ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ


ຫຼວງພະບາງ: ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ລົດ ປຣາໂດ ພະຍາຍາມແລ່ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ
ລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ໄປຕໍາເອົາເຫຼັກກັ້ນໜ້າຂົວ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດໃຫຍ່ເຂົ້າ ເພາະຂົວແຫ່ງນີ້ ອານຸຍາດສະເພາະ ລົດຈັກ, ລົດຖີບ ແລະ ຄົນຍ່າງ. ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າລົດຄັນດັ່ງກ່າວມາແຕ່ທາງໃດ ຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວ ຍັດເຂົ້າຕໍາເຫຼັກ ມຸ່ນອັບຍັບ.

ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ
ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ
ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ
ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ
ອີກແລ້ວ! ລົດໃຫຍ່ໝົ້ນເຂົ້າຂົວເກົ່າ ນໍ້າຄານ ຫຼວງພະບາງ! ຈັດໜັກຕໍາເຫຼັກກັ້ນ

Post a Comment

0 Comments