ລົດຂົນຫີນນໍ້າໜັກເກີນ ໄມ້ຂົວຫັກ ຄາ ການສັນຈອນຕິດຄັດ ທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ


ວຽງຈັນ: ຕອນຄ້າຍແລງ ວັນທີ 16 ມີນາ 2019 ເກີດເຫດ ລົດບັນທຸກຫີນ ນ້ຳໜັກເກີນ ເຂົ້າຂົວໄມ້ເຂດ ຢູູ່ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ, ແລ້ວໄມ້ຂົວຫັກ ເຮັດໃຫ້ລົດຄາຂົວ ຕັນການສັນຈອນ.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມບໍ່ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສ່ວນລວມຂອງຜູ່ປະກອບການ ທີ່ບໍ່ເຄົາລົບກົດຈາລະຈອນ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງຂົວ.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນຮັກສາສິ່ງຂອງສ່ວນລວມ, ຂົວອາດເກົ່າ ເພາະຍັງບໍ່ມີງົບສອບແປງ ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງ ຮູ້ຈັກໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເພາະຖ້າຂົວຫັກແລ້ວ ຍິ່ງຈະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄດ້.

ລົດຂົນຫີນຄາຂົວທີ່ ບ້ານນາທອງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ
[easy-notify id=27500]


Post a Comment

1 Comments

  1. ກຳ​ມະ​ກອນMarch 17, 2019 at 4:02 AM

    ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກວດ​ກາ​ບົດ, ມື້​ອອກ​ຂ່າວ ວັນ​ທີ 16 ມີ​ນາ ຍັງ​ບໍ່​ເຖີງ 18ເທື່ອ. ເບີ່ງ​ຮູບ​ແມ່ນ​ຂົວ​ເຫລັກ ບໍ​ແມ່ນ​ຂົວ​ໄມ້ ມີ​ແຕ່​ໄມ້​ປູ​ໜ້າ​ຂົວ, ຫາກ​ເປັນ​ຂົວ​ໄມ້ ລົດ​ຂະ​ໜາດນີ້ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄດ້. ອົງ​ການ​ປົກ​ຄອງທ້ອງ​ຖີ່ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ໂຍ​ທາ​ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຕ້ອງ​ບັງ​ຄັບ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສ້ອມ​ແປງ​ຄືນ ພ້ອມ​ທັງ ປັບ​ໄໝ ອາດ​ເຖີງ​ຂັ້ນ​ຖອນ​ໃບ​ອາ​ນຸ​ຍາດ ຄື​ດັ່ງ​ບາງ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາ​ແລ້ວ

    ReplyDelete