Header Ads

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນາຫີນ ຈັດງານຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ອຸປະຖໍາທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາພາຍໃນໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນນາຫີນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສົກຮຽນ 2014-2015 ມີຄູສອນທັງໝົດ 4 ຄົນ, ມີນ້ອງນັກຮຽນ 30 ກວ່ານ້ອງ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນພັດນາໂຮງຮຽນວາງອອກນັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເຕົ້າໂຮມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຈັດຕັ້ງສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງສະພາບໂຮງຮຽນໃນຕອນນັ້ນ ແມ່ນອ້ອມດ້ວຍໜາມຫມາກຈັບ, ມີເສັ້ນທາງຜ່ານກາງເດີ່ນບານ ສະພາບຂອງເດີ່ນຍັງບໍ່ທັນຮາບພຽງ ມີບ່ອນສູງບ່ອນຕໍ່າ. ເພື່ອປັບປຸງເດີ່ນກິລາໂຮງຮຽນໃຫ້ຮາບພຽງຈົບງາມແລະສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນນັ້ນ,ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອສ້າງແຜນການປັບປຸງເດີ່ນກິລາ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ. 
ມາຮອດວັນທີ 22 ຕຸລາ 2014  ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເຕົ້າໂຮມສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກທຸລະກິດອີກຄັ້ງ ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງເດີ່ນໃຫ້ຮາບພຽງ ໂດຍການລະດົມນໍາບັນດາສໍານັກງານ-ອົງການ, ນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປັງປຸງເດີ່ນ ມາຮອດວັນທີ 9 ພະຈິກ 2014 ຈຶ່ງສໍາເລັດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 18 ລ້ານກີບ. ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ ທາງໂຮງຮຽນຈຶ່ງປຶກສາຫາລືກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ຄະນະສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ນັກທຸກິດຢູ່ພາຍໃນບ້ານເພື່ອລະດົມທຶນຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຢູ່ເດີ່ນກິລາໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 35.800.000 ກວ່າກີບ ສໍາເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ. 
ນອກຈາກການລະດົມທຶນສ້າງເດີ່ນກິລາແລ້ວ ຍັງໄດ້ລະດົມທຶນກໍ່ສ້າງຮົ້ວໂຮງຮຽນຍາວ 156 ແມັດ ມູນຄ່າ 24 ລ້ານກວ່າກີບ, ກໍາແພງໂຮງຮຽນຍາວ 110 ແມັດ ມູນຄ່າ 15 ລ້ານກວ່າກີບ, ເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າໂຮງຮຽນ 6 ລ້ານກວ່າກີບ, ລະດົມພັດລົມໄດ້ 16 ໜ່ວຍ ແລະ ຄອມພິວເຕີ 20 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 14 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ລະດົມປູນຊີມັງເພເດີ່ນບານສົ່ງ ແລະ ເດີ່ນກະຕໍ້ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານກວ່າກີບ.
ໃນຄໍ່າຄືນວັນທີ 25 ມີນາ 2019 ນີ້, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນາຫີນ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ  ຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານຂອບໃຈ ຕໍ່ຜູ້ອຸປະຖໍາທຶນຮອນຄັ້ງນີ້, ດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງເດີ່ນດັ່ງກ່າວຢ່າງສົມກຽດ. ທັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸປະຖໍາທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາ ກໍ່ຄືການຕິດຕັ້ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າເດີ່ນກິລາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນາຫີນ ໃນສົກປີ 2018-2019.

No comments

Powered by Blogger.