ງານ YEN-D Reunion Laos 2019

ງານ YEN-D Reunion Laos 2019ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17/02/2019 ທີຮ້ານອາຫານMixນໍ້າພຸ ແມ່ນງານລວມລຸ້ນຂອງຜູ້ປະກອບການລາວທີເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມ
ໂຄງການ YEN-D Program ທີ່ປະເທດໄທຕັ້ງແຕ່ Season 1 2 3 4 ແລະ YEN-D Frontier
ໂຄງການ YEN-D Program ຫຍໍ້ມາຈາກ Young Entrepreneur Network Development Program ແມ່ນ
ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການໄທກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ


ເຊີ່ງຈັດຂື້ນທຸກປີ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານໄທຜ່ານສະຖານທູດໄທປະຈຳສປປລາວ ແລະ ຮ່ວມກັບສາພາການຄ້າແລະອຸດສະຫະກຳລາວ LNCCI ເຮົາ ໃນທຸກໆປີຈະເຊີນຜູ້ປະກອບການລາວລຸ້ນໃຫມ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການYEN-D ເຊິງທີຜ່ານມາ4ປີ ມີບັນດາຜູ້ປະກອບການລາວຫລາກຫລາຍຂະແຫນ່ງທຸລະກິດທີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກSeason ລວມແລ້ວແມ່ນYEN-D4ລຸ້ນ ແຕ່ລະລຸ້ນປະມານ25ທ່ານ ບວກກັບYEN-D Frontier 1ລຸ້ນ15ທ່ານ ລວມທັງຫມົດສະມາຊິYEN-D ມີທັງຫມົດປະມານ 125 ທ່ານ
-ຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານYEN-D Reunion Laos 2019ແມ່ນລວບລວມສະມາຊິກYEN-Dທຸກລຸ້ນ ແລະບັນດາຜູ້ປະກອບການນັກທຸລະກິດໜູ່ລາວເຮົາທີຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການYEN-D ມາພົບປະສ້າງມິດຕະພາບ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຕໍ່ຍອດທຸລະກິດຊື່ງກັນແລະກັນ ພ້ອມຍັງເຜີຍແຜ່ແລະຊັກຊວນບັນດາຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການYEN-D Season5 ທີຈະເປີດຮັບສະມັກຜູ້ປະກອນລາວໃນເດືອນເມສາ 2019
-ພາຍໃນງານມີບັນດາສະມາຊິກYEN-Dທຸກລຸ້ນພ້ອມຜູ້ປະກອນລາວທີຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານພົບປະສັງສັນໄດ້ຮູ້ຈັກກັນວ່າແຕ່ລະຄົນປະກອບທຸລະກິດອັນໃດທີສາມາດຕໍ່ຍອດແລະຮ່ວມມືເປັນຄູ່ຄ້າກັນໄດ້ ແລະທີສຳຄັນແມ່ນມິດຕະພາບແລະຄວາມຮັກແພງທີ່ມີໃຫ້ກັນ ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຈຸດປະສົງຫລັກຂອງໂຄງການYEN-Dຄືສ້າງມິດຕະພາບກ່ອນແລະທຸລະກິດຈະຕາມມາທີຫລັງ.
-ໃນການຈັດງານແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ2ວາລະ ຄືຊ່ວງຕອນບ່າຍຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລະກ່າວເປີດງານ YEN-D Reunion Laos 2019 ໂດຍ ທ່ານ ສັກ (ຂໍຊື່ແທ້ແດ່) ຈາກSeason1 ປີ ແລະທ່ານນາງເພັດລາວັນ ພິມມະສອນ ຈາກ Season3 ກ່າວເປີດງານເປັນທາງການແລ້ວ ຜູ້ປະກອບການຈະເຂົ້າສູ່ວາລະ Business Matching ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແຕ່ລະທ່ານນຳສະເຫນີທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍແລະກ່າວບອກຈຸດປະສົງແລະຄວາມຄາດຫວັງໃນການມາຮ່ວມງານຄັ້ງນີ້ທັງຫມົດເກືອບ70ຜູ້ປະກອບການທີມີທຸລະກິດທີແຕກຕ່າງກັນ ຈາກນັ້ນແຕ່ລະຜູ້ປະກອບການກໍ່ຈະໂອລົມສົນທະນາກັນຕາມອັດທະຍາໃສແລກປ່ຽນນາມບັດແລະ Matching ກັນເອງ
-ຫລັງຈາກນັ້ນຊ່ວງຕອນແລງເລີ້ມ18:00ໂມງເຮົາຈະປ່ຽນເປັນ Cocktail Partyຄືກັນສັງສັນກິນດື່ມແບບສະບາຍລົມກັນທຸກໆເລື້ອງແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊື່ງກັນແລະກັນ ທາງທີມຈັດງານມີເກມມ່ວນມາລະລາຍພຶດຕິກຳເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕືງຄຽດແລະເປັນກັນເອງພ້ອມແຈກຂອງລາງວັນນຳອີກ.Post a Comment

0 Comments