຄ່ອຍອ່ອນຍານ ຈິດໃຈກໍ່ຄ່ອຍຢ້ານກົວ”.

8.ລູ່ຊູ: “ຄົນທີ່ເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງຫຼາຍເກີນໄປ ເປັນຄົນທີ່ໂດດດ່ຽວອ້າງວ້າງທີ່ສຸດ”.

9.ຟັງສຽວຫຍູ: “ບໍ່ມີຫຍັງບໍ່ດີເທົ່າກັບຄວາມອວດດີ, ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ດີພໍ ຄືຄົນທີ່ດີພໍ ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງດີແລ້ວ ຄືຜູ້ທີ່ດີບໍ່ພໍ”.

10.ຈາງຈື້ຊິນ: “ຕ້ອງກ້າທີ່ຈະເບິ່ງຄວາມຈິງ ເຖິງວ່າຄວາມຈິງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດສຸດໆ”.

11.ຊຸນຢາງ: “ຄວາມອິດສາເປັນອຸປະສັກຕໍ່ມິດຕະພາບ, ຄວາມລະແວງສົງໄສເປັນສັດຕູທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຄວາມຮັກ, ຄວາມຮັກຖ້າປາສະຈາກຄວາມຊື່ສັດຈິງໃຈຕໍ່ກັນແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ອາດເຊື່ອຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້”.

12.ເຈິງຈິ້ນສຽນເຫວິນ: “ໃຊ້ຈິດໃຈທີ່ມັກຕຳນິຜູ້ອື່ນມາຕຳນິຕົນເອງ, ໃຊ້ຈິດໃຈທີ່ມັກໃຫ້ອະໄພຕົນເອງໃຫ້ອະໄພຜູ້ອື່ນ”.

13.ກ່ວນຈັ້ງ: “ຂີ້ຄ້ານແລ້ວຍັງຟຸມເຟີຍຍ່ອມຍາກຈົນ, ຂະຫຍັນປະຢັດຍ່ອມລໍ່າລວຍ”.

14.ຂົງເບັ້ງ: “ສູງສົ່ງແຕ່ບໍ່ເຢີ່ຫຍິ່ງ, ຊະນະແຕ່ບໍ່ລໍາພອງ, ປາດເປື່ອງແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກລົງເວທີ, ເຂັ້ມແຂງແຕ່ມີຄວາມອົດກັ້ນ”.

15.ຫລີ່ປຸເຫວ່ຍ: “ກ່ອນທີ່ຈະເອົາຊະນະຄົນອື່ນຕ້ອງເອົາຊະນະຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ກ່ອນ, ກ່ອນຈະວ່າຄົນອື່ນຄວນພິຈາລະນາເບິ່ງຕົນເອງກ່ອນ, ກ່ອນໜ້າທີ່ຈະຮູ້ຈັກຄົນອື່ນຄວນຈະຮູ້ຈັກຕົນເອງກ່ອນ”.

16.ເລົ່າຈື້: “ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຄົນອື່ນເປັນຄົນສະຫຼາດ ຄືຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງເປັນຄົນມີສະຕິ”.

17.ຂົງຈື່: “ສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມັກ ຈົ່ງຢ່າເຮັດກັບຄົນອື່ນ”.

18.ຊືຫມ່າຊຽນ: “ຄົນທີ່ເຮັດໄດ້ອາດເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຄົນທີ່ເວົ້າໄດ້ອາດເຮັດບໍ່ໄດ້”.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments