ພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນ ການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ BCEL ກັບ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລາວຈີນ ຈຳກັດ


ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 13 ມີນາ 2019: ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດງານພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່, ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ 19% ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈຳໜ່າຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຄະນະກົມຈາກ ກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຮູບພາບ: ການລົງນາມເຊັນສັນຍາ ຕ່າງໜ້າລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ (ຊ້າຍມື) ແລະ ທ່ານ ລິນ ລີ (ຂວາມື) ຈຸດປະສົງການຫັນກຳມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນ ທຄຕລ ໃຫ້ຫລຸດລົງຕື່ມ 19% ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະໜັບສະ ໜູນ ໃຫ້ມີຫລາຍພາກສ່ວນ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຖືກຳມະສິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາ ທຄຕລ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານທຸລະກິດຢ່າງຍືນຍົງ, ກະຊວງການເງິນ ໃນຖານະເປັນຜູ່ຕາງໜ້າແກ່ລັດຖະບານຈື່ງມີແຜນອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່, ໂດຍການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ 2 ຮູບແບບ ຄື ຈໍາໜ່າຍໃຫ້ ນັກລົງທຶນທົ່ວໄປທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 10% ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກກະຊວງການເງິນ ຈໍານວນ 9%.

ສໍາລັບການດຳເນີນກະກຽມຂັ້ນຕອນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນໃນການສັນຫາບໍລິສັດເພື່ອບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດ ທາງທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງຕົກລົງເຫັນດີ ແຕ່ງຕັ້ງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່. ສຳລັບບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານຫຼັກຊັບລະດັບສາກົນ, ພ້ອມທັງຄໍ້າປະກັນການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ, ເລືອກເຟັ້ນຜູ້ລົງທຶນຍຸດທະສາດ ແລະ ບໍລິການວຽກງານການລົງທຶນອື່ນໆ.

ທາງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສຳຄັນໃນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ທີ່ກະຊວງການເງິນຖືຄອງຢູ່, ໂດຍນໍາໃຊ້ຈຸດແຂງ, ປະສົບການຂອງຕົນ ແລະ ຖານລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍລິສັດມີຢູ່, ຈະສຳເລັດລຸລ່ວງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃນເທື່ອນີ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ຄໍ້າປະກັນຈຳໜ່າຍຮຸ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກການລົງນາມໃນສັນຍາແລ້ວນັ້ນ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ກໍ່ຈະໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມທຸກດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ.

ຮູບພາບ: ບັນຍາກາດພິທີລົງນາມເຊັນສັນຍາ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: Call center: 1555, Facebook: BCEL Bank, Website: www.bcel.com.la
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ


Post a Comment

3 Comments

 1. Granted it's been quite a few years since he was alive, however we all know much more
  about presidents from lengthy earlier than him - and
  he took over the presidency at a time of crisis (the assassination). http://zanezqlcq.arwebo.com

  ReplyDelete
 2. The game is so simple that any child can play it, it really is difficult enough
  to keep you trying. This game can be challenging, therefore it might
  be best for older kids or even young students. https://918Kiss.bid/downloads/218-download-rollex11

  ReplyDelete
 3. A group of mothers in New Hampshire lobbyed for stronger gun control, and the
  lawmakers were wearing pearls to imply that they were merely hysterical, pearl-clutching womenfolk.


  My brother lives in NH, and my sense from him is that the state legislature is just
  an utter cesspit. http://sethxrlzk.ampedpages.com

  ReplyDelete