ເລື້ອງຂອງ ຂອງຂວັນ...ໃນງານສໍາຄັນຕ່າງໆ...


ການມອບຂອງຂວັນເພື່ອອວຍພອນຕ້ອນຮັບງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ຫວັງວ່າພວກເຮົາຄົງມີສະຕິ ແລະ ວິທີຄິດແບບໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ທີ່ເວົ້ານີ້ລວມທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ ຫຼື ຈະດີກວ່ານີ້ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງເຖິງຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງກວດກາຄຸນະພາບສິນຄ້າ ແບບນີ້ຈະດີກວ່າຈະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍເອົາປຽບລູກຄ້າ ເພາະຖ້າສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼື ໝົດອາຍຸ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ໄປອວຍພອນ ແລະ ຜູ້ຮັບເສຍຄວາມຮູ້ສຶກພາຍຫຼັງ ເພາະມັນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າເງິນທີ່ຊື້.


ຂອງຂວັນ ນອກຈາກຫໍ່ຈັດວາງໃສ່ກະຕ່າສວຍງາມແລ້ວ ຜູ້ຊື້ຄວນເລືອກສັນເອົາຂອງດີມີປະໂຫຍດ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ເຊັ່ນ: ເລືອກເອົາໜັງສືປື້ມອ່ານເພື່ອເປັນການສ້າງຄ່ານິຍົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ຫຼື ຈະເລືອກທັງອາຫານ ແລະ ໜັງສືໄປພ້ອມກັນກໍ່ຍິ່ງດີ ເພາະຜູ້ຮັບໄດ້ທັງອາຫານກາຍ ແລະ ອາຫານສະໝອງ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນບໍ່ຢາກອ່ານປື້ມ ຫຼື ບໍ່ມີເວລາອ່ານ ກໍ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ອ່ານ, ແຕ່ລະຄົນກໍ່ຢາກໄດ້ຄຳອວຍພອນມ່ວນຫູເປັນການເຊີດຊູກຳລັງໃຈ ນີ້ຄືວັດທະນະທຳທີ່ດີຂອງຄົນລາວ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ຄວນລືມວ່າ ຄຳອວຍພອນດັ່ງກ່າວມັນເປັນພຽງການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ສົ່ງຄວາມປາຖະໜາດີ ຖ້າເຮົາບໍ່ລົງມືປະຕິບັດຄຳອວຍພອນນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ສາມາດບັນດານໃຫ້ເຮົາສົມຫວັງ ເປັນພຽງແຕ່ລົມປາກ.


ຄຳອວຍພອນສຳລັບຄົນລາວ ຫຼື ຊາວພຸດລາວ ໃຜໆກໍ່ຕ້ອງການອາຍຸຍືນຍາວ, ວັນນະຜິວພັນໃຫ້ຜ່ອງໃສ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີກຳລັງໃຈສູ້ຊີວິດ ຍັງມີອີກອັນໜຶ່ງຕື່ມໃສ່ ກໍ່ຄື ໂພຄະຊັບສົມບັດ ເພາະມັນເປັນເຄື່ອງດຳເນີນຊີວິດທຸກຄົນປາຖະໜາ, ວັນນະຜິວພັນຈະຜ່ອງໃສໄດ້ຕ້ອງມີສິນ, ມີລະບຽບວິໄນ. ຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່. ບໍ່ສໍ້ໂກງ, ບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ດັ່ງນັ້ນ ສິນ ຫຼື ລະບຽບວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືສ້າງຊາດ ແລະ ຄົນຊື່ກົງສັດຕໍ່ໜ້າທີ່ ຈຶ່ງເປັນຄົນສັດຊື່, ຊີວິດຈະເລີນງອກງາມ, ບໍ່ຫ່ວງໜ້າພະວົງຫຼັງ ເພາະກຽດຕິຍົດ ຫຼື ຊັບສົມບັດທີ່ໄດ້ມາຍ້ອນຄວາມສຸດຈະລິດ.
ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.sanook.com


Post a Comment

0 Comments