ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເພາະ ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ສູງເກີນຈິງ

ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດປະຢັດເງິນຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດຄື 1.700-1.800 ຕື້ສະນັ້ນ ອັນນີ້ ເປັນບັນຫາຫນຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາ ໃຈໃສ່ ສາເຫດຕົ້ນຕໍລະແມ່ນ ເຮົາຂາດ ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ມີລັກສະນະ ຍາວນານ, ຕິດພັນກັບການວາງນະໂຍ ບາຍ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ມີມາດຕະການຕົວຈິງ

ທາງດ້ານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດລາຍງານວ່າບັນດາໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານລາວກໍຄື ໂຄງການທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ານງົບປະມານ ຫລືທີ່ບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວນັ້ນ ນັບເປັນພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ ດ້ານງົບປະມານຫລາຍທີ່ສຸດ ໂດຍໄດ້ກວດພົບໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະດັ່ງກ່າວເຖິງ 285 ໂຄງການ ທີ່ຢູ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື ແລະວຽງຈັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍ ຫລາຍກວ່າ 4.483 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມເຖິງຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດ ຫລາຍກວ່າ 2.407 ຕື້ກີບ.

ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ພາກເອກກະຊົນລົງທຶນໃຫ້ກ່ອນກໍ່ເປັນອີກພາກສ່ວນຫນຶ່ງ ທີ່ມີການປະເມີນມູນຄ່າເກີນຕົວຈິງອີກດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເປັນໜີ້ສູງຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປີດເຜີຍວ່າລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບການເປັນໜີ້ພາກລັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ສຳລັບການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານລາຍ ຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ຊຶ່ງໃນປີ 2016 ທີ່ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 9.550 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10.530 ລ້ານ ໂດລາ ແລະ 12.104 ລ້ານໂດລາ
ໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ທັງຍັງຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13.491 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2019 ຕາມລຳດັບ.

ທາງດ້ານທ່ານສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລະລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບກັບຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຫາແຫລ່ງເງິນກູ້ເພື່ອມາຊຳລະໜີ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທ່ວງທັນກັບເວລາ ໃນປີ 2021 ໂດຍທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳທີ່ສຸດ ກໍຄືການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານລາວ ເພື່ອລະດົມເງິນກູ້ຢືມໃນຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຫລ່ງເງິນທຶນພາຍໃນປະເທດບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນພາກໂຕຈິງນັ້ນເອງ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງແຜນການທີ່ຈະຄວບຄຸມສະພາວະການ ເປັນໜີ້ດັ່ງກ່າວດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກໍຄືການຈຳກັດການກູ້ຢືມເງິນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 400 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຊຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງເພາະລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 6.5 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງປີ 2019-2020 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ GDP ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ທີ່ລະດັບ 24.8 ລ້ານກີບ ຫຼື 3.100 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020 ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງມີການກູ້ຢືມເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາ ເຖິງ 4 ເທົ່າຕົວໃນແຕ່ລະປີນັ້ນເອງ.

Post a Comment

0 Comments