ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໂຄສົກລັດຖະບານກ່ຽວກັບຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2019 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 19 ແລະ ປິດລົງໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ ທີ່ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.


ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ 7 ເອກະສານສໍາຄັນ ຄື:
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2030;


ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປຸງ);
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ);
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ;


ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ;
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການລົງທຶນ;
ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນ ຕົ້ນ ການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມື່ອວາງອອກແລ້ວຕ້ອງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກກັບຕົວຈິງ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດກາຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວາງຜັງເມືອງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ມີອັນໃດແດ່ທີ່ຖືກລະເມີດ ແລະ ອັນໃດທີ່ພວມຈະມີການລະເມີດ ເພື່ອມີວິທີການສະກັດກັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຄັ່ງຄັດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍຜັງເມືອງວາງອອກ ຖ້າມີການລະເມີດແມ່ນໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ການວາງແຜນຂະຫຍາຍຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ຄວນຈະຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ກວ້າງຈົນເກີນໄປ, ສໍາຄັນແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍການພັດທະນາ ໃຫ້ໄປສູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ, ການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງເຮັດໄປຕາມທິດ “6 ສ” ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດສັນເຂດພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ດີ, ເປັນຕົ້ນ ເຂດການຜະລິດກະສິກຳ, ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດສໍານັກງານອົງການ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດທໍາການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ, ສຳລັບໄລຍະເວລາຂອງແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ເປັນຕົ້ນ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຮອດປີ 2050 ພາຍຫຼັງປັບປຸງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ນໍາສະເໜີຂໍທິດຊີ້ນໍາ, ຈາກກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ອນນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການ ແລະ ພິລາລະນາຮັບເອົາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາໂຄງການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປຸງ). ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ສໍາລັບໂຄງການໃດທີ່ເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານ ເຫັນດີປະຕິບັດ 5 ຂໍ້ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ ຄື:

❶ ພິຈາລະນາຍົກເລີກສັນຍາ ຫຼື ປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ເຊົ່າ-ສໍາປະທານ ຫຼື ເຊົ່າດິນ ທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ ຈໍານວນ 201 ໂຄງການ ຊຶ່ງກວມເນື້ອທີ່ຈໍານວນ 81,879 ເຮັກຕາ;

❷ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເອກະພາບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລົງສໍາຫຼວດວັດແທກຕົວຈິງ ເພື່ອອອກແຜນທີ່ດິນລັດ ກ່ອນເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ເພື່ອເປັນເອກະສານໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ສາມາດເກັບຄ່າເຊົ່າ-ສໍາປະທານດິນໄດ້;

❸ ຂໍ້ມູນການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ, ມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ແລະ ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ຍ້ອນມີຫຼາຍຂະແໜງການນັບທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມີພາລະບົດບາດໃນການອະນຸມັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕ້ອງມີກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ;

❹ ການເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນ, ເຫັນວ່າມີ 240 ໂຄງການທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ກວມເອົາສາມປະເພດປ່າໄມ້ ຈຶ່ງເຫັນວ່າການວາງແຜນໃນການພັດທະນາໂດຍລວມ ກໍ່ຄື ຂົງເຂດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຕ້ອງເຮັດແບບປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງຂະແໜງ ການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ

❺ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ພົວພັນເຖິງບັນດາຂະແໜງການ, ຄວນກຳນົດໄວ້ໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຕ້ອງອີງຕາມແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນແຂວງ, ພ້ອມທັງ ມີການປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ, ໂດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງ.
ສໍາລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍາໄປປັບປຸງຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາກຳມະສິດທີ່ດິນ, ການອະນຸຍາດຊື້-ຂາຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີກຳນົດເວລາ, ທີ່ມາຂອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມປະເພນີ ກໍ່ຄື ການກໍານົດຄໍາສັບໃນບາງໝວດບາງມາດຕາ ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ, ເມື່ອປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ. ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເປັນລະບົບດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາແກ່ຜູ້ທີ່ຖືຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ.


ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບປັບປຸງ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປປັບປຸງຕື່ມຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເປັນຕົ້ນ ການກຳນົດຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງ ປະຊາຊົນ, ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງລັດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາ, ພາຍຫຼັງມີການຄົ້ນຄວ້າອອກມາແລ້ວຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້. ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຈຸດສຸມ ບໍ່ເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍທຶນ ແລະ ບໍ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ.


ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສ ປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ ❶ ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ; ❷ ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ; ❸ ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ; ❹ ການຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນ; ❺ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ; ❻ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທຶນ; ❼ ການຊໍາລະອາກອນ; ❽ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ; ❾ ການບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ແລະ ❿ ການແກ້ໄຂບັນຫາລົ້ມລະລາຍ,

ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ຜ່ານການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນດ້ານຫຼັກການ ແລະ ໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ໂດຍມອບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັັດຖະມົນຕີ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2019 ນີ້.


ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ, ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງເປັນລະບົບຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງລະບົບງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ, ເປັນລະບົບໃຈກາງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດ.
ສຳລັບສະພາບການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເປັນລາຍຮັບຈາກພາສີແມ່ນໄດ້ມາຈາກ

(1) ການນໍາໃຊ້ລະບົບການແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດແບບອັດຕະໂນມັດ; (2) ລະບົບສະມາດແທັກ; (3) ລະບົບສະມາດວັດ; (4) ລະບົບສະແກນເນີ; (5) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຫັກລົບແຜນການນໍາເຂົ້າຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ; (6) ລະບົບອີເມັດເຕີ; (7) ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະເຂົ້າ-ອອກ, ຢ້ຽມຢາມຊົ່ວຄາວ (ບ 53);ສໍາລັບລາຍຮັບຈາກການເກັບສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລະບົບ: (1) ລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງ-ມອບອາກອນ ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນລະບົບ ທີເອັມໄອເອສ ແລະ ອີຊີແທັກ; (2) ລະບົບຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແທັກລິດ; (3) ລະບົບສະໜັບສະໜູນອື່ນ ທີ່ພວມກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກໍາລັງກະກຽມນໍາໃຊ້. ນອກຈາກລະບົບຫຼັກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບ ສະໜັບສະໜູນອື່ນຕື່ມອີກ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ; ລະບົບຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ຜ່ານທະນາຄານ; ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ດ້ວຍລະບົບ ຈີພີເອັສ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຈຶ່ງເຫັນດີ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝໃນການເກັບລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ສູ້ຊົນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້.


ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຕິດພັນກັບການພັດທະນາການລົງທຶນ, ກອງປະຊຸມ ຖືວ່າ ບັນຫານີ້ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາປະເທດເຮົາ, ສະນັ້ນ ກອງປະຊຸມຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮັບຮອງດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ບົດລາຍງານ, ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປປັບປຸງ ຕາມການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນ: ການກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພັດທະນາລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ສຳລັບວຽກງານໃນໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:
ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຊີ້ນໍາການຟື້ນຟູ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວໃຫ້ປະຊາຊົນ, ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຖະໜົນຫົນທາງ, ຂົວ, ຊົນລະປະທານ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ອື່ນໆ), ການຈັດສັນເຂດຜະລິດ ແລະ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ;
ໄດ້ກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຄົບຮອບ 70 ປີ ຢ່າງມີເນື້ອໃນ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ທັງຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມສະຫງົບປອດໄພໃນທົ່ວສັງຄົມ ຢູ່ຫລາຍແຂວງ [ສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຫາຍ ສອນໄຊ ສີພັນດອນໄປຮ່ວມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ກອງພັນທີ 4) ແລະ ສະຫາຍ ສົມດີ ດວງດີ ໄປຮ່ວມຢູ່ວິທະຍາຄານກົມມະດໍາ (ນໍ້າຊ່ວງ)].


ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ຊີ້ນໍາການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຂອງຫລາຍກະຊວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈິນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກໍາມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ;


ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ 5 ກົດໝາຍ ເພື່ອຈະສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ້ມຕະຫລາດ ແລະ ການອຸດໜູນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).


ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໃນລະດັບຂະແໜງການລວມທັງໝົດ ຫລາຍກວ່າ 165 ສະບັບ;
ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເກັບກໍາສະພາບ ແລະ ຊີ້ນໍາແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາກາເຟຕົ້ນຕໍ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານກາເຟ ຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຄໍາມ່ວນ; ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X; ການຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ;


ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມທາງການຢູ່ປະເທດບຣູໄນ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສະພາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຊັນ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສະພາການຄ້າຂອງສອງປະເທດ. ພ້ອມນີ້, ພາກທຸລະກິດຂອງປະເທດ ບຣູໄນ ກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຈະຮ່ວມມືລົງທຶນພັດທະນາ ໂຄງການສ້າງໂຮງ ງານກັ່ນນໍ້າມັນ, ໂຄງການປູກເຂົ້າ ແລະ ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ຮາລານ ຢູ່ປະເທດເຮົາ;


ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2018 ແລະ ຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ປີ 2019 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ຟົດຟື້ນ, ພ້ອມທັງເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພິທີເປີດບຸນວັດພູຈໍາປາສັກ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້ານໍ້າລອດ ເຊບັ້ງໄຟ, ຖໍ້າກອງລໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.


ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຫລື ຍັງປະຕິບັດໄດ້ຊ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ SME, ການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດ, ການຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງລ້ວນແຕ່ແມ່ນວຽກຈຸດສຸມທີ່ກໍານົດໃນມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ ຜ່ານມາ.

ວຽກງານ ໃນເດືອນມີນາ 2019 ນີ້, ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະນົນ, ການຄ້າຂາຍຜິດກົດໝາຍ, ການປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງໃຫ້ໄດ້;
ສຸມໃສ່ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແຕ່ຕົ້ນປີ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 25% ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ຄວນຫຼຸດ 20 % ຂອງແຜນການປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຫັນເປັນທັນສະໄໝການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄວກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມລັດຖະບານຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາໄປແລ້ວ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ລົງເລິກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊີ້ນໍາການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຂອດອຸດຕັນ ແລະ ທ່ວງດຶງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ປະເທດເຮົາບໍ່ເປັນຕົວເລກທີ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງແກ້ໄຂໄວ ແລ້ວລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນແຕ່ລະເດືອນ.


ເລັ່ງຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງແຜນວຽກຟື້ນຟູ ເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດ ວຽກທີ່ຈະເຮັດແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຮີບຮ້ອນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ນັກຮຽນ ອອກຈາກເຕັ້ນໄປຢູ່ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ ແລະ ອາຄານຮຽນທີ່ໄດ້ມາດຕະ ຖານໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ຈັດສັນບ່ອນຜະລິດ ແລະ ເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນ ທີ່ໄດ້ບຸກເບີກສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ ແລະ ເລີ່ມທຳການຜະລິດ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນລະດູຝົນ ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງການອອກແບບເຮືອນຖາວອນ ໃຫ້ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ຮີບຮ້ອນສຳຫຼວດ-ວິໄຈດິນ, ແນະນໍາການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ ເໝາະສົມ, ສະໜອງແນວພັນ ແລະ ວາງແຜນສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໃຫ້ແກ່ປະຊຊົນ ເພື່ອໃຫ້ທັນການຜະລິດໃນລະດູຝົນຈະມາເຖິງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍຮັຍ-ລາຍຈ່າຍ, ຊັບສິນ ແລະ ທຶນ ທີ່ໄດ້ຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ລະອຽດ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ທິດທາງການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ງົບປະມານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໂປ່ງໃສ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຫັນປ່ຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເປັນເຂດຜະລິດ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຈາກດິນປ່າປ້ອງກັນ ມາເປັນດິນຜະລິດ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມກົດໝາຍ .


ກະກຽມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກຂັ້ນສູງຂອງຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາຂັ້ນສູງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດຂອງການນໍາຂັ້ນສູງຂອງປະເທດເຮົາ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ລາຍງານສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງໃກ້ຊິດ;


ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນມີນາ ເຊິ່ງຈະມີທັງກອງປະຊຸມວິສາມັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ກອງປະຊຸມສາມັນເພື່ອພິຈາລະນາ ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2019 ແລະ ນໍາເອົາບັນດາກົດໝາຍທີ່ຜ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທັນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງ.

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ ບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2019 ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່.
ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ຂໍມອບໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈົ່ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນນິຕິກໍາ ຫຼື ແຈ້ງການລະອຽດ ເພື່ອມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.


ມອບໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມປະຈໍາເດືອນມີນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງກໍ່ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ ຫສນຍ ພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນມີນາ. ນອກນີ້, ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍຜັນຂະຫຍາຍຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2019 ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈ ໃສ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ 177/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ລັດຖະບານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ກໍາມະກອນ, ນັກທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງຍົກສູງ ນໍ້າໃຈເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ໃນທົ່ວວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບ ດ້ານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາ, ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ, ເດັດດ່ຽວສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານກົນອຸບາຍແບ່ງແຍກ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຂອງພວກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ສີຫານາດ

Post a Comment

0 Comments