ອ່ອນເພຍຕະຫລອດອາດເປັນເພາະໄທລອຍຜິດປົກກະຕິ ຄວນບຳລຸງດ້ວຍ 7 ອາຫານນີ້!!!


ພະຍາດໄທລອຍເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດຂອງອາການອ່ອນເພຍຊຳເຮື້ອຖ້າໃຜມີອາການແບບນີ້ປະຈຳອາດລອງຫາອາຫານຕໍ່ໄປນີ້ມາລອງກິນເບິ່ງເພື່ອຊ່ວຍບຳລຸງແລະປິ່ນປົວຕ່ອມໄທລອຍໃຫ້ແຂງແຮງ
ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກພະຍາດໄທລອຍກັນເປັນຢ່າງດີຊຶ່ງພະຍາດນີ້ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທລອຍແບ່ງອອກເປັນ2ປະເພດໄດ້ແກ່:ປະເພດທີ່ເກີດການຂາດຮໍໂມນໄທລອຍໃນຮ່າງກາຍກັບພາວະໄທລອຍເປັນພິດທັງ2ຊະນິດນີ້ກໍເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍນ້ຳໜັກໂຕເພີ່ມຫລືຫລຸດລົງຊຶ່ງວິທີການປິ່ນປົວກໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາໃນການປິ່ນປົວຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນແລະເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນດີີທີ່ສຸດ


ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ການປິ່ນປົວເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍດີຫລາຍຂຶ້ນການເລືອກກິນອາຫານກໍເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການທີ່ດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນອາຫານທີ່7ຊະນິດທີ່ເປັນອາຫານທີ່ດີແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງແນ່ນອນ


1.ໄອໂອດີນ
ໄອໂອດີນເປັນສານອາຫານສຳຄັນໃນລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍ ເພາະຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອມໄທລອຍຜະລິດຮໍໂມນຕ່າງໆໄດ້ໂດຍອາຫານທີ່ມີໄອໂອດີນກໍໄດ້ແກ່ ອາຫານທະເລຈຳພວກປາ,ຫອຍກາບ,ກຸ້ງ,ຫອຍນາງລົມ,ສາຫລ່າຍທະເລ,ໄຂ່,ກະທຽມ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ,ເຫັດແລະງາເປັນຕົ້ນ
2.ທາດຊີລີນຽມ
ຊີລີນຽມເປັນສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍທີ່ສຳຄັນອີກຊະນິດໜຶ່ງໂດຍສານຊະນິດນີ້ຈະເຂົ້າໄປປ້ອງກັນຕ່ອມໄທລອຍຈາກຄວາມຄຽດແລະຍັງຊ່ວຍສ້າງໂປຕີນທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການສັງເຄາະຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຄວບຄຸມລະບົບການເຜົາຜານແລະຄອຍຖ້າປິ່ນປົວລະດັບຂອງຮໍໂມນໄທລອຍໃນຮ່າງກາຍນໍາອີກໂດຍອາຫານທີ່ມີຊີລີນຽມໄດ້ແກ່:ປາທູນ້າ,ເຫັດ,ຊີ້ນງົວ,ແກ່ນຕາເວັນ,ເຄື່ອງໃນສັດແລະຖົ່ວເຫລືອງ

3.ສັງກະສີ
ສັງກະສີເປັນແຮ່ທາດທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບລະດັບຮໍໂມນໄທລອຍເພາະພະຍາດໄທລອຍທັງ2ຊະນິດບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດໄຮໂປໄທລອຍ(Hypothyroidism)ຫລືໄຮເປີໄທລອຍ(hyperthyroidism)ຕ່າງກໍມີສາເຫດມາຈາກການຂາດສັງກະສີນຳກັນທັງນັ້ນດັ່ງນັ້ນຜູ້ປ່ວຍຈຶ່ງຄວນກິນອາຫານທີ່ມີສັງກະສີໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນແຕ່ກໍຄວນຈະຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍກັບຮ່າງກາຍ
ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຄວນປຶກສາແພດເຖິງປະລິມານຂອງສັງກະສີທີ່ສາມາດກິນໄດ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບກັບພະຍາດໄທລອຍໂດຍອາຫານທີ່ມີສັງກະສີກໍໄດ້ແກ່:ຊີ້ນງົວ,ໄກ່ງວງ,ຊີ້ນແກະ,ຫອຍນາງລົມ,ປາຊາດີນ,ຖົ່ວເຫລືອງ,ແກ່ນຕາເວັນ,ຖົ່ວເຫລືອງຜ່າຂີງທັນຍະພືດຕ່າງໆແລະນ້ຳເຊື່ອມເມເປີນ
4.ທອງແດງ
ການຂາດທາດທອງແດງສຳລັບຜູ້ທີ່ປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດໄທລອຍບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບພາວະຂາດຮໍໂມນໄທລອຍຫລືຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໄທລອຍເປັນພິດຖືເປັນການເພີ່ມຄວາມສ່ຽງພະຍາດຫົວໃຈແລະຄໍເລດເຕີລໍຫລາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສາມາດຜະລິດຮໍໂມນໄທລອຍເພື່ອໃຊ້ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່
ທອງແດງມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການຜະລິດຮໍໂມນໄທລອຍດັ່ງນັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືຄວນກິນອາຫານທີ່ມີແຮ່ທາດທອງແດງຢ່າງພຽງພໍຊຶ່ງກໍມີຢູ່ໃນອາຫານຢ່າງເຊັ່ນ:ຊີ້ນປູ,ຫອຍນາງລົມ,ກຸ້ງລັອບເຕີ,ຖົ່ວເປືອກແຂງ,ຊີ້ນງົວ,ແກ່ນຕາເວັນ,ຖົ່ວຂາວ,ຖົ່ວລູກໄກ່,ຖົ່ວເຫລືອງ ເຫັດຊິທາເກະ,ເຂົ້າບາເລ,ໝາກເລັ່ນແລະດາກຊັອກໂກແລດ

5.ທາດເຫລັກ
ຖ້າຂາດທາດເຫລັກກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍຫລຸດລົງດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ຈະຕ້ອງບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີທາດເຫລັກຢ່າງພຽງພໍອາຫານທີ່ມີທາດເຫລັກສູງໄດ້ແກ່,ເຄື່ອງໃນສັດ,ຫອຍນາງລົມ ຫອຍກາບ,ຖົ່ວເຫລືອງ,ຖົ່ວຂາວແລະແກ່ນໝາກອຶ
6.ວິຕາມິນບີ
ວິຕາມິນບີ2ວິຕາມິນບີ3ວິຕາມິນບີ6ເປັນວິຕາມິນຊະນິດທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະກັບລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍວິຕາມິນບີທັງ3ຊະນິດນີ້ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດຮໍໂມນT4ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຮໍໂມນໄທລອຍໃນຮ່າງກາຍຊຶ່ງວິຕາມິນບີເຫລົ່ານີ້ມັກຈະມີຢູ່ໃນອາຫານຢ່າງເຊັ່ນ:ໄຂ່ແດງ,ເຄື່ອງໃນສັດ,ປາ,ທັນຍະພືດຊະນິດຕ່າງໆ,ຖົ່ວລັນເຕົາ,ນົມ,ເຫັດແລະເມັດອາວມອ້ນ

7.ສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະລະ
ສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍກໍ່ຄືວິຕາມິນເອ,ວິຕາມິນຊີແລະວິຕາມິນອີມີຫນ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອມໄທລອຍຕໍ່ສູ້ກັບພາວະການຖືກທຳລາຍດ້ວຍສານອານຸມູນອິດສະຫລະແລະປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບກ່ອນໄວຂອງຕ່ອມໄທລອຍຊຶ່ງອາຫານໂດຍທົ່ວໄປກໍມັກຈະມີສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະແຕ່ໃນອາຫານທີ່ມີສູງກໍໄດ້ແກ່ ໝາກລາແຊັງ,ຫມາກໄມ້ຕະກູນເບີລີ,ຖົ່ວເປືອກແຂງ,ທັນຍະພືດຊະນິດຕ່າງໆຊາຂຽວ ບລັອກໂຄລີ,ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ,ຜັກກາດຫອມ,ຜັກກາດນາ,ກາລົດ,ຖົ່ວເຫລືອງ,ໝາກອຶ,ແຄນຕາລູບ,ປາແລະຕັບເປັນຕົ້ນ


ເຖິງວ່າອາຫານເຫລົ່ານີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງຕ່ອມໄທລອຍເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນແຕ່ກໍຄວນທີ່ຈະປຶກສາແພດໃຫ້ດີກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນກິນເພາະໃນບາງຄົນທີ່ມີອາການຂອງພະຍາດອື່ນໆຮ່ວມນໍາເຊັ່ນ:ພະຍາດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດສູງ ຫລືມີລະດັບຄໍເລດເຕີລໍໃນຮ່າງກາຍສູງອາຫານບາງຊະນິດກໍອາດຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການຂອງພະຍາດເຫລົ່ານັ້ນຮ້າຍກວ່າເກົ່າໄດ້
ຂໍ້ມູນຈາກ: en.wikipedia.org


Post a Comment

0 Comments