Header Ads

ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2019 ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ມີນາ ເພາະອັດຕາປັບໃໝແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 40%-60%ປະກາດ! ປະກາດ
ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2019 ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນມີນານີ້ເທົ່ານັ້ນເດີ, ຮີບຟ້າວກັນເດີເພາະອັດຕາປັບໄໝແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 40%-60%

ທ່ານສາມາດແຈ້ງເສຍຜ່ານທາງ ATM ຫລື BCEL One ໄດ້ງ່າຍໆ


ໝາຍເຫດ: ການເສຍຄ່າທາງແມ່ນກໍານົດເປັນສົກປີ ແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ຫາ ທ້າຍປີ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019. ໃນການເສຍຄ່າທາງປີ 2018 ຜ່ານມາ ບໍ່ວ່າຈະເສຍໃນເດືອນໃດ, ການເສຍຄ່າທາງໃນປີ 2019 ຕ້ອງໄດ້ເສຍຕາມສົກປີ. ຫາກທ່ານໃດ ບໍ່ເສຍພາຍໃນເດືອນ 3 ກໍ່ຈະຖືກ ປັບໃໝ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສ່ວນກໍລະນີຄົນຊື້ລົດໃໝ່ ກໍ່ແມ່ນໃຫ້ອ່ານກໍລະນີຍົກເວັ້ນ ສະເພາະ 3 ເດືອນ ສຸດທ້າຍຂອງປີ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໃດຈະຊື້ລົດ ລະຫວ່າງເດືອນ 10-11 ແລະ 12 ປີ 2019 ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທາງປີ 2019, ແຕ່ຕ້ອງໄປເລີ່ມຈ່າຍປີ 2020 ພຸ້ນເດີ


 ------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Powered by Blogger.