Header Ads

ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລົງກວດກາ, ກວດທຽບພາຫະນະວັດແທກ, ຊັ່ງຜອງ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຖານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 49/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2014 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 36/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2013 ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະບັບເລກທີ 085/ພວຕ.ຊຍ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2019. ໃນວັນທີ 22-25 ມີນາ 2019 ນີ້, ທ່ານ ນິລັນດອນ ຈິດຕະກອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຖານ ແລະ ວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກວິຊາການ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງແກ່ນທ້າວ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາ, ກວດທຽບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພາຫະນະວັດແທກ-ຊັ່ງຜອງປະເພດ ຊິງຊັ່ງຄໍາ ແລະ ຊິງຊັ່ງລົດບັນທຸກຢູ່ພາຍເມືອງແກ່ນທ້າວງແຂວງໄຊຍະບູລີ.
ພາຍໃນເມືອງມີ ຊິງຊັ່ງຄໍາ 4 ໜ່ວຍ ແລະ ຊິງຊັ່ງລົດບັນທຸກ 40 ກວ່າໜ່ວຍ. ຜ່ານການກວດກາ, ກວດທຽບ ຊິງຊັ່ງຄໍາ, ຊິງຊັ່ງລົດບັນທຸກ ສາມາດຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້ຄື: ກວດກາ, ກວດທຽບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຊິງຊັ່ງຄໍາໄດ້ 2 ໜ່ວຍ, ຢຸດເຊົາໃຫ້ບໍລິການ 2 ໜ່ວຍ. ຊິງຊັ່ງລົດບັນທຸກໄດ້ 30 ກວ່າໜ່ວຍ ໃນນີ້, ຊິງຊັ່ງ 100 ໂຕນ 2 ໜ່ວຍ, 80 ໂຕນ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ຊິງຊັ່ງ 50 ໂຕນ 26 ໜ່ວຍ, ຢຸດເຊົາໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ 9 ໜ່ວຍ ໃນນີ້ ຊິງຊັ່ງ 100 ໂຕນ 1 ໜ່ວຍ, 50 ໂຕນ 8 ໜ່ວຍ ແລະ ບໍ່ທັນກວດກາ 2 ໜ່ວຍ.------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

No comments

Powered by Blogger.