Header Ads

ຜູ້ຊາຍຫລາຍໃຈ! ສັງເກດໄດ້ບໍ່ຍາກດ້ວຍວິທີນີ້ບົດຄວາມນີ້ຄົງຈະຊ່ວຍ ສາວໆ ສາມາດກວດສອບພຶດຕິກໍາຂອງແຟນຂອງຕົນເອງວ່າ ເຈົ້າຊູ້ຫຼືບໍ່? ມາອ່ານນໍາກັນເດີ....

ບໍ່ຍອມຮັບວ່າໂຕເອງເຈົ້າຊູ້:
ຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ມັກຈະບໍ່ຍອມຮັບກັນດອກວ່າໂຕເອງເຈົ້າຊູ້ ເຖິງວ່າຖືກຈັບໄດ້ກໍ່ຈະເຮັດໂຕລື່ນໄຫລໄປເລື້ອຍໆ ເພາະສະນັ້ນສາວໆຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ດີ ຖ້າແຟນຫນຸ່ມຂອງເຮົາເປັນແບບນີ້ຕ້ອງລະວັງກັນແດ່ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເຫມົາລວມວ່າຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຕ້ອງເຈົ້າຊູ້ຫມົດ ເພາະຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ເຈົ້າຊູ້ກໍ່ຄົງບໍ່ບອກວ່າໂຕເອງເຈົ້າຊູ້ຄືກັນ

ຮູ້ໃຈຜູ້ຍິງທຸກຄົນ:
ເປັນແຟນກັນກໍ່ຕ້ອງຮູ້ໃຈກັນແມ່ນບໍ່ ແຕ່ຫາກເຂົາຮູ້ໃຈຜູ້ຍິງໄປຫມົດທຸກຄົນແບບນີ້ກໍ່ບໍ່ໄຫວຈະເຄີຍແທ້ໆ ໃຜຈະຮູ້ໃຈຄົນໄປທົ່ວແມ່ນບໍ່ ຖ້າບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຊູ້ນັ້ນເອງ

ມີເວລາໃຫ້ເຮົາຫນ້ອຍກວ່າ facebook:
ດຽວນີ້ບໍ່ວ່າອັນໃດກໍ່ໂຊຊ້ຽວ ຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍທີ່ແຟນຫນຸ່ມຂອງເຮົາຈະຕິດ facebook ແຕ່ຫາກຕິດຫລາຍເກີນໄປຈົນບໍ່ມີເວລາໃຫ້ເຮົາເລີຍ ທັງໆທີ່ຕອນຈີບໃຫມ່ໆກໍ່ຍັງມີເວລາໃຫ້ກັນຢູ່ແດ່ ຢ່າງນີ້ສາວໆຕ້ອງລັກເບິ່ງ facebook ຂອງແຟນແດ່ ເພາະເຂົາອາດຈະເຊື່ອງກິກໄວ້ໃນ facebook ກໍ່ເປັນໄດ້

 ຫງຸດຫງິດປະຈໍາ:
ຫາກແຟນຂອງເຮົາມັກຈະຫງຸດຫງິດປະຈໍາ ນີ້ກໍ່ບໍ່ທໍາມະດາແລ້ວ ເພາະຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອມີຍິງໃຫມ່ມາຕິດພັນ ກໍ່ຈະເລີ້ມອອກອາການເບື່ອຄົນເກົ່າທັນທີ ເຊິ່ງກໍ່ມັກຈະສະແດງອອກດ້ວຍການຫງຸດຫງິດໃສ່ປະຈໍານີ້ແຫລະແຟນຂອງໃຜທີ່ມີອາການແບບນີ້ຢ່ານີ້ງເສີຍເດັດຂາດ ໄປລອງສືບເບິ່ງວ່າເຂົາກໍາລັງມີຄົນອື່ນຢູ່ຫລືບໍ່ ລອງເບິ່ງກັນໄວ້ດີກວ່າ

ປິດໂທລະສັບຕະຫລອດ:
ເຄີຍບໍ່ທີ່ແຟນຂອງເຮົາເປັນຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ຍາກເຫລືອເກີນ ເພາະບໍ່ວ່າຈະໂທຈັກເທື່ອກໍ່ປິດເຄື່ອງຕະຫລອດ ແຖມເວລາມີໂທລະສັບເຂົ້າຕອນຢູ່ກັບເຮົາກໍ່ຈະລັກໄປລົມໄກໆ ແນວນີ້ບໍ່ຫນ້າໄວ້ໃຈແລ້ວ ສາວຄົນໃດທີ່ບໍ່ຢາກເສຍໃຈພາຍຫລັງກໍ່ຕ້ອງຈັບໃຫ້ໄດ້ຄາຫນັງຄາເຂົາແລ້ວລະ ນີ້ຄືຂໍ້ສັງເກດຂອງຜູ້ຊາຍເຈົ້າຊູ້ ທີ່ຮັບປະ ກັນ ເລີຍວ່າບໍ່ຜິດພາດແນ່ນອນ ເພາະສະນັ້ນສາວຄົນໃດທີ່ຢາກຈະຮູ້ວ່າແຟນຂອງເຮົາກໍາລັງເຈົ້າຊູ້ຢູ່ຫລືບໍ່ ລອງສັງ ເກດເບິ່ງວ່າເຂົາເປັນເຫມືອນ 5 ຂໍ້ນີ້ຫລືບໍ່

No comments

Powered by Blogger.