ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍຈຶ່ງເກັງໃຈແມຍ!!!


ແຕ່ງງານເປັນການສ້າງສະຖາບັນຊີວິດ. ຄ້າຍໆກັບວ່າເປັນການຄົ້ນພົບຄົນທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງກັບຊີວິດທີ່ເຫຼືອ. ຄຸນນະ ພາບຍິງທີ່ຈະມາຄອງເຮືອນ ຫຼື ເຈົ້າຊີວິດຂອງຊາຍ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດເລືອກເປັນຢ່າງດີ.

1.ຄວາມຮັກຂອງສອງຄົນ ອາດຍັງບໍ່ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງມີງານວິວາ. ເນື່ອງຈາກການແຕ່ງດອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຼີ້ນໆ ແລະ ໃຜໆແຕ່ງໄປແລ້ວຕ່າງກໍ່ຫວັງວ່າຈະເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຍັງອັນໃດແດ່ທີ່ແມ່ຍິງຄວນຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍຊອກຫາຈາກແມ່ຍິງ. ສິ່ງທີ່ຈະຍົກຂື້ນມາ ອາດໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະກາຍເປັນເມຍ ແລະ ແນ່ນອນແມ່ຍິງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາສ້າງທັດສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

2.ມີຄວາມນັບຖືໜ້າຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແກ່ຜູ້ຊາຍ. ເຖິງວ່າແມ່ຍິງຈະມີສິດຫຼາຍຊຳໃດໃນບ້ານ, ແຕ່ນອກບ້ານ ແລະ ໃນສັງຄົມ ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການໃຫ້ແມ່ຍິງນັບຖືຜູ້ຊາຍແລະເຮັດຄືວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳຂອງຜົວ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ຫຼືຕ່າງກັນອາດບໍ່ແມ່ນບັນຫາ. ທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ຄືມີຄວາມນັບຖືກັນແລະກັນບໍ່? ເປັນຕົ້ນ, ຫາກຜູ້ຊາຍມີເຊື້ອຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັບເມຍ, ເຖິງຈະເປັນເຊື້ອຊາດທີ່ບໍ່ກ້າວໜ້າ ຝ່າຍຍິງຈະຮັບໄດ້ຫຼືບໍ່? ສຳລັບຜູ້ຊາຍລາວ ກະຖືກຈັດໃນປະເພດ ຜູ້ຊາຍຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຖິງວ່າຜູ້ຊາຍຄົນ ນັ້ນຈະມີຖານະທາງຄອບຄົວໃນສັງຄົມ, ແຕ່ການແຕ່ງງານກັບຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາທາງສັງຄົມສູງ ກໍ່ອາດເປັນບັນຫາໃຫ້ເມຍຄິດ. ຫາກເມຍຕ້ອງເປັນຜູ້ອົບພະຍົກມາຢູ່ລາວ ຫຼື ປ່ຽນສັນຊາດ. ອາດມີຄວາມລຳບາກໃນດ້ານການແພດ ເວລາເຈັບເປັນ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໂຮງຮຽນສຳລັບເດັກ, ລະດັບສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ອາຊີບທີ່ສ້າງລາຍຮັບ. ຄັນແມ່ບໍ່ຍິງນັບຖືຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຊາຍ, ກໍ່ຈະບໍ່ນັບຖືສັງຄົມທີ່ຜູ້ຊາຍເປັນຢູ່ຄືກັນ.

3.ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ເປັນອີກລັກສະນະໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຕ້ອງການ. ຄວາມງົດງາມທາງກາຍເປັນ ສິ່ງທີ່ກະຕຸກຊຸກ ຍູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສົນທະນາ ແລະ ສາຍພົວພັນທາງກາຍ. ຖ້າແມ່ຍິງທີ່ຄິດວ່າຈັບໄວ້ໃນມືໄດ້ແລ້ວ,ອາດມີພຶດຕິກຳເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງຄ່ອຍໃຫ້ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມາງໍ້ ຄົງມີວັນໜຶ່ງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈເລີຍ. ປະຈຸບັນ ແມ່ຍິງມີການແຕ່ງຕົວຫຼາຍຂື້ນ. ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄົນງາມໂດດເດັ່ນເກືອບຄືກັນໝົດ. ຫາກຈະມັດໃຈຜູ້ຊາຍແຕ່ຄວາມງາມທາງກາຍ ອາດແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພາະເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກຫຼາຍ. ຍິ່ງທຸກວັນນີ້, ແມ່ຍິງກໍ່ມັກທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕົນເອງ ແລະ ແຕ່ງຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບບຸກຄະລິກ, ເສື້ອຜ້າທີ່ໃສ່, ກີ່ນນໍ້າຫອມທີ່ຊວນໃຫ້ຄິດຫາ ແລະ ທ່າທາງມາລະຍາດ ສ້າງພາບພົດໃຫ້ແມ່ຍິງງາມເກືອບວ່າເຕັມເມືອງລາວ. ບໍ່ມີຜູ້ຊາຍໃດຢາກທຸກໃຈເວລາຢູ່ນຳເມຍ. ເຂົາຕ່າງຢາກໄດ້ຄົນທີ່ມີແນວຄິດ, ມີວິທີການເບິ່ງບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງ, ແລະ ເປັນຄົນເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັນ. ຄ້າຍໆກັບວ່າ ເມຍໜ້າຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນໃຫ້ຄຳປຶກສາຊີວິດຜູ້ຊາຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືມັດໃຈເຂົາເຈົ້າເອົາໄວ້. ເວລາມີຫຍັງແມ່ນໜ້າເມຍປະກົດໃນຈິດໃຕ້ສໍານຶກຂອງຜົວ.

4.ມີຄວາມສາມາດ ມາໃນຍຸກປະຈຸບັນ, ແມ່ຍິງຕ່າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕົນເອງມີບົດບາດໃນສັງຄົມ. ບໍ່ມີໃຜຈະຍົກ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຖານເປັນການນຳໃນອົງກອນທີ່ສຳຄັນ. ສະນັ້ນ, ຍິງຍຸກປະຈຸບັນ, ຄວນພັດທະນາວິຊາສະເພາະຕົວ. ຍິງທີ່ມີຄວາມສາມາດພ້ອມຈະຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບຜູ້ຊາຍໃນການຊອກຫາຊັບສິນ ເພື່ອຈຸນເຈືອຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ. ພາວະການເປັນຜູ້ນຳແທ່ນຜູ້ຊາຍກໍ່ສຳຄັນ. ສິ່ງນີ້ໜ້າຈະເປັນສີສັນອັນໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງ. ເພາະຖ້າຜົວເປັນຫຍັງໄປ, ເຂົາເຈົ້າຈະແນ່ໃຈວ່າມີຍິງໃດໜຶ່ງເຂັ້ມແຂງພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະ ຊ່ວຍລ້ຽງລູກໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ແທ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້. ໃນນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເພີ່ງແມ່ຍິງ, ຫາກແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດໃກ້ຄຽງກັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, ກໍ່ຈະພັກດັນໃຫ້ຊີວິດຄູ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂື້ນ. ຄ້າຍໆກັບວ່າມີອີກໜຶ່ງຈິດວີນຍານຂ້າງໆຄ່ອຍຍູ້ດັນ ແລະ ຄົນໆນັ້ນແມ່ນເມຍ.

5.ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕາມກົດໝາຍຄອບຄົວ, ສັງຄົມລາວບໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຫຼາຍຜົວ-ຫຼາຍເມຍ. ຜູ້ຊາຍນອກໃຈເມຍ ໂດຍການໄປສ້າງຫຼັງຄາບ້ານໃໝ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜສັນເສີນ. ຫາກແມ່ຍິງເຮັດ, ຍິ່ງຈະຖືກປະນາມ. ໂອກາດທີ່ແມ່ຍິງຈະໄປເຮັດແນວນັ້ນໃນສັງຄົມລາວມີນ້ອຍຫຼາຍ. ແຕ່ກໍ່ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຊາຍຄ່ອຍລະແວງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄິດ. ຄວາມຊື່ສັດໃນນີ້ໝາຍວ່າ ຊື່ສັດຕໍ່ຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຖ້າໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີສິ່ງນີ້ກໍ່ຕາມ. ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຕົນເອງ ແລະ ກາຍ ເປັນຄົນບໍ່ຫຼາຍຊາຍບໍ່ວ່າຈະກ່ອນແຕ່ງ ຫຼື ຫຼັງແຕ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ. ບາງທີ່ແມ່ຍິງອາດບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊື່ສັດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການຊື່ສັດແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ລູກໆ ເປັນຄຸນລັກສະນະຍິງລາວເຮົາມັກມີເກືອບທຸກໆຄົນ. ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ ການສື່ສານມີຫຼາຍແບບ ຄົນສາມາດພົບກັນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ, ຈິ່ງອາດເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຄິດ ແລະ ອາດເຜີຕົວ. ຫາກບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດກັບຄອບຄົວ ອາດເປັນໂອກາດຕິດໄພສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕຸ້ມຕອມຄອບຄົວໃນຍາມຜົວບໍ່ຢູ່.

6.ມີຄວາມຮັກແທ້ ຄຸນນະພາບຍິງໃນຂົງເຂດນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ. ບໍ່ວ່າຊາຍຫຼືຍິງ, ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ຄົນທີ່ຮັກຍ້ອນວັດຖຸ ຫຼື ຖານະຕໍ່າແໜ່ງຂອງຄອບຄົວ. ຄວາມຮັກແທ້ ໜ້າຈະຖືກວັດ ແທກດ້ວຍ ຮູບການສະແດງອອກທາງຈິດໃຈ ແລະ ການກະທຳ. ເປັນຕົ້ນ ຍາມເຈັບເປັນ. ລາວພ້ອມທີ່ຈະເບິ່ງແຍ່ງບໍ່? ພ້ອມທີ່ ຈະຢູ່ນຳໃນຍາມຍາກ? ພັກດັນການສ້າງຄວາມຝັນຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄອບຄົວບໍ່? ຫຼື ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງແນວຄິດ ແລະ ບໍ່ມັກໃສ່ໃຈໃນຍາມມີບັນຫາ. ການສັງເກດໃນແຕ່ລະວັນ ວ່າຍິງຄົນນັ້ນເຮັດແນວໃດ ແລະ ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອທ່ານ ໜ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວມີຮັກແທ້ຫຼາຍປານໃດ?
ທີ່ມາ www.fastcompany.com


Post a Comment

0 Comments