Header Ads

ນັກວິໄຈເຕືອນຄວນງົດດື່ມກາເຟລະຫວ່າງກິນຢາພາລາເຊຕາມອນ...


ເຕືອນການດື່ມກາເຟລະຫວ່າງກິນຢາພາລາເຊຕາມອນອາດເຮັດໃຫ້ຕັບເສຍຫາຍຮຸນແຮງເທົ່າໆກັບການກິນຢາແກ້ປວດຂະນະດື່ມເຫລົ້າ










ປົກກະຕິແລ້ວການກິນຢາພາລາເຊຕາມອນເກີນຂະໜາດພຽງນ້ອຍໜຶ່ງກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ຕັບເສຍຫາຍຖາວອນນອກຈາກນັ້ນນັກວິໄຈຍັງຮູ້ດີວ່າການດື່ມແອວກໍຮໍເຂົ້າໄປຈຳນວນຫລາຍອາດເຮັດປະຕິກິລິຍາໃຫ້ຢາຊະນິດນີ້ກາຍເປັນພິດຫລາຍຂຶ້ນສະນັ້ນງານວິໄຈນີ້ຖືເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ບອກວ່າການກິນຢາພາລາເຊຕາມອນແລະດື່ມກາເຟອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍເຊັ່ນດຽວກັນ





ປະຈຸບັນມີການເຕີມຄາເຟອີນລົງໄປໃນຢາພາລາເຊຕາມອນເພາະເຊື່ອວ່າຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການລະງັບປວດວ່ານັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນເຫັນວ່າຄວນຈຳກັດປະລິມານຄາເຟອີນລະຫວ່າງກິນຢາພາລາເຊຕາມອນ









ດຣ ຊິດ ເນນສັນບອກວ່າຂໍ້ແນະນຳນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມໃຫ້ເຊົາກິນຢາພາລາເຊຕາມອນຫລືເຊົາກິນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີກາເຟອີນພຽງແຕ່ຕ້ອງລະວັງຫລາຍຂຶ້ນຖ້າກິນພ້ອມໆກັນ ໂດຍສະເພາະຖ້າດື່ມແອວກໍຮໍມານໍາ





ໃນການສຶກສານີ້ນັກວິໄຈໃຊ້ແບກທີເຣຍອີໂຄໄລທີ່ຜ່ານການດັດແປງພັນທຸກຳໃຫ້ຜະລິດສານເຄມີສຳຄັນທີ່ປອດໃຊ້ໃນການຍ່ອຍສະລາຍຢາພາລາເຊຕາມອນນັກວິໄຈພົບວ່າເມື່ອປະສົມພາລາເຊຕາມອນກັບຄາເຟອີນໃນປະລິມານຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ3ເທົ່າ





ດຣ ເນນສັນ ອະທິບາຍວ່າສຳລັບຄົນປົກກະຕິປອດຈະເສຍຫາຍຮຸນແຮງຫາກດື່ມກາເຟ ຈອກລະຫວ່າງກິນຢາແກ້ປວດແຕ່ສຳລັບບາງຄົນອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນແມ່ນກິນຢາແກ້ປວດຫລືກາເຟບໍ່ເທົ່າໃດເຊັ່ນ:ຄົົນທີ່ກິນຢາແກ້ພະຍາດລົມບ້າໝູຫລືເຊນຈອນເວີດຊຶ່ງເປັນສະໝຸນໄພບຳບັດອາການຊຶມເສົ້າທີ່ມີລິດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານພິດອອກມາຫລາຍກວ່າປົກກະຕິເມື່ອຕັບຍ່ອຍພາລາເຊຕາມອນ









ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນພາລາເຊຕາມອນມີປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າພຽງແຕ່ລະງັບປວດໂດຍມີການວິໄຈກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າຜູ້ຍິງທີ່ກິນຢານີ້ເປັນປະຈຳມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງຮວຍໄຂ່ຫລຸດລົງ30% ວ່າຖ້າໃຊ້ໄປດົນໆອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບແລະຫມາກໄຂ່ຫລັງລວມເຖິງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງແລະພະຍາດຫລອດເລືອດສະໝອງ






ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.krabork.com


No comments

Powered by Blogger.