ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ານນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການສົ່ງອອກ ແລະ ການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນວັນທີ 12 – 13 ມີນາ 2019, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ການນຳຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນ ໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພື່ອຊອກຫາວິທີໃນການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນ ແລະ ກຳນົດບູລິມະສິດ, ແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຍຸດທະສາດການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນ ສະຖານະກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບສະພາບການ ພາຍຫຼັງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍ່ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະເຊີນໃນການກຽມພ້ອມສຳລັບ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກຳລັງການຜະລິດ, ການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂຶ້ນ ທັງຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພາຍຫຼັງຈາກການຫຼຸດພົ້ນ.ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍ ຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ - ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມພາຍຫຼັງຈາກ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນດາມາດຕະການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳເປັນ ຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃໝ່.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ/SDGs) ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເກນການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2015 ໂດຍການປະເມີນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ສປຊ (ECOSOC) ແລະ ຈະຖືກປະເມີນອີກເປັນຮອບທີ 2 ໃນປີ 2021. ການປະເມີນໃນປີ 2015 ສປປ ລາວ ເຮົາສາມາດບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂຂອງເກນການຫລຸດພົ້ນ ຄື: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ (GNI) ແລະ ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI), ສ່ວນດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ແມ່ນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປຶກສາລາຍລະອຽດການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນຜ່ານເກນການປະເມີນໃນປີ 2015 ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸເກນການປະເມີນການຫລຸດພົ້ນຈາກ LDCs ເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2021.

Post a Comment

3 Comments

 1. Obviously, the Southern Super Tuesday fundamentally shifted the
  stability in terms of frontloading in 1988. Up up to now
  our simple metric has been inspecting the number of contests
  (primaries particularly) held in May and June. http://new-hampshire-maple-syrup76602.blogpostie.com

  ReplyDelete
 2. Strive to offer your readers with just good data.
  Quality content will also sen you increased traffic by individual so you're kind of go inaccurate.
  It does raise your credibility many notches. http://url.letschat.info/livecasinoromania758916

  ReplyDelete
 3. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.

  I desire to read more things about it! Hi! I've been following your website for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Huffman Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!
  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different
  subject but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!
  http://tagomi.com

  ReplyDelete