ສິ່ງທີ່ຄົນປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະບໍ່ເຮັດເດັດຂາດ...


ຖ້າທ່ານເປັນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ຊອກຫາ “ຄວາມສໍາເລັດ” ໃນຊີວິດ ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມທີ່ສຸດໃຫ້ສົມກັບທີ່ເກີດມາ ລອງມາເບິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຊີວິດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຮັດເດັດຂາດ.

1.ບໍ່ໃຫ້ໃຜກໍານົດຄໍາວ່າສໍາເລັດ ແທນພວກເຂົາ
ບາງຄົນເລືອກເງິນຄືຄໍາກໍານົດຂອງຄວາມສໍາເລັດ, ບາງຄົນເລືອກຊີວິດທີ່ສະຫງົບ, ບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນແປງໂລກ, ທຸກຢ່າງບໍ່ມີຫຍັງຜິດ ແລະ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເຮັດຕາມຄົນອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຖາມໃຈໂຕເອງວ່າອັນໃດຄືສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜມານິຍາມຄວາມສໍາເລັດແທນເຂົາ.

2.ບໍ່ຍອມຮັບວ່າສິ່ງນັ້ນຄືຄວາມຈິງຈົນກວ່າຈະພິສູດ ຫຼື ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ອນ
ພວກເຂົາເປັນນັກວິເຄາະ, ນັກຄິດ ພຽງແຕ່ມີຄົນບອກວ່າເລື່ອງນີ້ຄືເລື່ອງແທ້ ຫຼື ສັງຄົມບອກວ່າມັນຄືເລື່ອງແທ້ ເຂົາຈະບໍ່ປັກໃຈເຊື່ອເລີຍບາດດຽວ ແຕ່ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ອນສະເໝີ.

3.ບໍ່ໃຫ້ໝູ່ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວມາຕັດສິນໃຈເລື່ອງສໍາຄັນຂອງຊີວິດ
ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຮັກຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແຕ່ພໍມາເຖິງເລື່ອງການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກໍານົດຄວາມສຸກໃນຊີວິດເຂົາໄປຕະຫຼອດ ເຂົາເລືອກທີ່ຈະຄິດເອງ ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຜິດຫວັງແດ່ກໍ່ຕາມ.

4.ບໍ່ຍຶດຕິດກັບອາດີດທີ່ຜິດພາດໄປແລ້ວ
ເຂົາຮັບຄວາມຈິງໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບທຸກຢ່າງ ຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຍຶດຕິດ ແລະ ກ້າວໄປທາງໜ້າຕໍ່ໄປ.

5.ບໍ່ກັງວົນກັບສິ່ງທີ່ຄາດການ ຫຼື ທໍານາຍບໍ່ໄດ້
ເຂົາຮູ້ວ່າມີປັດໃຈຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຂົາຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເພາະສະນັ້ນຖ້າອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເຂົາຈະບໍ່ຄຽດ ແຕ່ສູ້ຕໍ່ໄປບໍ່ວ່າອັນໃດຈະເກີດຂຶ້ນປັບແຜນກົນລະຍຸດໄປເລື້ອຍໆ.

6.ບໍ່ເອົາຄໍາວິຈານ ຫຼື ການດູຖູກມາເປັນອາລົມ
ຄໍາວິຈານ ຫຼື ການດູຖູກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ, ບໍ່ສ້າງສັນເລີຍ ຄົນພວກນີ້ບໍ່ນໍາມາຍຶດເປັນສາລະສໍາຄັນໃນຊີວິດ ພວກເຂົາປ່ອຍຜ່ານ.

7.ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຄວາມສໍາເລັດຄືເລື່ອງທີ່ງ່າຍ
ພວກເຂົາຈະບອກບໍ່ໄດ້ເລີຍວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະສໍາເລັດ, ບໍ່ເຄີຍບອກວ່າມັນງ່າຍ, ພວກເຂົາຈະເດີນທາງເພື່ອຈຸດໝາຍ, ດ້ວຍຄວາມໄວ, ດ້ວຍແຜນການໃນແບບສະບັບຂອງພວກເຂົາເອງ.

8.ບໍ່ລໍຖ້າເວລາໃນການເລີ່ມເຮັດຫຍັງຈັກຢ່າງ
ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອວ່າມີສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າເວລາ ໃນການເລີ່ມເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃນຊີວິດ ຖ້າເຂົາຄິດອອກ, ຄິດໄດ້, ມີຄວາມພ້ອມກໍ່ລົງມືເຮັດເລີຍບໍ່ລໍຖ້າ.

9.ບໍ່ເຄີຍລືມຄົນສໍາຄັນຂອງຊີວິດ
ພວກເຂົາຮູ້ສະເໝີວ່າບໍ່ວ່າຈະຫຍຸ້ງຊໍ່າໃດ, ສໍາເລັດຊໍ່າໃດ, ຊີວິດຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ, ຖ້າບໍ່ມີຄົນຮອບຂ້າງທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ຮັກເຂົາ.

10.ບໍ່ເຄີຍເລື່ອນເວລາໄປເລື້ອຍໆ
ຄົນພວກນີ້ບໍ່ເຄີຍເລື່ອນເວລາໄປເລື້ອຍໆທີ່ຈະເລີ່ມແກ້ບັນຫາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍາກກໍ່ຕາມ ເພາະເຂົາເຊື່ອວ່າການເລື່ອນເວລາໄປເລື້ອຍໆນີ້ບັນຫາຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ຍາກ.

11.ບໍ່ເຄີຍຖີ້ມພາລະ
ອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົາຄິດເອງ, ເຮັດເອງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຂົາຈະຮັບຜິດຊອບຄົນດຽວ ບໍ່ວ່າຈະເກີດບັນຫາຫຍັງຂຶ້ນ.

12.ບໍ່ໃສ່ໃຈຄົນທີ່ບໍ່ພໍໃຈສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດ
ຄົນພວກນີ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນພໍໃຈໄດ້ ເພາະສະນັ້ນເຂົາຈະສົນໃຈຄວາມເຫັນສະເພາະຄົນທີ່ໄກ້ຊິດ, ສະໜິດກັບເຂົາແທ້ໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນອກຈາກນັ້ນເຂົາບໍ່ເຄີຍສົນໃຈເລີຍ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ: www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments