Header Ads

ແຈ້ງການດ່ວນ! ເຖິງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ບໍລິສັດ ລາວ ແມັກຄີ ຄະດີສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ແລະ ຟອກເງິນ ໃຫ້ຮີບໄປຮັບຟັງຄໍາຕັດສິນ


ແຈ້ງການດ່ວນ! ເຖິງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ບໍລິສັດ ລາວ ແມັກຄີ ຄະດີສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ ແລະ ຟອກເງິນ ໃຫ້ຮີບໄປຮັບຟັງຄໍາຕັດສິນ ກໍານົດຮອດວັນທີ 21 ເມສາ 2019, ຖ້າກາຍກໍານົດ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດເຮັດການອຸທອນໄດ້.

ສານປະຊາຊົນພາກກາງ ຂໍແຈ້ງການເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫລວດ ຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ຄະດີເລື່ອງນີ້ຖືກ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວ ຕາມຄຳຕັດສິນສະບັບເລກທີ 441/ຂຕ.ອ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ໂດຍມີຄູ່ຄວາມຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈໄດ້ຂໍອຸທອນມາຍັງ ສານປະຊາຊົນພາກກາງ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຄະດີດັ່ງກ່າວຂອງ ຄະນະສານອາຍາສານປະຊາຊົນພາກກາງ ແລ້ວເຫັນວ່າ ໂຈດທາງແພ່ງ ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຊາບຄຳຕັດສິນຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນຄະດີຖືກດຳເນີນໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ທັງຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄວາມ ສານປະຊາຊົນພາກກາງ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງການມາຍັງທ່ານ ຜູ້ໃດທີ່ຍັງມີໜິ້ສິນກັບ ບໍລິສັດ ແມັກຄີ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບໍລິສັດ ແມັກຄີ (Lao Maxkey Invesment Consulting Sole Co., Ltd) ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຮັບຊາບຄຳຕັດສິນຂອງ ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ ສານປະຊາຊົນພາກກາງ ທີ່ບ້ານ ເມືອງນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພາຍໃນກຳນົດ ສາມສິບ ວັນ ນັບແຕ່ວັນອອກແຈ້ງການສະບັບນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າກາຍກຳນົດເວລານີ້ແລ້ວ ສານປະຊາຊົນພາກກາງ ກໍຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄະດີເລື່ອງນີ້ຕາມກົດຫມາຍ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Powered by Blogger.