6 ເຄັດລັບ ໃນການສ້າງ “ຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງທໍາອິດ”


ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດແລ້ວ ຊ່ວງເວລາໃນການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຄັ້ງທໍາອິດນັ້ນ ຈະເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ 7 ວິນາທີທໍາອິດເທົ່ານັ້ນ. ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງການສ້າງຄວາມປະທັບໃນການອອກງານອີເວັ້ນ ການປະຊຸມທາງທຸລະກິດ ຫຼື ງານສຳຄັນຫຍັງກໍ່ຕາມ ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທໍາອິດໃຫ້ໄວໆ.


ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າຈື່ຈຳແລ້ວນີ້ຄື 6 ເຄັດລັບສໍາຄັນ ທີ່ຄວນນໍາໄປໃຊ້.

1.ການຍິ້ມ: ຮອຍຍິ້ມຄືປະຕູຂອງຫົວໃຈ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຕ້ອງການສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນເທື່ອທໍາອິດ. ເຖິງວ່າຮອຍຍິ້ມຈະເປັນສິ່ງທີ່ສໍຄັນ ແຕ່ການຍິ້ມກວ້າງເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າກໍາລັງພະຍາຍາມປົກປິດຄວາມພາຍໃນ ຫຼື ຄົນອື່ນອາດຈະເບິ່ງເຈົ້າເປັນຄົນຍິ່ງໆກໍ່ໄດ້ ເພາະແບບນັ້ນ ການຍິ້ມພຽງນ້ອຍໆກໍ່ພຽງພໍ ແລະ ມີຄ່າມະຫາສານແລ້ວ.
ການຍິ້ມບໍ່ໄດ້ພຽງຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງໆຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼູດໂຮໂມນຄວາມຄຽດ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າໄດ້ອີກ ເຊິ່ງງານວິໄຈມາກມາຍຫຼາຍອັນນັບບໍ່ຖ້ວນໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າ ການຍິ້ມສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອາຍຸຍືນຂຶ້ນໄດ້.

2.ການຈັບມືຢ່າງໝັ້ນໃຈ: ການຈັບມືທັກທາຍລ້ວນຖືກຍອມຮັບໂດຍສາກົນວ່າເປັນ ສັນຍາລັກຂອງມາລະຍາດ ການຈັບມືຖືກວິທີຍັງສາມາດສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບເຈົ້າໄດ້ອີກ ບາງເທື່ອເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າເປັນເລື່ອງໄຮ້ສາລະ ແຕ່ການຈັບມືທັກທາຍເປັນສິລະປະຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ມີໃຜທີ່ມັກການຈັບມືທັກທາຍທີ່ແໜ້ນເກີນໄປ ຫຼື ຫຼົມເກີນໄປ ທຸກຄົນມັກການຈັບມືແບບພໍດີກັນທັງນັ້ນ.

3.ການກ່າວຄໍາທັກທາຍ: ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ 7 ວິນາທີທໍາອິດທີ່ເຈົ້າໄດ້ພົບກັບໃຜຄົນໜຶ່ງນັ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ການກ່າວຄໍາທັກທາຍເລັກໆນ້ອຍໆ ເມື່ອມີໂອກາດຖືເປັນເລື່ອງທີ່ດີບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ. ອາດກ່າວຄໍາງ່າຍໆເຊັ້ນ “ຍິນດີທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກເດີ” ຫຼັງຈາການທັກທາຍກັນ ກໍ່ສາມາດຫຼຸດຄວາມຕຶງຄຽດໃນບົດສົນທະນາລົງໄດ້.

4.ການເວົ້າໃຫ້ຊັດເຈນ: ຫຼາຍໆຄົນມັກມີເລື່ອງທີ່ສົນໃຈທີ່ຢາກຈະເວົ້າຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເວົ້າອອກມາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍປານໃດ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສຍດາຍ ເພາະມັກອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງຂ້າມໄປໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຄວນຈະສາມາດນໍາສະເໜີຕົວເອງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຢຸດ ແລະ ຟັງເຈົ້າໄດ້.

5.ການສົບຕາ: ການສົບຕາກັບໃຜບາງຄົນເປັນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນກໍາລັງເວົ້າຢູ່ ເຊິ່ງໃນປະເທດແຖວຕາເວັນຕົກແບບອາເມຣິກາ ການສົບຕາຖືວ່າເປັນສັນຍາລັກວ່າເຈົ້າໃຫ້ກຽດກັບຜູ້ເວົ້າ ແລະ ຍັງເປັນການບອກວ່າ ເຈົ້າສົນໃຈສິ່ງທີ່ຄົນນັ້ນເວົ້າຢູ່ ໃນທາງກັບກັບ ຖ້າເຈົ້າມົວແຕ່ຫຼິ້ນໂທລະສັບ ຫຼຽວເບິ່ງນັ້ນເບິ່ງນີ້ ບໍ່ສົນໃຈກັບຄົນເວົ້າ ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົບກັນເທື່ອທໍາອິດ ກາຍເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍໄປເລີຍ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງໃດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປມັນກໍມັກຈະບໍ່ດີປານໃດ ການທີ່ເຈົ້າເບິ່ງຄົນໆໜຶ່ງຫຼາຍເກີນໄປໂດຍບໍ່ພັບຕາເລີຍ ກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງເຈົ້າໃນແງ່ລົບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

6.ການໃຊ້ພາສາກາຍ: ຈິດຕະວິທະຍາຂອງມະນຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄື ມະນຸດມັກຈະເຮັດຕາມພາສາກາຍຂອງຄູ່ສົນທະນາໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ລອງຄິດເຖິງຄົນໜຶ່ງຫາວໃນຄົນກຸ່ມໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ມັກຈະມີຄົນອື່ນໆຫາວຕາມໆກັນໄປ ການຍິ້ມກໍ່ເປັນເຊັ່ນກັນ ເມື່ອມີຄົນຍິ້ມໃຫ້ ກໍ່ມັກຈະໄດ້ຮັບຮອຍຍິ້ມກັບມາສະເໝີ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມະນຸດມີເຊວປະສາດສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດ້ານການສັງເກດສີໜ້າທ່າທາງ ເຊິ່ງເຊວປະສາດເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະ ທີ່ເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິຣິຍາສະທ້ອນກັບ (Mirror Reaction) ເພາະສະນັ້ນເມື່ອຄົນເຫັນເຈົ້າຍິ້ມໃຫ້ ເຊວປະສາດນັ້ນກໍ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ຈະຍິ້ມຕອບກັບມາ ການວິໄຈບອກວ່າ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄືໆກັນ ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໃຫ້ຄວາມໄວ້ໃຈຕໍ່ກັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນອີກດ້ວຍ.


ທີ່ມາ: Business Insider


Post a Comment

0 Comments