Header Ads

ລັດຖະບານ ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ 20 ມີນາ 2019, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສະພາບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດລາວປະຈຳ ໄຕມາດທີ 3-6 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນທີ 20 ພະຈິກ ຄົບຮອບ 30 ປີຂອງການຮັບຮອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຊຶ່ງເປັນສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ສຳລັບປະເທດລາວເຮົາ ແມ່ນກໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1991.


ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ມີ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ, ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ຫລື ອຸຍເນັສໂກ, ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວໄດ້ຍຶດໝັ້ນສັນຍາການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ ແລະແມ່ຍິງ.


ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ລວມທັງຂອບໄລຍະເວລາທີ່ຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ຈະຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະແໜງການເພື່ອສ້າງແຜນບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກ່າວຕື່ມວ່າ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງສະຫະປະຊາ ຊາດຕໍ່ບົດລາຍງານ ຊີດໍ ຊຶ່ງໄດ້ລວມເອົາການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງການນຳ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຕຳແໜ່ງງຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການເງິນໃນວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.


ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາປົກປ້ອງເດັກ, ການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆທີ່ອົງການຢູນິເຊັຟ ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍວິທີການເຮັດວຽກທີ່ເປັນລະບົບ. “ອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊ ຮສສ) ໄດ້ລິເລີ່ມການສ້າງແຜນວາດ, ການວາງແຜນ ແລະ ສ້າງຕົວແບບລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ແລະ ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະໃນລາວ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດວຽກນີ້ລວມມີ ວິໄສທັດ, ແຜນປະຕິບັດງານສຳລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ".

ຂ່າວ: ສົມພາວັນ ມະວົງໄຊ

Lao National Radio

No comments

Powered by Blogger.