ເອກະຊົນ ສຳປະທານ ສະຖານທີ່ ສ່ວນລວມ ຈັດງານບຸນ ເປັນບັນຫາ ທີ່ຄວນ ພິຈາລະນາຄືນ! ເພາະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງແພງ!


ມື້ນີ້ ຮັກລາວ ໂທລະໂຄ່ງ ຢາກຍົກປະເດັນ ທີ່ກໍາລັງກາຍເປັນສິ່ງສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກັບການສຳປະທານ ຈັດງານ ຫຼື ຜູກຂາດ ໃນງານບຸນ ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ ທີ່ໜັກທີ່ສຸດ ກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເຫັນວ່າ ບັນດາງານບຸນຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ ບຸນປີໃໝ່ລາວ, ບຸນຊ່ວງເຮືອ, ບຸນທາດຫຼວງ ແລະ ບຸນອື່ນໆ ກາຍເປັນ ການສວາຍໂອກາດ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຫາເງິນ ຫຼາຍກ່ອນການ ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມ ແລະ ສົງເສີມ ຄວາມສາມັກຄີຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ.

ບັນຫານີ້ ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ຂອງພາກລັດ ທີ່ຄວນຈະເປັນເຈົ້າການ ຫຼື ເປັນຜູ່ເຕົ້ມໂຮມການ ເຮັດບຸນປະເພນີນັ້ນ ໄດ້ ປັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໃຫ້ພາກເອກະຊົນເປັນ ຜູ່ຈັດງານແທນ, ແນ່ນອນ ເວລາເອກະຊົນຈັດ ເມື່ອມີການລົງທຶນ ກໍ່ຕ້ອງຫວັງຜົນກໍາໄລ ເພາະເຊື່ອໂລດວ່າບໍ່ມີບໍລິສັດໃດ ຈະຍອມເສຍທຶນຕົນເອງໃນການຈັດງານ.

ພວກເຮົາລອງມາເບິ່ງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງການໃຫ້ເອກະຊົນສຳປະທານມີຫຍັງແດ່

ຈຸດດີ: ແນ່ນອນວ່າ ເອກະຊົນ ທີ່ອາດຈະມີທຶນຫຼາຍ (ບາງລາຍກໍ່ທໍາທ່າວ່າມີທຶນຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີກະມີ) ອາດຈະຍອມ ໃຊ້ງົບປະມານ ເພື່ອສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫຼື ສ້າງສິ່ງຈູງໃຈ ໃຫ້ຄົນໄດ້ມາຮ່ວມງານ. ເຊິ່ງເມື່ອທຽບກັບ ພາກລັດ ແລ້ວ ອາດບໍ່ສາມາດຈັດສັນງົບ ຂະໜາດນັ້ນ ເພື່ອຈັດງານໃຫ້ໃຫຍ່.

ເອກະຊົນ ສາມາດທີ່ຈະ ຈ້າງບຸກຄາລະກອນ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບກ່ອນ ພາກລັດ, ເພາະຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນນາຍທຶນ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ນໄດ້ມະຫາສານ ຈາກການຈັດງານບຸນແຕ່ລະຄັ້ງ, ສະນັ້ນ ເອກະຊົນຈິ່ງຍອມ ຈ້າງຄົນເກັ່ງໆ ມາຊ່ວຍຈັດງານ.

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ສີສັນຂອງການຈັດງານ ແມ່ນອາດຈະດີຂຶ້ນຫຼາຍ.

ຈຸດອ່ອນ: ຫຼາຍໆ ບ່ອນທີ່ເອກະຊົນ ສຳປະທານ ຈັດງານ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາງານບຸນຕ່າງໆ ຕາມວັດວາອາຮາມ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນຂອງຊຸມຊົນ, ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ ຈະເຫັນວ່າ ເມື່ອເອກະຊົນ ສຳປະທານແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ ຄົນໃນຊຸມຊົນ ຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມ. ແນ່ນອນວ່າ ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ທີ່ເຄີຍ ເປັນເຈົ້າການ ເຄີຍຮ່ວມຈັດງານ ອາດໝົດສິດ ຫຼື ເອກະຊົນ ອາດຈະເຮັດທຸກຢ່າງ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ເປັນຜູ່ສ້າງງານບຸນຕ່າງໆ ນັ້ນຫາຍໄປ ເພາະ ຜູ່ສຳປະທານ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ອາດບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຈັດງານປະເພນີ້ ກໍ່ອາດບໍ່ເລິກເຊິ່ງ.

ເອກະຊົນ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ເລີຍເພີ່ມກິດຈະກຳ ທີ່ຄັດຕໍ່ກັບວັດທະນະທໍາ, ອັນນີ້ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ງານບັນບ້ານເຮົາ ແມ່ນກາຍເປັນ ງານເມົາຫຼາຍກ່ອນ ເພາະ ງານບັນເທີງ ມືນເມົາ ຄົນຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງ ທີ່ສາມາດໄດ້ເງິນຫຼາຍ. ອັນນີ້, ຈິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ ສັງຄົມລາວ ກາຍເປັນສັງຄົມ ແຫ່ງການ ຖືກເບື່ອເມົາຍ້ອນສິ່ງມືນເມົາ. ເພາະໄປງານບຸນ, ໄປງານວັດ ກໍ່ຈະມີ ວົງດົນຕີ ຄອນເສີດ ມີການດຶ່ມທາດເຫຼົ້າ ແບບເສລີ ວີຫົວ. ອັນນີ້, ມັນເລີຍວ່າເປັນການຄັດກັບວັດທະນະທໍາ, ຄັດກັບສິ່ງທີ່ຄໍາວ່າ ບຸນປະເພນີທີ່ຄວນຈະເປັນ.

ທຸກຢ່າງຈະແພງຂຶ້ນ, ອັນນີ້ ຖືເປັນປະເດັນທີ່ບອກໄດ້ວ່າ ເປັນພະຍາດການສໍາປະທານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງ ແພງ. ຄ່າຝາກລົດ ກໍ່ແພງ, ແມ່ປ້າ ຈະໄປນັ່ງຂາຍ ເຂົ້າຫຼາມ ກໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ພື້ນທີ່ແພງ ທັ້ງໆ ທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເສຍເລີຍ ເພາະການມາຂາຍ ຕາມງານບຸນນັ້ນ ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນຊາວບ້ານ ຖືເປັນການມາຮ່ວມງານ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຈັດງານນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າພື້ນທີ່ ອາດຈະເສຍຄ່າອະນາໄມ ຫຼື ອາການ ເລັກໆ ນ້ອຍ. ແຕ່ດຽວນີ້, ໝໍເອກະຊົນ ມັນພາກັນເກັບຄ່າພື້ນທີ່ ແລະ ເກັບແພງອີກ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາກລັດຈະມີຂໍ້ກໍານົດໃຫ້ ຂາຍພື້ນທີ່ ເທົ່ານັ້ນ ເທົ່ານີ້,​ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ພວກເອກະຊົນ ຈະພາກັນ ຂາຍລາຄາແພງກວ່າທີ່ ພາກລັດກໍານົດ ຫຼາຍສິບເທົ່າ. ອັນທີ່ໜັກໄປກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນເກີດການກັກຕຸນ ແລະ ຂາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ ໃນລາຄາ ທີບອກໄດ້ວ່າ ແພງແທ້ໆ. ເຊື່ອວ່າ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ຄົງຈະເຂົ້າໃຈດີ.

ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ເພື່ອພັກດັນການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນ ມີຄວາມຈືດຈາງ. ທີ່ເວົ້າແບບນີ້ ເພາະວ່າ ໄປງານບຸນບ່ອນໃດ ກໍ່ຄືກັນໝົດ,​ ມີການເກັບຄ່າຕ່າງໆ ຄ່າຝາກລົດ, ຄ່າເຂົ້າສະຖານທີ່, ແລະ ຄ່າອື່ນໆ. ມີຄອນເສີດ ມືນເມົາ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຈາງຫາຍໄປຄື ເອກະລັກຂອງງານບຸນ, ກິດຈະກໍາ ທີ່ບັນພະບູລຸດ ເຄີຍພາເຮັດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄວນຈະສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຄົນລຸນຫຼັງໄດ້ ເຫັນ ແລະ ໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຢາກຈະເຫັນ ຮີດຄອງປະເພນີ້ ຢາກເຫັນວັດທະນະທໍາ ທີ່ເປັນຂອງແທ້ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງງານບັນເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນພັດວ່າ ຈືດຈາງ ຫຼື ບາງອັນກໍ່ບໍ່ມີເລີຍ.

ສິ່ງທີ່ນໍາສະເໜີ ສົມທຽບຂ້າງເທິງນັ້ນ ເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງຂອງບັນຫາ ທີ່ເອກະຊົນ ສຳປະທານ ຈັດງານບຸນ ແລະ ສະຖານທີ່ ສ່ວນລວມ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈິ່ງຢາກຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພາກລັດ ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ ເໝາະສົມ ແລະ ໜ່ວຍງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເຊັ່ນ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄວນຈະເປັນເຈົ້າການໃນການ ວິເຄາະ, ວາງແຜນ, ລົງທຶນ ແລະ ຈັດງານດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ໝາກຫົວໃຈຂອງານແທ້ໆ, ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊາວຄ້າຂາຍ ສາມາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ກໍາຈັດການແຊກແຊງ ຂອງເອກະຊົນ ທີ່ຫວັງເອົາແຕ່ກໍາໄລ, ປາບປາບ ອໍານາດເອື້ອອີງ ທີ່ສວຍໃຊ້ ວັດທະນະທໍາ ບຸນປະເພນີ ໃນການສ້າງກໍາໄລ ໃຫ້ແກ່ບາງກຸ່ມຄົນ.


Post a Comment

3 Comments

 1. You can teach them your range regarding expert knowledge
  about your subject. Anything worth having is never easy to accumulate.
  There are the ways to get traffic. You can use trivia questions if you want. http://3win8.city/index.php

  ReplyDelete
 2. Web writers are knowledgeable about web end. It's time for adapt into the new situation. Advice:
  I've always heard good reasons for the content.

  Compiling fresh content isn't enough for Google 2.0. http://networksolutionsux.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2482-lpe88-lucky-palace-casino&popup=1

  ReplyDelete
 3. Web writers are knowledgeable about web end. It's time for adapt into the new situation. Advice: I've always heard good reasons for the content.
  Compiling fresh content isn't enough for Google 2.0. http://networksolutionsux.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Flive-casino-games%2F2482-lpe88-lucky-palace-casino&popup=1

  ReplyDelete