Header Ads

ເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງທ່ານ ແພງສະຫວັນ ແກ້ວປະເສີດ ກຳມະການຄະນະພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໃຫ້ກຽດຂື້ນເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນ ແລະ ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ. 
 ໂດຍສະເພາະເມືອງທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຊາຍແດນ,ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງການແກ້ໄຂ ຈຸດຄົງຄ້າງຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາອຳນາດ ອະທິປະໄຕ ແລະ ພື້ນແຜນດີນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ເສັ້ນຊາຍແດນ ແລະຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ ເພີ້ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບຊາຍແດນໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນການ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະເມືອງ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃຫ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
ໂດຍ: ອິນແປງ ແຫວນຄຳ


No comments

Powered by Blogger.