ອັນຕະລາຍ!! ພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບຄອມພິວເຕີ...


ຄວນຮູ້ໄວ້ ອັນຕະລາຍຈາກຄອມພິວເຕີ ພະຍາດທີ່ຈະມາແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມີຫຍັງແດ່ ພ້ອມກັບວິທີແກ້ໄຂ.


1.ປວດຫຼັງ
ເນື່ອງຈາກການນັ່ງເຮັດວຽກໃນແບບເກົ່າເປັນເວລາດົນ ກ້າມເນື້ອຫຼັງຕັ້ງແຕ່ບ່າ ແລະ ກ້າມເນື້ອສອງຂ້າງຂອງກະດູກສັນຫຼັງຈະມີການຫົດເກັງຕົວເພື່ອໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າເດີມຕະຫຼອດເວລາ
2.ປວດມື
ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໃຊ້ເມົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ກົດຄຣິກ ຫຼືເລື່ອນພິມວຽກຫຼາຍໆ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເມື່ອຍ ຫຼື ຊາ ນິ້ວມື, ຝາມື ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂໍ້ມືນິ້ວເຈັບປວດ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການອັກເສບບໍລິເວນຂໍ້ມືອີກດ້ວຍ.
3.ໂລກຂາດສານອາຫານ
ເກີດຈາກການຮັບປະທານອາຫານບໍ່ຄົບ 5 ໝູ່ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໂພຊະນາການເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.


4.ໂລກກະເພາະອາຫານ
ເກີດຈາກການໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນເວລາດົນ ກິນອາຫານບໍ່ເປັນເວລາເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜໃນການກະເພາະອາຫານ ແລະ ມີອາຫານເຈັບທ້ອງ
5.ກະເພາະມີປັດສະວະອັກເສບ
ເກີດຈາກການອົດກັ້ນການຖ່າຍເບົາໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ
6.ໂລກຈາກຄອມພິວ
ມີອາການປວດຕາ ແສບ ແລະ ເຈັບຕາ ຕາມົວ ເມື່ອຍຕາ ແລະ ລະຄາຍເຄືອງອາການເຫຼົ່ານີ້ເປັນອາການຊົ່ວຄາວແຕ່ຖ້າຫາກເປັນຕະຫຼອດຈະເກີດອັນຕະລາຍໄດ້.


ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພະຍາດຕ່າງໆ ຄວນໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢ່າງຖືກວິທີດັ່ງນີ້:
-ໂຄມໄຟ ໃຫ້ສະຫວ່າງພຽງພໍ
-ຈໍຄອມພິວເຕີຄວນຢູ່ໃນລະັບດຽວກັນ ຫູື ຕໍ່າກວ່າສາຍຕາ
-ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າວາງໃນໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຄວາມຄວາມສູງພໍເໝາະປ່ອຍຕາມແຂນທໍາມະຊາດ
-ບ່ອນພັກຂໍ້ມືບໍ່ຄວນແຂງ ຫຼື ມີຄົມໜ້າກວ້າງພຽງພໍ ສໍາລັບການວາງຂໍ້ມື
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


Post a Comment

0 Comments