Header Ads

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້


ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 40 ປີ ການຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານບູໂນສໄອເຣສ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ ລະຫວ່າງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ, ໃນວັນທີ 20-22 ມີນາ 2019 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບສູງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “BAPA+40” ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ ຢູ່ເມືອງບູໂນສໄອເຣສ, ປະເທດອັກຊັງຕິນ ໂດຍມີ ບັນດາປະມຸກລັດ ແລະ ຫົວໜ້າລັດຖະບານຂອງປະເທດສະມາຊິກສປຊ, ປະທານສະມັດ ຊາໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ສປຊ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ, ອົງການເຄືອຄ່າຍສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫຼາຍ.   ຄະນະຜູ້ແທນລາວນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຜົນສໍາເລັດສູງ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມພາກອະພິປາຍທົ່ວໄປ ໂດຍໄດ້ຢໍ້າຄືນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຂອບການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ຊຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາດ້ວຍກັນພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍລວມຮ່ວມກັນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງບົນພື້ນຖານການເຫັນອົກເຫັນໃຈລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ ກໍ່ຄື ເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມເປັນເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. 

ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຢໍ້າຄືນບົດບາດຂອງການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍກໍ່ຄື ບົດບາດຂອງອົງການເຄືອຄ່າຍ ສປຊ ໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນອັນແທ້ຈິງ.

ໃນຕອນທ້າຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງຈະເປັນເອກະສານພື້ນຖານສໍາຄັນສໍາລັບການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາດ້ວຍກັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍໃນຕໍ່ໜ້າຕື່ມອີກ.

No comments

Powered by Blogger.