Header Ads

ຄວນປ່ຽນວິທີປັບໃໝ ລົງໂທດ ການລະເມີດ ກົດຈາລະຈອນ ໃຫ້ສາມາດກວດສອບໄດ້


ສະບາຍດີ ຈາກ ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ
ດົນເຕີບທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຂຽນ ຄໍລໍ້າໂອ້ລົມກັບ ແຟນໆ ໂທລະໂຄ່ງ, ມື້ນີ້ ເລີຍຖືໂອກາດຖາມສະບາຍດີ ແລະ ນຳເອົາປະເດັນ ທີ່ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເວົ້າກັນທຸກມື້, ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂກັນໄປທຸກວັນ. ຄືການເຮັດຜິດລະບຽບກົດຈາລະຈອນ ຂອງຜູ່ຂັບຂີ່. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ພາຫະນະ ທີ່ບໍ່ຖືກລະບຽບ, ການນໍາໃຊ້ລົດບໍ່ໄປຕາມການກໍານົດ, ລ່ວງລະເມີດປ້າຍຫ້າມ, ແລະ ການຂັບຂີ່ທີ່ບໍ່ປອດໄພຕ່າງໆ. ຫຼາຍແທ້ໆ ແລະ ເວົ້າບໍ່ໝົດ ໃນມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວ.

ເອົາເປັນວ່າ ມາເວົ້າປະເດັນການປັບໃໝ ທີ່ຈະເຫັນວ່າ ວິທີການລົງໂທດຂອງບ້ານເຮົາຖືວ່າວ່າ ຍັງມີລັກສະນະຜອນຜັນ ແລະ ໂອ້ລົມກັນໄດ້. ຍ້ອນແນວນີ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວນໜື່ງ ສວຍໃຊ້ໂອກາດອັນນີ້ ປັບໃໝ ຜູ່ລະເມີດຈາລະຈອນ ແຕ່ເອົາເງິນເຂົ້າກະເປົາຕົນເອງ. ອັນນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອງ ຄືຈະບໍ່ມີໃຜຖຽງເນາະ, ເພາະຮູ້ໆກັນດີ. ແລ້ວພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໃຫ້ມັນເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ສາມາດກ້າວໄປເຖິງ ບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນ ບໍ່ໃຫ້ມັນມີເລີຍນີ້ຄືຊິຍາກ ແຕ່ການຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຈໍານວນ ໜ້ອຍລົງນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ ຖ້າທຸກຄົນ ຊ່ວຍກັນ ໂດຍສະເພາະ ຂະບວນການ ໃນການປັບໃໝຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງສາມາດ ກວດສອບໄດ້, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນການສຶກສາອົບຮົມ ຜູ່ຂັບຂີ່ ຢ່າງຈິງຈັງ.
ຈາກປະສົບການໄປທ່ຽວ ແລະ ເບິ່ງໂທລະພາບ ຂອງຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດທີ່ເຂົາພັດທະນາ ນັ້ນ ການປັບໃໝຜູ່ທີ່ລະເມີດກົດຈາລະຈອນ ຈະຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານບັນຊີຂອງໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ເດັດຂາດ ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ປັບໃໝ ເອົາເງິນສົດ ເພາະຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໃດເຮັດ ຖືວ່າຜິດລະບຽບວິໄນຮຸນແຮງ. ແລະ ເຊື່ອວ່າ ກົດໝາຍ ຂອງຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ກໍ່ມີ (ແຕ່ຍັງບໍ່ເຄັ່ງໃນພາກປະຕິບັດ)
ຍົກຕົວຢ່າງຈາກບົດຮຽນຂອງ ຕ່າງປະເທດເລີຍເນາະ: ຕົວຢ່າງວ່າ ທ້າວ ກ ລາວຂີ່ລົດໄປຈອດ ຢູ່ບ່ອນຫ້າມຈອດ, ເຈົ້າໜ້າຈາລະຈອນ ທີ່ເດີນສາຍກວດສອບຄວາມເປັນລະບຽບ ປະເທດອື່ນ ຈະບໍ່ແບັກ ອັນລັອກລໍ້ໄປເດັດຂາດ, ແຕ່ຈະມີອຸປະກອນກວດກາຂໍ້ມູນລົດ ແລະ ບິນສັ່ງປັບໃໝ ໄປນໍາເທົ່ານີ້. ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບເຫັນ ລົດຂອງ ທ້າວ ກ ຈອດຜິດລະບຽບ ເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເວລາ ກໍ່ຈະເຮັດການກວດສອບ ຂໍ້ມູນລົດ, ຖ່າຍຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດກົດຈາລະຈອນໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ບັນທຶກເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນສູນກາງ. ຈາກນັ້ນ ເພິ່ນກໍ່ຂຽນໃບສັ່ງປັບໃໝ ພ້ອມລະບຸ ສະຖານທີ່ ໃຫ້ໄປຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ.

ພຽງເທົ່ານີ້, ທ້າວ ກ ກໍ່ຈະຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕົນເອງຕ້ອງໄປເສຍຄ່າປັບໃໝ ໃນຂໍ້ຫາຈອດຜິດລະບຽບ, ແລະ ປະຫວັດ ການເຮັດຜິດ ລະບຽບຂອງ ທ້າວ ກ ແລະ ລົດຂອງ ລາວກໍ່ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນຂໍ້ມູນສ່ວນກາງ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາລະຈອນ ເຊິ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາລະຈອນ ທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ເຂົ້າຂໍ້ມູນ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດ ຂໍພຽງແຕ່ມີອຸປະກອນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນກາງ.
ຫຼາຍຄົນອາດຈະ ຄິດວ່າ ແລ້ວ ຖ້າທ້າວ ກ ບໍ່ໄປເສຍເດ ລາວບໍ່ສົນໃຈເດ ຈະປັບໃໝໄດ້ບໍ່? ອັນນີ້ ບອກເລີຍວ່າ: ໄດ້ແນ່ນອນ! ເພາະລະບົບ ມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບ ການເສຍຄ່າທາງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວ,​ທ່ານຈະເຮັດທໍາທ່າ ບໍ່ເສຍຄ່າທາງ ປີ 2018 ແລ້ວ ຈະມາເສຍຄ່າທາງ ປີ 2019 ເລີຍ ຈະບໍ່ໄດ້ເດັດຂາດ ເພາະ ໃນລະບົບບັນຊີ ການຊໍາລະຄ່າທາງ ນັ້ນທ່ານຍັງບໍ່ເສຍ ສະນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍປີ 2018 ບວກກັບຄ່າປັບໃໝ ພ້ອມກັບຄ່າທາງປີ 2019.
ແນ່ນອນ, ສິ່ງທີ່ກ່າວສະເໜີມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ມັນຄືວ່າງ່າຍ ແຕ່ຈະເປັນເລື່ອງຍາກຫາກວ່າ:
  1. ຂາດລະບົບການຄຸ້ມຄອງການປັບໃໝ ຜູ່ລະເມີດກົດຈາລະຈອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ສາມາດອ່ອນລາຍໄດ້ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລະຈອນ ມີອຸກອນເຊື່ອມຕໍ່ ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ. ແຕ່ວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະປະເທດອື່ນເຂົາພາກັນເຮັດໝົດແລ້ວ. ຄັນເຮົາບໍ່ມີກະເອົາເງິນເສຍຄ່າທາງ ໄປຊື້ລະບົບນໍາປະເທດອື່ນມານໍາໃຊ້ໂລດ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເວລາມາພັດທະນາລະບົບໃຫ້ຍາກ.
  2. ເຈົ້າທີ່ ຕ້ອງຍົກສູງສະຕິຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຢູ່ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ຫຼາຍກ່ອນ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ.
  3. ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຕ້ອງຊ່ວຍກັນເປັນເຈົ້າການ, ເວລາຜິດ ຕ້ອງຍອມຮັບຜິດ, ຢ່າຕໍ່ລອງ ແລະ ຢ່າມີຂໍ້ອ້າງ. ເພາະຖ້າບຸກຄົນໃດ ເຮັດຜິດກົດຈາລະຈອນ ແລ້ວມີຂໍ້ອ້າງ ນັ້ນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ. ເພາະປະຊາຊົນ ທຸກຄົນຕ່າງບອກວ່າ ຢາກໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແຕ່ເວລາຕົນເອງກະທໍາຜິດ ພັດຫາຂໍ້ອ້າງ.
ຖ້າເຮັດໄດ້ແນ່ນອນຈະສົ່ງຜົນທາງດ້ານດີຫຼາຍຄື: ເງິນປັບໃໝ ຈະເຂົ້າງົບປະມານລັດ 100%, ປ້ອງກັນການໃຊ້ອໍານາດປັບໃໝເອົາເງິນປະຊາຊົນ ເຂົ້າກະເປົາຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ່ຂັບຂີ່ຕ້ອງຕື່ນຕົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົບ ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້, ມີຂໍ້ມູນບັນທຶກ ທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ເອົາລະນໍ້ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຄໍາເຫັນຂ້າງເທີງ ຈະຮອດທາງຜູ່ຫຼັກຜູ່ໃຫຍ່ໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ໝູນໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ກວດສອບໄດ້ ສໍາລັບທຸກຝ່າຍ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ
ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ

4 comments

ດຳ said...

ໃນນາມສ່ວນໂຕແລ້ວຖ້ານຳສະເໝີລະບົບທີ່ທ່ານວ່ານີ້ມານຳໃຊ້ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ຂັດຂ້ອງອັນດັບ1ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພາະເວລາປະກາດໃຊ້ລະບົບນີ້ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອອກດຳລັດເພີ່ມເຕີມຄື ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອົາເງີນສົດຫຼືສີນບົນນຳເຈົ້າຂອງຜູ້ເຮັດຜິດກົດລະບຽບເດັດຂາດ ຖ້າພິສູດໄດ້ວ່າເອົາມີໂທດຮ້າຍແຮງເຖີງຂັ້ນໄລ່ອອກຈາກຕຳຫຼວດ

online poker rankings said...

From each game you play, absolutely 3win8 welcome to get prizes.
There will be chicken, veggie patty, and portobello mushroom options, as sufficiently.

At a point, all four hotel venues have soldout. https://mediatheque.quesnoysurdeule.fr/opac/catalog/bibrecord?id=8878593685442571885&referer=https://joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2F3win8

online poker rankings said...

From each game you play, absolutely 3win8 welcome to get prizes.
There will be chicken, veggie patty, and portobello mushroom options, as sufficiently.
At a point, all four hotel venues have soldout. https://mediatheque.quesnoysurdeule.fr/opac/catalog/bibrecord?id=8878593685442571885&referer=https://joker.vin%2Findex.php%2Fother-games%2F3win8

scr888 download said...

Choosing the perfect gift for carrying out person is a troublesome task to do.
Yes especially if the other individual do not know
his or her personal interests. Customers will definitely spend
hours in stores trying to look for customized birthday gifts for the other individual.
When individual shop for a gift, one method to ensure
that he or she will love the gift. There are many personalised gift stategies to choose from.

Of course, all depends on the occasion and also the budget.


You might pick several hen night accessories with regards to your weekend anyone decide to go, some funny slippers for everybody
or a dare video. But no matter avert choose bear in mind the whole idea of the weekend:
beauty and unwinding. A late sleep is actually just as welcomed every single other treatments.


If your husband can be an ogler what say we you to be a wife ogle him
and encourage him to ogle you in return, both at home and outside.

Whenever possible, express your love through eye sight.

Wink at him discreetly, send a flying kiss and throw him bewitching smiles.


Attractive mugs with photos can get offers for as merchandise.
These are priced very pretty. Individuals who desire to buy them
tend to go to varied trusted online stores. Even travel mugs
can be offered as gifts. Excellence of the mugs end up being good only then the individuals would gladly to
use them as well as make up the good opinion. When good opinion are formed they tend to recommend the particular their
closed relatives and also friends.

About 95% to 99% of our behaviour, thoughts, and feelings in any given day are habitual.
A majority of what we do, feel and think today intend to provide do, feel, and think tomorrow.
Fortunately, once the negative habits are recognized, these people be become different.


Here there are two samples use the printer tell you the difference in black and white for the two mentioned situations.
In the first case, the letter can even be called a personal reference traditional.
It can be written by a friend, neighbour, relative, for
instance.

You when compared to called to envision as well as create, well
and growing even when that means being mad. We are called to
be dynamic and prophetic even when that means being
irritating. We have the right and responsibility to
claim the possibilities within us individually as well as the possibilities within us force that lies below of
religious. Let our mission be to live free typically the freedom belonging to the Spirit.
Have got free to brew a world of justice, peace, and inclusive love.

Allow us to make the together. Let our irritations be a blessing to us.

Let us share that blessing with our world consequently bless God. http://lpe88.life/index.php/other-games/918kiss

Powered by Blogger.