ຫົວໜ້າທີ່ແບບໃດທີ່ລູກນ້ອງເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ຊື່ນຊົມ!!!


ມີຫົວໜ້າດີຖືວ່າເປັນລາບອັນປະເສີດ ແລ້ວບໍ່ມີແບບນັ້ນເດ? ມາເບິ່ງກັນວ່າພຶດຕິກໍາຂອງຫົວໜ້າທີ່ລູກນ້ອງຊື່ນຊົມ ແລະ ເບື່ອໜ່າຍມີຫຍັງແດ່.


1.ຫົວໜ້າທີ່ລູກນ້ອງເບື່ອໜ່າຍ
-ຫົວໜ້າທີ່ມີອໍານາດ
-ຫົວໜ້າຜູ້ສູງສົ່ງ
-ຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ
-ຫົວໜ້າທີ່ມັກສ້າງບັນຫາ


-ຫົວໜ້າຜູ້ມັກເລັ່ງວຽກ
-ຫົວໜ້າສະແດງເກັ່ງ
-ຫົວໜ້າຈຸກຈິກ
-ຫົວໜ້າມັກຂີ້ລັກ


2.ຫົວໜ້າທີ່ລູກນ້ອງຊື່ນຊົມ
-ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ
-ເປີດໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຄິດເຫັນ
-ເຮັດວຽກເປັນລະບົບ ແລະ ແກ້ບັນຫາຖືກຈຸດ
-ບໍ່ຖືຕົວ ແລະ ໃຫ້ກຽດ


-ມີຄວາມຈິງໃຈ
-ໃຫ້ຄວາມເປັນທໍາ
-ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ
-ເວົ້າກົງປະເດັນ
-ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາທີມ
-ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ

ທີ່ມາ: Jobsdb.com


Post a Comment

0 Comments