Header Ads

ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20/3/2019 ທ່ານ ປອ ບຸນຖອງ ດີວິໄຊ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບດໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງ.ເຊິ່ງໂອກາດນີ້ໄດ້ຟັງລາຍງານຈາກບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຊ່ຽວຊານປະຈຳໂຄງການ ເຊິ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງໄດ້ເລີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ ປີ 2017 ໂດຍນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈາກກອງທຶນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ມູນຄ່າ 47 ລ້ານກ່ວາໂດລາ .
ປະຈຸບັນນີ້ສຳເລັດໄປແລ້ວ 25,74% ແລະໃນປີ 2019 ນີ້ ຈະສຳເລັດ40% ແລະຕາມແຜນຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100% ໃນປີ 2021 ທີ່ກຳນົດໄວ້.
ໃນໂອກາດນີ້ໄດ້ຕິດຕາມເບີ່ງການກໍ່ສ້າງພັດທະນາແຄມຂອງຢູ່ພາກສະໜາມເຊັ່ນ: ທີ່ຈຸດແຄມເຊທ່າວັດຫຼວງ ແລະ ແຄມຂອງບ້ານປາກເຊ ຂອງນະຄອນປາກເຊ.ທີ່ຈຸດບ້ານເມືອງເກົ່າ ແລະ ບ້ານດອນໄລ່ ເມືອງໂພນທອງ ເຊີ່ງແຕ່ລະຈຸດໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ ມີພະນັກງານ- ກຳມະກອນກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ຕິດຕາມເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້, ຍັງມີທ່ານ ສຸລິວັນ ສະຫວັດທະສິນ ເຈົ້ານະຄອນປາກເຊ,ພະແນກການ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງອີກດ້ວຍ.

No comments

Powered by Blogger.