ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ


ໃນວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ, ກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮ່ວມກັບ ສູນອາຊຽນ -ຢີ່ປຸ່ນ (AJC) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ “ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ”, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ, ກຳມະການຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ານ ວິລະສັກ ສົມພົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີບັນດາທ່ານໃນຄະນະພະແນກຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກທຸລະກິດ, ລວມທັງ ນັກສຶກສາຈາກ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 80 ກວ່າຄົນ.
ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນລະຫວ່າງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນວຽກງານ ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:

1). ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ-ຍີ່ປຸ່ນ,

2). ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ສປປ ລາວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຊື່ອມຈອດແມ່ນ້ຳຂອງ-ຍີ່ປຸ່ນ,

3). ແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025,

4). ທ່າອ່ຽງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ,

5). ວຽກງານອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ

6). ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ກໍ່ຄື ປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງວຽງຈັນ

ພ້ອມທັງ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຟົດຟື້ນ, ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ຜົນປະໂຫຍດ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໂດຍລວມ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານັ້ນໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນເປັນຢ່າງດີ.


Post a Comment

0 Comments