ຄົນຕາບອດ 3 ປະເພດທີ່ຄວນຮູ້…


ມີເລື້ອງໜຶ່ງສຳຄັນເກີດຂຶ້ນໃນພຸດທະສາສະໜາທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພະໄຕປີດົກຊື່ວ່າ: ອັນທະສູດ ວ່າດ້ວຍຄົນຕາບອດ 3 ປະເພດ ຄື:

1.ຕາບອດເປັນປະເພດເບິ່ງບໍ່ເຫັນທາງກ້າວໜ້າຂອງຊີວິດ.

2.ຄົນຕາດຽວຄືມີຕາຂ້າງດຽວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນເສັ້ນທາງທຳມາຫາກິນໄດ້ຖະໜັດ.

3.ຄົນສອງຕາ ເປັນປະເພດຮູ້ວິທີສ້າງຊີວິດ, ສາມາດເບິ່ງກວ້າງເຫັນໄກ, ມີວິໄສທັດສ້າງຊີວິດດ້ວຍການວາງແຜນໄລຍະຍາວ.

ປີ 1981 ນັກວິທະຍາສາດຕາເວັນຕົກ ຊື່ Roger Sperry ທີ່ໄດ້ລາງວັນໂນເບວ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ: ຄົນເຮົາໃຊ້ສະໝອງສອງຂ້າງຕ່າງກັນຄື: ສະໝອງຂ້າງຊ້າຍ ຮຽນຮູ້ເຫດຜົນ (ຕັກກະ) ແລະ ຄະນິດສາດ ສະໝອງຂ້າງຂວາແມ່ນໃຊ້ຮຽນຮູ້ ອາລົມ ສາສະໜາ ແລະ ສິລະປະ ປັດຊະຍາ.


ປະເດັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ເຮົາຈະໃຊ້ສະໝອງຂ້າງໃດຫຼາຍກວ່າກັນ ຖ້າໃຊ້ຂ້າງຊ້າຍຫຼາຍກວ່າກໍ່ຄິດເອົາແຕ່ໂຕເລກ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຝ່າຍດຽວ ເຊິ່ງຂາດສິນລະທຳມາຄວບຄຸມ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດໄວ້ວ່າ ພວກເກ່ງແຕ່ໂກງນີ້ ໄດ້ໃຊ້ສະໝອງພຽງແຕ່ດ້ານດຽວເທົ່ານັ້ນ ຊີວິດຈຶ່ງຂາດຄວາມສົມດູນ ອັນເບີດ ໄອສະຕາຍ ນັກວິທະຍາສາດສ້າງລະເບີດປະລາມະນູ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ວິທະຍາສາດທີ່ຂາດສາສະໜາກໍ່ພິກົນພິການໄດ້ ສ່ວນສາສະໜາ ຖ້າບໍ່ເປັນວິທະຍາສາດກໍ່ມືດບອດ.
ບັນຫາຂອງສັງຄົມ ຈຶ່ງຢູ່ທີ່ປະເດັນການບູລະນະການວ່າຄົນເກ່ງມີຄວາມຮູ້ ຖ້າຂາດສິນລະທຳກໍ່ສາມາດທຳລາຍສັງຄົມ ຫຼື ປະເທດຊາດໄດ້ ຫຼື ວ່າຄົນເຮົາຖ້າມີພຽງແຕ່ຄວາມເຊື່ອຢ່າງດຽວ ແຕ່ຂາດສະຕິປັນຍາ ບໍ່ຮູ້ແຈ້ງວ່າອັນໃດຖືກຜິດ ກໍ່ກາຍເປັນຄວາມງົມງວາຍມືດບອດໄດ້ ປຽບດັ່ງການໃຊ້ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາ ຄວນໃຊ້ທັງສອງຂ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດູນຄຽງຄູ່ກັນໄປ.


ສັງລວມໄດ້ວ່າ: ການສ້າງຄົນ ຫຼື ມອບວຽກໃຫ້ຄົນຮັບຜິດຊອບ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ໄດ້ວ່າທຸກຄົນນັ້ນສາມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້ແຕ່ວຽກເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່ ແຕ່ດ້ານລະບຽບ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສິນລະທຳ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຳກັບຄວບຄຸມຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນເຮົາເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດ ຈົນກາຍເປັນຄົນໂກງກິນ ຫຼື ກ້າລະເມີດລະບຽບວິໄນ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນ 3 ຕາຈຶ່ງເປັນຕົວຢ່າງວ່າເຮົາຈະບູລະນາການແບບໃດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກແກ່ສັງຄົມ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments