ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຍ້ອງຍໍອົງການຈັດຕັ້ງຢີ່ປຸ່ນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງຍຸຕິທໍາ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກໍຄື ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນຂະແໜງ ຍຸຕິທໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດພິທີຍ້ອງຍໍອົງການຈັດຕັ້ງຢີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາ (1998-2018) ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ:ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເງິນ ສາດສະດາ ຈານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານວິຊາການ ໃນມູນຄ່າ 10.108.611 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 86 ຕື້ກີບ.

Post a Comment

0 Comments