Header Ads

ທ່ານອນແບບໃດທີ່ຮັກສາແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກໄພ
* ທ່ານອນຫງາຍ: ໂດຍມີຫມອນຫມຸນລຸ່ມຫົວເຂົ່າ ໃຫ້ຂໍ້ສະໂພກງໍຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ທ່ານີ້ຖືວ່າເປັນທ່ານອນທີ່ເຫມາະ ຫລື ເປັນທ່າທີ່ລົດແຮງກົດຂອງຫລັງໄດ້ດີ ສ່ວນທີ່ຫົວຄວນມີຫມອນຕໍ່າໆ ນຸ້ມໆ ຫມຸນໃຫ້ຮູ້ສຶກສະບາຍ

* ທ່ານອນຕະແຄງຂວາ: ເປັນທ່ານອນທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບທ່າອື່ນ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນສະດວກ ອາຫານຈາກກະເພາະຈະຖືກບີບລົງລໍາໃສ້ນ້ອຍໄດ້ດີ ຍັງຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຫລັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

* ທ່ານອນຕະແຄງຊ້າຍ: ເປັນທ່າທີ່ຊ່ວຍລົດອາການປວດຫລັງໄດ້ແຕ່ຄວນກອດຫມອນຂ້າງ ແລະ ພາດຂາໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນອາການມຶນຂາຊ້າຍ ຈາກການນອນທັບເປັນເວລາດົນ ແຕ່ທ່ານອນຕະແຄງຊ້າຍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດລົມຈຸກສຽດບໍລິເວນລີ້ນປີ່ເນື່ອງຈາກອາຫານທີ່ຍັງຍ່ອຍບໍ່ຫມົດໃນຊ່ວງກ່ອນເຂົ້ານອນ ຍັງຄ້າງໃນກະເພາະອາຫານ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບທ່ານອນຕະແຄງນັ້ນ ຫາກໄດ້ງໍເຂົ່າຂ້າງຫນຶ່ງ ແລະ ມີຫມອນຂ້າງກອດໄວ້ ຫລື ຈະງໍເຂົ່າທັງສອງຂ້າງໃນທ່າຄູ້ໂຕກໍ່ໄດ້ ສໍາລັບຫມອນທີ່ໃຊ້ຫມຸນໃນທ່ານີ້ຄວນມີຄວາມຫນາພໍ ທີ່ຈະໃຫ້ຫົວຢູ່ໃນແນວດຽວກັນກັບລໍາໂຕ ຫາກໃຊ້ຫມອນຕໍ່າເກີນໄປຫົວຈະອ່ຽງລົງ ຫລື ຫາຫມອນທີ່ມີຄວາມສູງເທົ່າ ຫລື ໃກ້ຄຽງກັບໄລຍະຈາກລະດັບດ້ານຂ້າງຂອງຫົວໄປເຖິງແນວລະດັບໄຫລ່ ເມື່ອຫມຸນແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແນວຂອງກະດູກສັນຫລັງສ່ວນຄໍຢູ່ໃນແນວດຽວກັບກະດູກສັນຫລັງສ່ວນນອກ ແລະ ສ່ວນແອວ

* ທ່ານອນຄວໍ້າ: ເປັນທ່ານອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຕິດຂັດ ປວດຕົ້ນຄໍ ເພາະຕ້ອງເງຍຫນ້າມາທາງດ້ານຫລັງ ຫລື ບິດຫມຸນໄປຂ້າງໃດຂ້າງຫນຶ່ງເປັນເວລາດົນ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອນນອນຄວໍ້າຈຶ່ງຄວນໃຊ້ຫມອນຮອງກ້ອງຫນ້າເອິກ ເພື່ອປ້ອງກັນອາຫານປວດເມື່ອຍຕົ້ນຄໍ ໂດຍທ່ານອນຄວໍ້ານີ້ຖືວ່າເປັນທ່ານອນທີ່ບໍ່ດີ ເພາະການນອນຄວໍ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງສ່ວນແອວໂຄ້ງໄປທາງດ້ານຫນ້າຫລາຍຂື້ນ ນອກຈາກນີ້ ເວລາເຮົານອນຄວໍ້າກໍ່ຕ້ອງຕະແຄງຫນ້າໄປທາງດ້ານໃດດ້ານຫນຶ່ງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກຕົ້ນຄໍບິດໄປນໍາ ແຕ່ວ່ານອກຈາກເລື່ອງຂອງທ່ານອນທີ່ເປັນສາເຫດອາການປວດຫລັງແລ້ວ ອົງປະກອບອື່ນໆ ຢ່າງຫມອນຫລື ບ່ອນນອນກໍ່ມີສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ສຸກຂະພາບຫລັງຂອງຄົນເຮົາເຊັ່ນກັນ

* ຫມອນທີ່ໃຊ້ຫມຸນຄໍ ຖືວ່າມີສ່ວນຊ່ວຍຮອງຮັບກະດູກສັນຫລັງສ່ວນຄໍໃຫ້ຢູ່ໃນແນວໂຄ້ງທີ່ປົກະຕິ ເພາະໃນຄະນະທີ່ນອນ ກ້າມເນື້ອຮອບໆຄໍ ຈະຄາຍໂຕ ຫາກຄໍຢູ່ໃນທ່າທີ່ບໍ່ດີ ຕື່ນມາອາດປວດຄໍຫລືຄໍແຂງໄດ້

* ດັ່ງນັ້ນ ຫມອນທີ່ໃຊ້ຄວນມີຄວາມນຸ້ມ ແລະ ຂະຫນາດພໍດີ ໂດຍທົ່ວໄປຫມອນມາດຕະຖານມີຂະຫນາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 6 ນີ້ວ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຂື້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົາເປັນຄົນຄໍສັ້ນ ຫລື ຄໍຍາວ ເພາະຖ້າເຮົາເປັນຄົນຄໍຍາວຫລາຍ ການໃຊ້ຫມອນມາດຕະຖານກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫົວຢູ່ໃນທ່າທີ່ແຫງນຫລາຍເກີນໄປ

No comments

Powered by Blogger.