Header Ads

ກະຊວງ ສສກ ເປີດການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ລະດັບຊາດ ສົກຮຽນ 2018-2019
 ວັນທີ 26 ມີນາ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລະດັບຊາດ ຊັ້ນມໍ4 ແລະ ມໍ7 ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຕັດຫົວບົດສອບເສັງຂອງທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທັງເປັນປະທານການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019
 ທ່ານ ນາງ ປອ.ສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ຮອງປະທານການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເປັນໜຶ່ງກິດຈະກຳບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳທຸກໆປີ ໃນນັ້ນຊັ້ນມໍ4 ໄດ້ຈັດສອບເສັງເປັນປີທີ 10 ແລະ ມໍ7 ເປັນປີທີ 9 ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການສອນດີ-ຮຽນເກັ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນ, ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ສະແດງອອກດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ດ້ານພອນສະຫວັນ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຮຽນ ພ້ອມເປີດໂອກາດໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ອັນດັບທີ 1,2 ແລະ3 ຂອງແຕ່ລະວິຊາ ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາເພື່ອຮຽນຕໍ່ໃນວິຊາທີ່ຕົນເອງມັກ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລພາຍໃນປະເທດ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການສິດສອນ-ຮຳ່ຮຽນຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະແຂວງ ທັງເປັນການກະກຽມນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບພາກພື້ນໃນອະນາຄົດ. ສຳລັບການສອບເສັງໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 17 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ ວິຊາລະ 1ຄົນ, ໃນນັ້ນຊັ້ນມໍ4 ມີທັງໝົດ 72 ຄົນ ຍິງ 32 ຄົນ, ຊັ້ນມໍ7 ມີ 72 ຄົນ ຍິງ 23 ຄົນ ສອບເສັງໃນ 4 ວິຊາຄື: ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ ແລະ ເຄມີສາດ ໃຊ້ເວລາ 120 ນາທີ ສ່ວນມາດຖານການຕັດສິນຜົນການສອບເສັງ ນັກສອບເສັງຕ້ອງຍາດໄດ້ຄະແນນ 7 ຂຶ້ນໄປຈຶ່ງຈະຖືກຮອງຮັບເປັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດໄດ້  
ທັງນັ້ນ ທັງນີ້ ສົກຮຽນນີ້ ຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ມີນັກຮຽນຈາກ ມສ ວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກຮຽນໂຮງຮຽນລັດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຈຳນວນຫຼຸດລົງ ສ່ວນນັກຮຽນໂຮງຮຽນເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງຄັ້ງນີ້ ຂະນະທີ່ ການປະກາດຜົນການສອບເສັງ ຈະມີຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກ ວັນທີ 29 ມີນາ 2019 ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
Powered by Blogger.