ສານອາຫານຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ...


ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີບາດແຜ ການກິນອາຫານທີ່ເໝາະສົມກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກັບມາໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ທັງຍັງຊ່ວຍຫລຸດການຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜໄດ້ນຳ.
ສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວໄດ້ແກ່:

1.ໂປຣຕິນ: ຫລືທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າມີຢູ່ໃນອາຫານປະເພດຊີ້ນສັດ, ນົມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ, ໄຂ່ ລວມເຖິງຖົ່ວເຫລືອງ, ຖົ່ວແກ່ນແຫ້ງເປັນຕົ້ນ. ໂປຣຕິນຈະຊ່ວຍໃນການສ້າງເນື້ອເຍື່ອ ເຮັດໃຫ້ແຊນແຕ່ລະແຊນປະສານຈັບຕິດກັນເປັນເນື້ອດຽວ ຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ກິນເພີ່ມຈາກປະລິມານທີ່ເຄີຍກິນຢູ່ປະຈຳ ມື້ລະ 2 ບ່ວງແກງ.

2.ວິຕາມິນຊີ : ເຮັດໜ້າທີ່ສ້າງຜິວໜັງຂອງແຊນ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຝອຍມີຄວາມແຂງແຮງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ທັງຍັງຊ່ວຍໃນການໄຫລວຽນເລືອດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ. ວິຕາມິນຊີມີຫລາຍໃນໝາກໄມ້ສົດທຸກຊະນິດ, ພົບຫລາຍໃນໝາກສີດາ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກກ້ຽງຊະນິດຕ່າງໆ. ສຳລັບຜັກທີ່ມີວິຕາມິນຊີຫລາຍ ໄດ້ແກ່: ຜັກກະລໍ່າດອກ, ໝາກເຜັດຫວານ ປະລິມານທີ່ຄວນກິນແມ່ນ 100 – 200 ມິນລີກຣາມຕໍ່ມື້.

3.ແຮ່ທາດສັງກະສີ: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຊນສາມາດຈັບກັບວິຕາມິນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ບາດແຜເຊົາໄວຂຶ້ນ, ແຮ່ທາດສັງກະສີມີຫລາຍໃນຊີ້ນສັດ, ນົມ, ໄຂ່, ຕັບ, ຊີສ, ຖົ່ວເຫລືອງ ເປັນຕົ້ນ.


ການເບິ່ງແຍງບາດແຜຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍທ່ານໝໍແລ້ວ ນອກຈາກລະມັດລະວັງເລື່ອງການຕິດເຊື້ອຂອງບາດແຜຕາມຄຳແນະນຳຈາກທ່ານໝໍແລ້ວ ການເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງອາຫານທີ່ກິນໃນລະຫ່ວາງການຟື້ນຟູບາດແຜກໍ່ເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ດັ່ງນັ້ນຢ່າເບິ່ງຂ້າມເລື່ອງຄຸນຄ່າອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູບາດແຜໃຫ້ເຊົາໄວຍິ່ງຂຶ້ນ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments