Header Ads

ອັດຕະປື ລົງໂທດ ສະມາຊິກພັກ 27 ສະຫາຍ ໃນການກວດກາປີ 2018

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານລວມທັງໝົດ 27 ສະຫາຍ,ຍິງ 2 ສະຫາຍ,ໃນນັ້ນລຶບຊື່ອອກຈາກພັກມີ 18 ສະຫາຍ,ຍິງ 2 ສະຫາຍ,ໂຈະຮ່ວມຊີວິດພັກ 9 ສະຫາຍ ແລະປະຕິບັດວິໄນເບື້ອງລັດມີ 18 ສະຫາຍ,ຍິງ 1 ສະຫາຍ .
ທ່ານ ບົວໄລ ກົມມະສິດ ຮອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກ່າວລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຈັດຕັ້ງທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ຫວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໃນ 1 ປີຜ່ານມາຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກຳສະພາບຕິດຕາມສະມາຊີກພັກ-ພະນັກງານແລະຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊີກພັກ-ພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕີ,ຕິດຕາມເກັບກຳຫາງສຽງສັງຄົມ, ຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ,ຕໍ່ບຸກຄົນຂອງສະມາຊີກພັກ-ພະນັກງານ,ພ້ອມທັງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂກໍລະນີຕ່າງໆ ແລະໄດ້ປະຕິບບັດວີໃນຕໍ່ສະມາຊີກພັກ-ພະນັກງານ,ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາໄດ້ປະຕິບັດວີໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ສະມາຊີກພັກລວມທັງໝົດ 27 ສະຫາຍ, ຍິງ 2 ສະຫາຍ,ໃນນັ້ນລືບຊື່ອອກຈາກສະມາຊີກພັກ 18 ສະຫາຍ,ຍິງ 2 ສະຫາຍ,ໂຈະຮ່ວມຊີວິດພັກ 9 ສະຫາຍ,ປະຕິບັດວີໃນເບື້ອງລັດ 18 ສະຫາຍ,ຍິງ 1 ສະຫາຍ.


ທ່ານ ບົວໄລ ກົມມະສິດ ຮອງຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ:ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 9.129 ສະຫາຍ,ຍິງ 2.339 ສະຫາຍ,ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂື້ນ 254 ສະຫາຍ,ຍິງ 54 ສະຫາຍ,ສະມາຊິກພັກສົມບູນມີ 8057 ສະຫາຍ,ຍິງ 2.049 ສະຫາຍ,ສະມາຊິກພັກສໍາຮອງມີ 1.072 ສະຫາຍ,ຍິງ 350 ສະຫາຍ,ສ່ວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທັງໝົດທົ່ວແຂວງມີ 5.264 ຄົນ,ຍິງ 2.181 ຄົນ,ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 343 ຄົນ,ຍິງ 67 ຄົນ,ຂັ້ນສູນກາງຄຸ້ມຄອງມີ 32 ຄົນ,ຍິງ 5 ຄົນ,ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງມີ 4.483 ຄົນ,ຍິງ1.873 ຄົນ ແລະຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງມີ 749 ຄົນ,ຍິງ 303 ຄົນ,ໃນນີ້ບໍ່ນັບທະຫານ ແລະຕໍາຫຼວດ .

ຂ່າວ: ພອນປະເສີດ (ຂ່າວສານແຂວງອັດຕະປື)

No comments

Powered by Blogger.