Header Ads

ຮ້ອງທຸກ: ປິດໂຮງຮຽນໜີປະນັກຮຽນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ


ບໍລິສັດຕົ້ມຕຸນ ປິດໂຮງຮຽນໜີປະນັກຮຽນ
ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ບຸນປະສົງ ວົງປະເສີດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຝາຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂ້າພະເຈົ້າໄປລົງທະບຽນສະໝັກຮຽນໃນວັນທີ 20/12/2018 ຄ່າຮຽນ 1.600.000 ກີບ (ໜຶ່ງລ້ານຫົກແສນກີບ)
ແລ້ວກໍໄດ້ໄປຮຽນ 1 ອາທິດ ມື້ລະທ້ຽວ(ທ້ຽວລະ 3 ຮອບ) ຈາກນັ້ນກໍພັກປີໃໝ່
ໃນວັນທີ 05/01/2019 ຂ້າພະເຈົ້າກັບໄປຮຽນອີກ
ພໍດີເລຂາເພິ່ນວ່າຊິຍ້າຍໂຮງຮຽນໄປຢູ່ໂພນຕ້ອງ ແລ້ວຊິໂທຫາໃຫ້ໄປຮຽນເດີ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍລໍຖ້າເປັນອາທິດບໍ່ເຫັນໂທ ກໍເລີຍຂີ່ລົດໄປຊອກຫາໂຮງຮຽນໃໝ່ແຕ່ກໍບໍ່ເຫັນເລີຍໂທຫາ
ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນກໍເອົາເບີເລຂາໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ໂທຫາເລຂາ ເພິ່ນກໍໃຫ້ລໍຖ້າກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ເວລາພາຍໃນເດືອນ 1 ນີ້ໄດ້ບໍ່? ກຳລັງໄປຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນໃໝ່ໃຫ້ ຊິໂອນລາຍຊື່ໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອື່ນ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍລໍຖ້າຈົນຊິໝົດເດືອນກໍບໍ່ມີແວວວ່າຈະໂທຫາ 
ຂ້າພະເຈົ້າໂທນຳອີກ ເພິ່ນບອກວ່າຊິຈ່າຍເງິນຄືນໃຫ້ເດີ ຂໍເລກບັນຊີອ້າຍແດ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເອົາເລກບັນຊີໃຫ້ ບາດແລ້ວກໍມິດໄປ ໂທນຳຫາທັງເລຂາ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນແລກໆກໍຮັບສາຍແລ້ວກໍບອກວ່າຈະໂອນໃຫ້ພໍໃຫ້ວາງສາຍ ນັດມື້ນີ້ມື້ໜ້າໄປເລື້ອຍໆ ຈົນຊິຮອດ 3 ເດືອນລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນເວົ້າວ່າບໍ່ມີນັກຮຽນເລີຍປິດກິດຈະການ
ປິດແລ້ວເປັນຫຍັງບໍ່ຮັບຜິດຊອບສົ່ງເງິນຄືນ
ຈົນມາຮອດວັນທີ 19/03/2019 ຂ້າພະເຈົ້າໂທຫາອີກກໍບໍ່ຮັບສາຍເລີຍຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.
ມື້ວັນທີ 25/03/2019 ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າໄປຫາຫ້ອງການບ້ານເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ (ຢາກແຈ້ງຄວາມຂຽນໃບຄຳຮ້ອງຢືນໄວ້) ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຖາມສະບາຍດີແລ້ວ ເພິ່ນກໍຖາມວ່າມາວຽກບໍ່ ກໍເລີຍເລົ່າລາຍລະອຽດໃຫ້ຟັງ ບາດແລ້ວເພິ່ນກໍຕອບມາວ່າ ໂຮງຮຽນປິດໜີແລ້ວເດ ຊິເຮັດຫຍັງໄດ້ ເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນກໍຕິດໜີ້ຄູອາຈານສອນ 30-40 ລ້ານພຸ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖາມວ່າບໍ່ມີໃຜມາແຈ້ງຄວາມບໍ່ ເພິ່ນຕອບວ່າບໍ່ມີ ແລ້ວກໍຕໍ່ດ້ວຍຄວາມວ່າ: ມີແຕ່ສະຫລະສິດຫັ້ນລະ ໄປຊອກຫາຮຽນບ່ອນໃໝ່ 

ເປັນໄປໄດ້ນໍຈັ່ງຊີ້ກໍມີ ຂໍຜູ້ຮູ້ຊ່ວຍແນະນຳແດ່

ເບີໂທເຈົ້າຂອງໂຮງຮຽນ: 02055026939 0309116101

#ເສຍເວລາ ເສຍເງິນ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Powered by Blogger.