Header Ads

ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກ: ຊື້ໄມ້ເຮືອນເກົ່າ ຂົນມາຖືກກັກ ຊິປັບ 69 ລ້ານກີບ, ແຕ່ໄມ້ຜິດກົດໝາຍຢູ່ກາງປ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເສີຍ!


ຈົດໝາຍຈາກ: A Pao A Pao

ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍກັນແຊ່ໄປໃຫ້ຮອດ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊວ່ຍໃຫ້ຄຳຄິດຄຳເຫັນ,ຊີ້ແຈງ ຂໍຄວາມເປັນທຳແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ ເລື່ອງມີຢູ່ຄື: ຂ້ອຍຊື່ທ້າວເດົາມົວຢູ່ບ້ານພັນສະຫວັນເມືອງຊຳໄຕ້ແຂວງຫົວພັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເອົາໄມ້ດູ ເສົາເຮືອນເກົ່າຈຳນວນ 8 ຄິວປາຍ ໂດຍບໍ່ມີໃບເຄື່ອນຍ້າຍ ແຕ່ມີໃບຢັ້ງຢືນຊື້-ຂາຍຈາກບ້ານ ແຕ່ ວຽງຈັນ-ເມືອງຊຳໄຕ້ແຂວງຫົວພັນເພື່ອເອົາມາຕົບແຕ່ງເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແຕ່ໂດຍກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງເປັນຜູ້ພົບເຫັນຜ່ານການແກ້ໄຂຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຂົາປັບໃໝ່ 1 ຄິວຕໍ່8,000,000 ປາຍກິບ ໂດຍທັງໝົດຖືກ 69,000,000 ກິບ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ມີເງິນຍ້ອນບໍ່ມີເງິນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍສອງສາມຄັ້ງແລ້ວແຕ່ເຂົາວ່າຫຼຸດບໍ່ໄດ້ຈັກກິບເລີຍ ສ່ວນລົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າກະຖືກກັກໄວ້ ດຽວນີ້ກໍ່ເປັນເວລາສອງເດືອນປາຍແລ້ວຍ້ອນເຂົາປັບໃໝ່ຫລາຍເກີນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີເງິນຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບໍ່ມີເງິນ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຮັບບໍ່ໄດ້ຕໍ່ການແກ້ໄຂຂອງກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນໃນຄັ້ງນີ້. ລະອຽດມີຮູບມາພ້ອມ ## ຕໍ່ກັບບັນຫາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ແລ້ວຍັງມີການຕັດໄມ້ເຖື່ອນຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນໄມ້ທ່ອນ 600 ປາຍທ່ອນ ຢູ່ບ້ານພັນສະຫວັນ ເມືອງຊຳໄຕ້ແຂວງຫົວພັນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂງຂອງເມືອງເຫັນດີມີໂກຕາໃຫ້ບຸກຄົນມີເງິນນີ້ມາຮັບໜ້າເປັນເຈົ້າຂອງ ໄມ້ຈຳນວນນີ້ແມ່ນເອົາມາເພື່ອຂາຍອອກໃຫ້ຕ່າງປະເທດ .ຫວຽດນາມ ແລ້ວຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກ 15/ ນຍ ຫາຍໄປໃສ່ໝົດແລ້ວ


ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈືງເອົາຂໍ້ມູນນີ້ມາລົງເຟສ ໃຫ້ທຸກຄົນຊ່ວຍໃຫ້ຄຳເຫັນ ແລະຂໍກ່ຽວຂ້ອງພາກສ່ວນຢູ່ກະຊວງ ທ່ານນາຍົກ,ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມາຊວ່ຍຄວາມເປັນທຳແກ່ຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ .ແລະມາເບິ່ງຕົວຈີ່ງໄມ້ທ່ອນໃໝ່ຈຳນວນຫລາຍ ໄວ້ ຢ້ານເຂົາຫລາຍມື້ເຂົາຈະຂາຍອອກແລ້ວ.
##ຂອບໃຈ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Powered by Blogger.