Header Ads

ໄທຍົກເວັ້ນ ຄ່າທຳນຽມຜ່ານແດນ ເຂົ້າ-ອອກ ໃຫ້ແຮງງານລາວ ,ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ໃນຊ່ວງສົງການ

ປະເທດເພື່ອນບ້ານລາຊະອານາຈັກໄທຍົກເວັ້ນ ຄ່າທຳນຽມຜ່ານແດນ ເຂົ້າ-ອອກ ໃຫ້ແຮງງານລາວ ,ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ໃນຊ່ວງປີໃຫມ່ລາວ.
ພົນຕຳຫຼວດເອກ ອະດຸນ ແສງສິງແກ້ວ ລມຕ ແຮງງານ ເປັນປະທານໃນການປະຊຸມ ຄະນະອະນຸກຳມະການປະສານງານ ການຈັດການບັນຫາແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະການຄ້າມະນຸດດ້ານແຮງງານ (ອກນຣ.) ຄັ້ງທີ 1/2562 ໃນທີ່ປະຊຸມມີມະຕິເຫັນດີ ໃນການຜ່ອນຜັນໃຫ້ແຮງງານຕ່າງດ້າວ 3 ສັນຊາດ ໄດ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຮັດວຽກ ໃນຕຳແໜ່ງ ແມ່ບ້ານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ປະສານງານດ້ານພາສາ ແລະຊ່າງເຄື່ອງຍົນ ໃນເຮືອປະມົງທະເລ ທີ່ມີໄລຍະເວລາ ການອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນໄທ ບໍ່ກາຍ ວັນທີ່ 30 ເມສາ 2019.

ແຮງງານທັງ 3 ປະເທດ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ່ 5-30 ເມສາ 2019 ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜ່ານແດນ.


ສ່ວນແຮງງານເຮືອປະມົງທະເລ ທີ່ຖືໜັງສືຄົນປະຈຳເຮືອ (Seabook) ຈະຕ້ອງຂໍຮັບການລົງຕາປະທັບ (VISA) ປະເພດຄົນຢູ່ຊົ່ວຄາວ (Non-Immigrant L-A) ທີ່ໄລຍະເວລາການອະນຸຍາດ ບໍ່ກາຍວັນທີ່ 30 ເມສາ 2019 ໃຫ້ແລ້ວຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ ຈຶ່ງຈະເດີນທາງກັບໄດ້.


ຖ້າວ່າ ແຮງງານຕ່າງດ້າວກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເດີນທາງເຂົ້່າໄທ ຫຼັງ 30 ເມສາ 2019 ຈະຕ້ອງຂໍຮັບການລົງປະທັບຕຼາ (VISA) ປະເພດຄົນຢູ່ຊົ່ວຄາວ (Non-Immigrant L-A) ທີ່ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາການອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ ຈະເທົ່າກັບໄລຍະເວລາເກົ່າທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ ແລະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມການປະທັບຕຼາ (VISA) ຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ ຄື 2,000 ບາດ.

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວໄທ

No comments

Powered by Blogger.