ປະເທດ Estonia ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດພຽງແຕ່ 20 ກວ່າປີ ແຕ່ເປັນປະເທດ…


ປະເທດ ເອສໂຕເນຍ Estonia ປະເທດນ້ອຍໆທີ່ມີເນື້ອທີ່ພຽງ 42,388 km2 ແລະ ມີປະຊາກອນພຽງ 1.3 ລ້ານຄົນ, GDP 44,177 ລ້ານຫຼຽນ (33,842 ຫຼຽນ ຕໍ່ຫົວຄົນ) ອັນດັບ 43 ຂອງໂລກ ເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາໄວທີ່ສຸດຫຼັງໄດ້ຮັບອິດສະຫຼະພາບ ຈາກການຫຼົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ເຊິ່ງໃນຕອນນັ້ນປະເທດນີ້ຍັງບໍ່ມີໂທລະສັບໃນບ້ານໃຊ້ເລີຍ ແຕ່ພຽງແຕ່ໄລຍະເວລາ 20 ປີຕໍ່ມາ ປະເທດນີ້ກາຍເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນທີ່ສຸດທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ່ Skype ກໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃນປະເທດນີ້ ແລະ ປະເທດນີ້ຍັງເປັນປະເທດທໍາອິດຂອງໂລກ ທີ່ໃຊ້ລະບົບບັດປະຊາຊົນອີເລັກໂທຣນິກ (e-id Card) ອີກພ້ອມ ປະຊາຊົນຈະລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ຈະໂອນເງິນ, ຈະບິນເຂົ້າບິນອອກປະເທດ, ຈະຊື້ເຮືອນ, ຈະຊື້ລົດ, ຈ່າຍພາສີອາກອນ, ຈະເປີດບໍລິສັດໃໝ່ ທຸກຢ່າງເຮັດຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ທັງໝົດ.


ເປັນຫຍັງປະເທດທີ່ຫາກໍ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຈຶ່ງກາຍເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍປານນີ້?

1.ປະຕິຮູບປະເທດດ້ວຍຄົນຮຸ່ນໃໝ່ອາຍຸນ້ອຍ
ໃນປີ 1992 ຫຼັງຈາກທີ່ປະເທດໄດ້ຮັບເອກະລາດ Matt Laar ກໍ່ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ ພ້ອມກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດໂລກເລີຍ (ອາຍຸສະເລ່ຍລວມ 35 ປີ) ແລ້ວກໍ່ໄດ້ປະຕິຮູບປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍການເນັ້ນການພັດທະນາດ້ວຍການເອົາປະຊາຊົນເປັນສູນກາງ ໂດຍການເລີ່ມຈາກການແປຮູບລັດວິສາຫະກິດ, ສິ່ງທີ່ຊັກຊ້າເອົາມາເຮັດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການເປີດບໍລິສັດໃໝ່ໆໄວຂຶ້ນ ລວມເຖິງການລົງທຶນໃນໂຄງຮ່າງພື້ນຖານທີ່ເນັ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງກໍ່ຄື “internet”

2.ຄວາມຮູ້ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງທຸກຄົນ
ຕໍ່ມາພວກເຂົາບັງຄັບໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນ ຕ້ອງມີຄອມພິວເຕີ້ສຳຫຼັບນັກຮຽນຕັ້ງແຕ່ລະດັບປະຖົມ ແລະໃນປີ 1998 ທຸກໂຮງຮຽນໃນປະເທດມິສັນຍາອິນເຕີເນັດໃຊ້ຟຣີ ແລະ ເຊື່ອມລະບົບໂຮງຮຽນເຂົ້າກັນ ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັນໄດ້ ໃນປີ 2000 ລັດຖະບານປະກາດວ່າ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ້ອງເຂົ້າເຖິງ Internet ແບບ Free-WiFi ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທຸກບ່ອນບໍ່ວ່າຢູ່ໃສມູມໃດຂອງປະເທດ.

3.ເບິ່ງໄປໃນອະນາຄົດ ແລະ ເນັ້ນທີ່ການສ້າງນະວັດຕະກຳ
ໃນປີດຽວກັນນັ້ນເອງ ລັດຖະບານຍົກເລີກລະບົບເຈ້ຍກອັປປີ້ ແລະ ເຈ້ຍກາກບອນ ລວມເຖິງການໃຊ້ກາປະທັບ ແລະ ການເຊັນອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແລ້ວໃຫ້ທຸກຄົນມາຢືນຢັນຕົວຕົນຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ທັງໝົດ ໃນປີນັ້ນເອງທີ່ປະເທດນີ້ໄດ້ຂາຍ Skype ເຊິ່ງເປັນ Sart-Up ທຳອິດຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ເງິນມາ 2.6 ພັນລ້ານຫຼຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ການສ້າງ Start-Up ໃໝ່ໆຂຶ້ນມາຕະຫຼອດ.

4.ບໍ່ຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາ
ໃນປີ 2008 ປະເທດນີ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ພ້ອມກັບເປີດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທຸກຄົນຮຽນຟຣີ, ຮັກສາສຸຂະພາບຟຣີ ໃນປີ 2015 ປະເທດນີ້ໄດ້ຄະແນນ PISA score ອັນດັບທີ່ 3 ຂອງໂລກ ຮອງຈາກສິງກະໂປ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ (PISA: Programmer for International Student Assessment ການທົດສອບທີ່ທົດສອບວ່າ ນັກຮຽນຈະສາມາດນໍາເອົາສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ມາປະຍຸກໃຊ້ກັບຊີວິດຈິງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ). ໃນປີ 2016 ກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດເຮັດວຽກໃນດ້ານເທັກໂນໂລຢີ່ ແລະ ມີບໍລິສັດ Start-Up ເກີດໃໝ່ເຖິງປີລະ 14,000 ບໍລິສັດ ປັດຈຸບັນນີ້ ເອສະໂຕເນຍ ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີການເຕີບໂຕຂອງນະວັດຕະກໍາ, ສິດເສລີພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ດ້ານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດສູງລໍາດັບຕົ້ນໆຂອງໂລກ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າພວກເຂົາຫາກໍ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດເມື່ອປີ 1992 ຫຼື ເມື່ອ 20 ກວ່າປີມານີ້ເອງ.


ຂໍ້ມູນຈາກ: en.wikipedia.org


Post a Comment

0 Comments