ການນຳເຂົ້າພາຫະນະລັກລອບໜີພາສີເກີດຂຶ້ນຫລາຍກ່ວາໝູ່ຢູ່ແຂວງພາກກາງ

ປີ 2018 ຜ່ານມາ, ມີການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າລັກລອບໜີພາສີຢູ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ທັງໝົດ 943 ຄະດີ, ໃນນີ້ ຫລາຍ ກ່ວາໝູ່ແມ່ນການລັກລອບນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ມີ 836 ຄະດີ, ຮອງລົງມາແມ່ນເຄື່ອງ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ 89 ຄະດີ, ໄມ້ 15 ຄະດີ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 3 ຄະດີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄະດີທີ່ຍົກມາ ແຕ່ປີ 2017 ຈຳນວນ 71 ຄະດີ, ໃນນີ້ ມີພາຫະນະ 64 ຄະດີ, ໄມ້ 4 ຄະດີ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະ ໂພກ-ບໍລິໂພກ 3 ຄະດີ.

ທ່ານ ສົມເພັດ ສີວົງໄຊ, ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5, ກົມພາສີ, ກະຊວງ ການເງິນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ກອງຄຸ້ມ ຄອງພາສີ 5 ປະກອບມີ 4 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ໃນນີ້ ສະເພາະແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການພາສີເທື່ອ.ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຫັນວ່າສະພາບການນໍາເຂົ້າພາຫະນະລັກລອບໜີພາສີຜ່ານດ່ານຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນຫລາຍກ່ວາໝູ່, ແຕ່ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີປະຈໍາດ່ານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ດີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ສາມາດກວດພົບເຫັນການນຳເຂົ້າພາຫະນະ ກໍ່ຄື ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ ລັກລອບໜີພາສີໄດ້ຫລາຍສົມຄວນ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄະດີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າລັກລອບໜີ ພາສີໃນປີ 2017 ທີ່ຄ້າງຢູ່ ແລະ ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີ 2018 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນ ມີຄະດີທີ່ຍັງຄ້າງເຫຼືອຢູ່ 56 ຄະດີ, ໃນນີ້ ມີພາຫະນະ 31 ຄະດີ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ 11 ຄະດີ, ໄມ້ 13 ຄະດີ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 1 ຄະດີ.

ທ່ານ ສົມເພັດ ສີວົງໄຊ ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາວ່າ: ບໍ່ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໄດ້, ເນື່ອງຈາກກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ມອບໝາຍໃຫ້ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 3.963 ຕື້ກ່ວາກີບ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສາມາດບັນລຸໄດ້ 3.577 ຕື້ກ່ວາກີບ, ເທົ່າກັບ 90,27 % ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ໃນນີ້ ມີພຽງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ທີ່ສາມາດຈັດ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ຄື: ບັນລຸໄດ້ 686 ຕື້ກ່ວາ ກີບ, ເທົ່າກັບ 108,91% ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 630 ຕື້ ກ່ວາກີບ. ລາຍຮັບທີ່ເກັບໄດ້ ຕົ້ນຕໍແມ່ນໄດ້ຈາກການນຳເຂົ້າພາຫະນະ, ຮອງມາແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນເກີດຈາກຫລາຍປັດໃຈ ເປັນຕົ້ນ: ແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບທີ່ກະຊວງການເງິນມອບໝາຍໃຫ້ເປັນແຜນການທີ່ສູງເກີນໄປ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຢູ່ບາງດ່ານຫລຸດລົງຖ້າທຽບໃສປີ 2017, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຫຼາຍລາຍ ການໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບການຮ່ວມມືຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາພາສີ 0% ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາລັບແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ທີ່ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ມອບໝາຍໃຫ້ໃນປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນ 4.100 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,33%.ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວຫລາຍກ່ວາ 13% ຂອງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ 5 ໝັ້ນໃຈວ່າ: ຖ້າຫາກການຈັດເກັບລາຍຮັບເປັນແບບນີ້ ໄປຕະຫລອດປີ ແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບທີ່ວາງຄາດໝາຍເອົາໄວ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ສຸດທີ່ຈະບັນລຸຜົນເປັນຈິງ.

ໂດຍ: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ

Post a Comment

0 Comments