ວິຕົກກັງວົນຫລາຍເກີນໄປ ສ່ຽງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ...


ເຄີຍຮູ້ສຶກບໍ່ວ່າຢູ່ດີໆໃຈມັນສັ່ນໆ ວູບໆ ແຖມຍັງມີອາການຈຸກເອິກນໍາອີກຕ່າງຫາກ (ທັງໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕື່ນເຕັ້ນ ) ນີ້ອາດຈະເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າ ຫົວໃຈເຈົ້າກຳລັງເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຢູ່ກໍ່ໄດ້ ຫລາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າມັນເປັນເລື່ອງໄກໂຕ ແຕ່ຂໍບອກວ່າອາການຂອງມັນຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສັຍຊີວິດໄດ້ເລີຍ ແຖມຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວ ແລະ ຄົົນທີ່ເປັນກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ໂຕນໍາອີກ ພ້ອມແລ້ວ ຫລື ຍັງທີ່ຈະມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບພະຍາດນີ້.


ແບບໃດເອີ້ນ “ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ”
ໂດຍປົກກະຕິ ຫົວໃຈຂອງຄົນເຮົາຈະເຕັ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 60-80 ເທື່ອ/ນາທີ ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນພະຍາດຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ ຫົວໃຈຈະເຕັ້ນຊ້າ ແລະ ໄວເກີນໄປ ຄື ນ້ອຍກວ່າ 60 ເທື່ອ/ນາທີ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 100 ເທື່ອ/ນາທີ ເຊິ່ງຈະພົບໃນຍິງຫລາຍກວ່າຊາຍ ແລະ ທຸກໆໄລຍະອາຍຸຄົນ.
ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິມີຈັກຊະນິດ
ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ຊະນິດ ແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ມີກົນໄກການເກີດ ສາເຫດການເກີດ ອາການ ວິທີການປິ່ນປົວ ລວມເຖິງການພະຍາກອນພະຍາດແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ໂດຍທົ່ວໄປຈະແບ່ງຊະນິດຂອງຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິອອກເປັນ 3 ຊະນິດ ຄື:

1.ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າເກີນໄປ ຄືເຕັ້ນນ້ອຍກວ່າ 60 ເທື່ອ/ນາທີ ຮ່າງກາຍຈະຮັບເລືອດເຂົ້າໄປບໍ່ພຽງພໍ

2.ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງຫລາຍ ຄືເຕັ້ນຫລາຍກວ່າ 100 ເທື່ອ/ນາທີ ແລະ ອາດເຖິງ 210 ເທື່ອ/ນາທີ ຈະມີອາການໃຈສັ່ນ, ເມື່ອຍ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ແລະ ແຮງ.

3.ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ແລະ ຮຸນແຮງຫລາຍ ຄືເຕັ້ນ 350 ເທື່ອ/ນາທີ ຈະມີອາການໝົດສະຕິ ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ ແລະ ເສຍຊີວິດຮຸນແຮງ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments