ລ້າງນ້ຳຕານໃນເລືອດເພື່ອໃຫ້ຫລອດເລືອດສະອາດ...


ການກິນຂອງຫວານຫລາຍທຸກມື້ ຈົນເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ, ນຳ້ຕານທີ່ຮ່າງກາຍໃຊ້ບໍ່ໝົດຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໄປຈັບຢູ່ຜິວໜັງຫລອດເລືອດ ເກີດເປັນຂົນນ້ອຍໆຕາມຜິວໜັງຫລອດເລືອດ.


ໂດຍປົກກະຕິຫລອດເລືອດຕ້ອງສະອາດ, ກ້ຽງ ແລະ ໂລ່ງເລືອດຈຶ່ງໄຫລວຽນໄດ້ດີ, ແຕ່ນຳ້ຕານທີ່ສະສົມໃນເລືອດຫລາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດບໍ່ຫົດຢືດໃນເວລາອາກາດປ່ຽນແປງຈະເປັນໄຂ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ອາກາດຮ້ອນຫລອດເລືອດກໍ່ບໍ່ຂະຫຍາຍໂຕ, ອາກາດເຢັນຫລອດເລືອດກໍ່ບໍ່ຫົດໂຕ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ຖ້າຄົນທີ່ມີຫລອດເລືອດສະອາດ, ຫົດຢືດດີເລືອດກໍ່ຈະໄຫລວຽນໄດ້ສະດວກດີ.
ການເຮັດໃຫ້ຫລອດເລືອດສະອາດຂຶ້ນ ມີດັ່ງນີ້:

1.ງົດກິນນຳ້ຕານຫລາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ຄວນໄດ້ຮັບນຳ້ຕານຈາກໝາກໄມ້ສະຫລັບກັບກິນເຂົ້າໜົມຫວານ.

2.ກິນຜັກຢານາງເພື່ອລ້າງນຳ້ຕານໃນເລືອດ.

3.ກິນໃບໝາກຍົມດິບ ຫລື ຕົ້ມຮາກໃບເຕີຍໃສ່ນຳ້ດື່ມກໍ່ຊ່ວຍຟື້ນຟູຕັບອ່ອນໄດ້ ເມື່ອຕັບອ່ອນແຂງແຮງ ການຄວບຄຸມນຳ້ຕານຈະດີຂຶ້ນເອງ (ຕ້ອງກິນເປັນປະຈຳ).


ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ເລືອກກິນຂອງຫວານ ຫລື ນຳ້ຕານແຕ່ພໍດີ ເຊິ່ງຄົນເຮົາຕ້ອງການນຳ້ຕານບໍ່ເກີນມື້ລະ 6 ບ່ວງກາເຟ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:mthai.com


Post a Comment

0 Comments