ນິໄສ 8 ຢ່າງທີ່ຄົນປະສົບຜົນສໍາເລັດລະດັບໂລກມີຄືກັນ...


ຖ້າໃຜຢາກປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຍາວ ລອງນໍາເອົານິໄສ 8 ຢ່າງທີ່ຄົນປະສົບຜົນສໍາເລັດລະດັບໂລກໄປປັບໃຊ້ກັບຕົນເອງ.

1.ຫຍຸ້ງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ: Jeffrey Pfeffer ອາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford ໄດ້ເຮັດການສໍາຫລວດ ແລະ ພົບວ່າ ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຊັ່ນ Lyndon Baines Johnson ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງສະຫະລັດອະເມລິກາຄົນທີ 36 ແລະ Robert Moses ນັກວາງຜັງເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ເຮັດວຽກມື້ລະ 10 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃນໜຶ່ງອາທິດຈະຢຸດພັກພຽງໜຶ່ງມື້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທໍາມະດາຂອງຊີວິດ ເພາະການໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ຮັກເຮັດໃຫ້ເຂົາສາມາດເຮັດໄປໄດ້ເລື້ອຍໆແບບບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍ ແລະ ຜົນຈາກການທຸ້ມເທເຮັດວຽກໜັກກໍ່ເຮັດໃຫ້ດອກຜົນນັ້ນງອກງາມສົມຄວາມຕັ້ງໃຈ.

2.ປະຕິເສດໃຫ້ເປັນ: Warren Buffett ສຸດຍອດນັກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນສາຍາພໍ່ມົດການເງິນ ກ່າວວ່າ: “ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທົ່ວໄປກັບຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງສູງຄື ຄົນປະເພດຫຼັງຮູ້ຈັກປະຕິເສດເກືອບທຸກຢ່າງ”

3.ຮູ້ຈັກຕົນເອງ: ເຮົາເປັນໃຜ?, ວຽກແບບໃດທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ດີ?, ຈຸດແຂງຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ຖ້າບໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ທັນທີ ຄວນຫາເວລາຢູ່ກັບຕົນເອງມິດໆ ແລ້ວສໍາຫລວດຕົນເອງເບິ່ງ ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຕົນເອງເປັນຢ່າງດີ ຈະສາມາດພັດທະນາສັກກະຍະພາບຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງຖືກທີ່ຖືກທາງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຜົນສໍາເລັດໄດ້ໄວ້ກວ່າ.

4.ສ້າງເຄືອຂ່າຍ: ໃນນີ້ໄດ້ໝາຍເຖິງທຸລະກິດເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າຂາຍກົງ ແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຢາກເປັນຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຮົາຄວນຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນໃຫ້ຫຼາຍ, ໝັ່ນເຂົ້າສັງຄົມຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະກັບກຸ່ມຄົນທີ່ສົນໃຈຈະຮ່ວມງານ ຫຼື ຮ່ວມທຸລະກິດນໍາ ເປັນຄົນກວ້າງຂວາງແນວໃດກໍ່ດີກວ່າຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວແນ່ນອນ.

5.ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໂຊກ: ທີ່ບອກວ່າບໍ່ຕ້ອງລໍໂຊກ ເພາະເຮົາສາມາດສ້າງໂຊກດີໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ບາງຄົນເບິ່ງເປັນຄົນໂຊກດີກວ່າຄົນອື່ນ ເຮັດຫຍັງກໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໝົດ ນັ້ນເປັນເພາະເຂົາໝັ່ນພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຂະຫຍັນຄິດແນວໃຫມ່ໆ ແລະ ແລ່ນເຂົ້າຫາໂອກາດຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າເຮັດໄດ້ແບບນີ້ໂຊກດີກໍ່ຈະຢູ່ຂ້າງດຽວກັບເຮົາເຊັ່ນກັນ.

6.ມານະອົດທົນ: ວຽກງານທຸກຢ່າງຈະສໍາເລັດໄດ້ ນອກຈາກອາໄສສະຕິປັນຍາເປັນຕົວຊ່ວຍຊີ້ນໍາແລ້ວ ຄວາມມານະອົດທົນກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປັດໄຈຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕ່າງຮູ້ດີວ່າ ຜົນສໍາເລັດບໍ່ມີທາງລັດ ຫາກຢາກໄດ້ມາເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຕ້ອງແລກດ້ວຍຄວາມທຸ້ມເທ ຢາກເປັນນັກຂຽນກໍ່ຕ້ອງຂຽນທຸກມື້, ຢາກເກັ່ງພາສາອັງກິດກໍ່ຕ້ອງຝຶກຝົນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ແຕ່ກ່ອນຈະຕີເຫຼັກກ້າຍັງຕ້ອງນໍາໄປເຜົາໄຟໃຫ້ຮ້ອນກ່ອນ ຄົນເຮົາຈະແຂງແກ່ນໄດ້ກໍ່ຕ້ອງຜ່ານບົດທົດສອບວ່າດ້ວຍຄວາມອົດທົນເຊັ່ນກັນ.

7.ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ: Thomas Alva Edison ຜູ້ສາມາດປະດິດຫຼອດໄຟໄດ້ສໍາເລັດເປັນຄົນທໍາອິດໂລກກ່າວໄວ້ວ່າ “I haven’t failed, I’ve found 10.000 ways that don’t work” ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍກລົ້ມເຫຼວ ຂ້ອຍພຽງພົບ 10.000 ວິທີໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຢາກປະສົບຜົນສໍາເລັດ ທຸກຄັ້ງທີ່ຫລົ້ມເຫຼວໃຫ້ຟ້າວລຸກຂຶ້ນໃຫມ່ອີກຄັ້ງແລ້ວກ້າວຕໍ່ໄປ ຢ່າມົວລໍາຄານນໍາຄວາມຜິດພາດທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວ ເກັບປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ເປັນບົດຮຽນເພື່ອເຮັດກ້າວຕໍ່ໄປໃຫ້ດີ ແລະ ໝັ້ນຄົງຍິ່ງຂຶ້ນ ແຕ່ຈະໃຫ້ດີກໍ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ອື່ນໄວ້ ຈະໄດ້ບໍ່ເຮັດຜິດຊໍ້າອີກ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພາະຍັງມີເວລາໃຫ້ແກ້ຕົນເອງອີກ.

8.ຫາທີ່ປຶກສາທີ່ດີ: ຄູຝຶກສ່ວນຫລາຍບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຫຼິ້ນກິລາເກັ່ງກວ່ານັກກິລາ ແຕ່ເຂົາຄືຄົນທີ່ຮູ້ວ່າຈະດຶງສັກກະຍະພາບສູງສຸດຂອງນັກກິລາອອກມາໄດ້ແນວໃດ ໃນການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ການມີຄູຝຶກທີ່ດີເປັນເລື່ອງປະເສີດຢ່າງຍິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ ການພະຍາຍາມພາຕົນເອງໄປຢູ່ກັບຄົນເກັ່ງ ເພື່ອຊຶມຊັບຮຽນຮູ້ວິທີຄິດວິຊາເຮັດວຽກງານຂອງຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນເລື່ອງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄຝ່ຫາຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments