ອາຫານ 5 ໝູ່ ຄຸນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ຄົນເຮົາ...


ອາ­ຫານທີ່ຄົນເຮົາບໍລິໂພກຢູ່ເປັນປະຈຳນັ້ນມັກປະກອບດ້ວຍອາຫານຫຼາຍປະເພດ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກອາຫານເຕັມທີ່ອາຫານທີ່ບໍລິໂພກທຸກໆມື້ຄວນປະ ກອບດ້ວຍອາຫານຫຼັກ 5 ໝູ່ຄົບທຸກຊະນິດ ແລະ ມີປະລິມານພຽງພໍ ເພື່ອຮ່າງກາຍຈະໄດ້ສານອາຫານພວກໂປຼຮຕິນ, ຄາໂບໄຮເດຼດ,ໄຂມັນ,ເກືອແຮ່ ແລະ ວິຕາມິນຄົບຖ້ວນ ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໂດຍຈຳແນກໄດ້ຄື:


ໝູ່ທີ 1: ຊີ້ນສັດແລະສິ່ງແທນຊີ້ນ ເຊັ່ນ: ໝູ,ງົວ,ເປັດ,ໄກ່,ນົກອື່ນໆ ສິ່ງທີ່ແທນຊີ້ນສັດໄດ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດເຊັ່ນ: ໄຂ່,ນົມ,ເຄື່ອງໃນສັດ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງກັບຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫຼືອງເຊັ່ນ: ຊີອີວ,ເຕົາຮູ້,ເຕົາຮວຍ ແລະ ນົມຖົ່ວເຫຼືອງ ສຳລັບຖົ່ວເມັດແຫ້ງອື່ນໆ ເຖິງວ່າຈະມີຄຸນນະພາບໜ້ອຍກ່ວາຖົ່ວເຫຼືອງແຕ່ເມື່ອຮັບປະທານຮ່ວມກັບອາຫານປະເພດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າອາຫານໃກ້ຄຽງກັບຊີ້ນ ຫຼື ເປັນທີ່ສິ່ງແທນຊີ້ນອື່ນໆ ແລະ ສາມາດຈັດເຂົ້າໃນໝູ່ນີ້ໄດ້.


ໝູ່ທີ 2: ເຂົ້າ,ແປ້ງ,ນ້ຳຕານ,ເຜືອກ,ມັນ,ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອາຫານຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກເຂົ້າ ຫຼື ແປ້ງເຊັ່ນ: ເຂົ້າປຸ້ນ,ເຝີ,ຫມີ່,ເຂົ້າໜົມປັງ,ເຂົ້າຈີ່ ອາຫານໝູ່ນີ້ໃຫ້ສານຄາໂບຼໄຮເດຼດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງເປັນອາຫານໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ.


ໝູ່ທີ 3: ຜັກໃບຂຽວ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆເຊັ່ນ: ຜັກບົ້ງ,ຜັກຕຳນິນ,ໝາກເຫຼັ່ນ,ໝາກອຶ,ໝາກຖົ່ວ ແລະ ໝາກແຕງ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສານອາຫານພວກເກືອແຮ່ວິຕາມິນຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີກາກຊຶ່ງຊ່ວຍໃນການລະບາຍທ້ອງ ຫຼື ຊ່ວຍປ້ອງກັນທ້ອງຜູກອີກດ້ວຍ.
ໝູ່ທີ 4: ໝາກໄມ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກ້ວຍ,ໝາກຮຸ່ງ,ໝາກມ່ວງ,ໝາກເງາະ,ຖົ່ວລຽນ ແລະ ໝາກກ້ຽງ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສານອາຫານຈຳພວກວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ ໃຫ້ກາກອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງມີປະໂຫຍດເຊັ່ນດຽວກັບອາຫານພວກສັດຜັກດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ.


ໝູ່ທີ 5: ໄຂມັນຈາກສັດ ແລະ ພືດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝູ,ເນີຍແຫຼວ,ຄີມໃນນົມ,ນ້ຳມັນຮຳ ນ້ຳມັນໝາກຖົ່ວ,ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ,ອາຫານປະເພດນີ້ໃຫ້ສານອາຫານໄຂມັນ ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ຄື: ໃຫ້ພະລັງງານໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃນການດູດຊຶມຂອງວິຕາມິນທີ່ລະລາຍໃນໄຂມັນ ແລະ ໃຫ້ກົດໄຂມັນທີ່ຈຳເປັນແກ່ຮ່າງກາຍ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments